DUBBEL GEBOEKT STUDENTENVERTEGENWOORDIGERS

Voorzitters van Stura en LOKO geven boekentips

In 'Dubbel geboekt' vertellen twee prominente figuren over een boek dat hun leven heeft gekleurd. Stura-voorzitter Toon Robberecht en LOKO-voorzitter Bram Schaefer nemen deze keer het stokje over.

Gepubliceerd

Toon Robberecht
Napoleon: de schaduw van de revolutie – Bart Van Loo

'Ik weet dat sommige historici het misschien niet met me eens zullen zijn, maar ik ga toch voor Napoleon kiezen', begint Toon Robberecht. 'Het is misschien historiografisch niet altijd even onomstreden, maar het is wel een erg toegankelijk boek. Je kunt er echt in meegesleurd worden.'

Napoleon is zelfs zo meeslepend dat Robberecht er vanuit zijn interesse in de muziekgeschiedenis als musicoloog in duikelde: 'Op de een of andere manier ben ik via literatuur over Mozart bij dit boek terechtgekomen. Ze leefden beiden in de periode rond de Franse Revolutie en die vind ik bijzonder interessant, vooral ook de effecten ervan.'

'Napoleon is überromantisch wat zijn liefde voor Joséphine betreft'

Toon Robberecht

Voor Robberecht is Van Loo's boek, dat is opgebouwd uit een deel over de Franse Revolutie en een deel over Napoleon zelf, een mooie reflectie van de omwentelingen en veranderingen aan het einde van de achttiende eeuw. 'Binnen die dynamieken is Napoleon maatschappelijk onvoorstelbaar relevant.'

Met de kanttekening dat hij geen bewondering heeft voor Napoleon als oorlogsmisdadiger, vertelt Robberecht: 'Napoleon is een extreem gelaagd en interessant figuur. Naast zijn socio-politieke daden en verwezenlijkingen is hij bijvoorbeeld ook heel open over zijn liefde voor Joséphine. Hij twijfelt of zij hem wel zo graag ziet als hij hoopt en is wat dat betreft überromantisch, op een Beethoveniaanse manier.' Daar duikt nog een muzikale tijdsgenoot op.

Om af te sluiten geeft Robberecht nog een bonus voor de reisliefhebbers mee: 'Het boek heeft Parijs nog tien keer zo aantrekkelijk gemaakt. (lacht)'

Bram Schaefer
The Person You Mean to Be: How Good People Fight Bias – Dolly Chugh

The Person You Mean to Be verwijst naar het kernidee van Chugh's boek: meestal proberen we juist te handelen op vlak van inclusiviteit, maar vaak doen we het toch nog fout. 'In elk hoofdstuk schetst de auteur een concrete situatie, waaruit blijkt dat het niet altijd even simpel is om inclusief te handelen als het op het eerste gezicht lijkt. In sommige situaties is er zelfs niet echt een goede optie', vertelt Bram Schaefer.

Toch vindt hij het een motiverend boek. 'Het legt heel mooi de moeilijkheden van het thema bloot en het zorgt ervoor dat je er met meer inzicht over gaat nadenken. Naast concrete alternatieven krijg je ook de boodschap mee dat het oké is om nog fouten te maken, maar dat je daaruit moet leren.'

'The Person You Mean to Be toont waarom het belangrijk is om over inclusiviteit na te denken'

Bram Schaefer

Hoewel hij het boek anderhalf jaar geleden al op aanraden van een vriend las, komt het Schaefer nu als voorzitter van LOKO extra goed van pas. 'Ik coördineer binnen onze organisatie de tak diversiteit, dus het is handig om een goed beeld te hebben van waar dat om draait. Maar meer nog is het fijn om ook vanuit een diversiteits- en inclusiviteitsperspectief te kunnen denken wanneer ik met andere thema's bezig ben, zoals Alma of dopen.'

Volgens Schaefer kan The Person You Mean to Be leerrijk zijn voor iedereen, los van de mate waarin ze met diversiteit en inclusiviteit bezig zijn: 'Als je er al aandacht voor hebt, geeft het je concrete tools. Maar als dat nog minder het geval is, toont het boek waarom het belangrijk is om meer over inclusiviteit na te denken.'

Powered by Labrador CMS