NIEUWS LESOPNAMES

Lesopnames binnenkort misschien basisrecht

Vlaams parlementslid Brecht Warnez (cd&v) wil van lesopnames een basisrecht maken voor sommige groepen van studenten. Het gaat om studenten die fysiek niet naar de les kunnen, of meer moeite hebben dan anderen met de verwerking van de lesinhoud. 

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Het voorstel staat in een conceptnota die binnenkort behandeld wordt in de Commissie Onderwijs van het Vlaams parlement. Warnez wil met het voorstel de 'rechtspositie van studenten versterken' door een decretaal basisrecht op de toegang tot lesopnames toe te voegen aan de Codex Hoger Onderwijs. Dat is de wettekst die de organisatie van het Vlaamse hoger onderwijs uitlijnt.

Dat decretaal basisrecht zou dan bedoeld zijn voor specifieke groepen studenten, die fysiek niet naar de les kunnen komen of nood hebben aan meer ondersteuning bij het studeren. Het gaat dan in de eerste plaats om studenten met een functiebeperking of leerstoornis. Ook studenten die overlappende vakken zouden opnemen of studentenvertegenwoordigers worden door het voorstel gevat.

Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts reageert minder enthousiast op het voorstel

De Studentenraad (Stura) van de KU Leuven reageert enthousiast: 'We hadden het voorstel graag nog verder zien gaan, maar elke stap richting de verdere verankering van lesopnames in het onderwijsaanbod juichen we toe', zegt voorzitter Vincent Hofmans. Stura pleit al langer voor een 'maximale inzet van lesopnames waar mogelijk voor alle studenten'. 

Aankondigingspolitiek

Aan de KU Leuven geldt op dit moment geen verplichting om lesopnames te voorzien, wel wordt het 'krachtig aangemoedigd'. De beslissingsmacht ligt echter vooral bij de faculteiten. Daardoor kan de situatie sterk verschillen van opleiding tot opleiding. Hofmans van Stura benadrukt wel dat in geval van studenten met een functiebeperking de universiteit haar uiterste best doet om hen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts reageert minder enthousiast op het voorstel van coalitiepartner cd&v: 'Er zijn zeker groepen die niet zo makkelijk in de aula geraken en ik vind dat de instellingen hen tegemoet moeten komen. Toch moeten we goed nadenken vooraleer lesopnames al te driest te verplichten. Ik verkies maatwerk van de instellingen boven allerlei algemene decretale verplichtingen', laat hij bij monde van zijn woordvoerder Michaël Devoldere weten.

'Wie komt dan op den duur nog naar de les?'

Ben Weyts, Vlaams minister van onderwijs (N-VA)

'We moeten onszelf ook niets wijsmaken over de verspreiding van de lesopnames. Uiteraard zullen ook studenten die perfect naar de les kunnen gaan die beelden krijgen. Wie komt dan op den duur nog naar de les?', voegt Devoldere nog toe.  

Het is dus nog af te wachten of het ontwerp er ook door gestemd zal worden. Zo kort op de Vlaamse verkiezingen van 2024 kan de nota gezien worden als 'aankondigingspolitiek' in het dingen naar de studentenstem. Bij Warnez klinkt het dan weer dat de N-VA moeilijk te bewegen is rond de materie, terwijl het voorstel al eind vorig jaar op tafel lag. 

(dit artikel werd geüpdatet om de reactie van Brecht Warnez bij het stuk te voegen)

Powered by Labrador CMS