ANALYSE INSCHRIJVINGSCIJFERS

Negatieve effecten vervroegde inschrijvingsdeadline blijven uit

Ten opzichte van vorig jaar werd de inschrijvingsdeadline dit academiejaar met een week vervroegd.

Dit jaar schreven 60.469 studenten zich in aan de KU Leuven. Het was de eerste keer dat er met een vervroegde inschrijvingsdeadline gewerkt werd. Tegelijk is Campus KULAK in Kortrijk populairder dan ooit.

Gepubliceerd

Van de 60.469 studenten die zich inschreven aan de KU Leuven zijn er dit academiejaar 13.649 nieuw aan de instelling. Daarvan zijn er 9742 nieuwe bachelorstudenten, een stijging van iets meer dan vier procent tegenover vorig academiejaar.

Vervroegde inschrijvingsdeadline

Ten opzichte van vorig jaar werd de inschrijvingsdeadline dit academiejaar met een week vervroegd. Studenten moesten zich inschrijven voor 20 september. Dat betekende voor veel studenten met herexamens dat er amper een week tijd zat tussen de bekendmaking van hun examenresultaten en de inschrijvingsdeadline. De KU Leuven besliste echter tot mildheid. 

Campus KULAK in Kortrijk is pas de op drie na populairste campus, maar heeft wel als enige campus een vicerector

'We hebben ervoor gekozen om toch tot drie weken na de deadline nog inschrijvingen toe te laten', zegt Tine Baelmans, vicerector onderwijsbeleid. 'Er werd wel gevraagd om een reden op te geven, al zijn we mild geweest. Iedereen die langer tijd nodig had, hebben we meer tijd gegeven.' Het behouden van de vervroegde inschrijvingsdeadline staat niet ter discussie. Een eventuele vervroeging van de derde examenperiode wordt op dit ogenblik niet onderzocht.

Niet-Leuvense campussen zijn populair

Daarnaast valt op dat de campussen buiten Leuven het erg goed doen. De KU Leuven zet er al jaren sterk op in en dat beleid lijkt zijn vruchten af te werpen. Ze maken een steeds belangrijker deel uit van de Leuvense universiteit. 

De faculteit Geneeskunde blijft ook dit academiejaar de grootste

Zo dalen aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen de inschrijvingsaantallen in bijna alle opleidingen, maar stijgen de opleidingen Handelswetenschappen op de campussen in Antwerpen en Brussel wel. 13.019 studenten studeren aan campussen buiten Leuven, waarbij Campus Brussel veruit de populairste campus is - buiten Leuven - met 4.530 studenten. 

Campus KULAK kent dan weer haar grootste studentenaantal ooit, met 1.448 studenten in Kortrijk. Al is het wel opvallend dat de campus pas de op drie na populairste campus is, maar toch als enige niet-Leuvense campus een vicerector (Piet Desmet) heeft. 

Internationale studenten

Van de 60.469 studenten zijn er dit academiejaar 13.735 internationale studenten. Die internationale studenten belanden het vaakst op de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Na de Leuvense campus studeren de meeste internationale studenten eveneens aan campus Brussel, in onze hoofdstad. 

Het aantal internationale studenten aan de KU Leuven stijgt al enkele jaren gestaag. Ook dit jaar zijn er bij de start van het academiejaar weer meer internationale studenten ingeschreven dan vorig jaar op hetzelfde moment. In zijn openingsrede duidde ook rector Luc Sels op het belang van internationalisering voor de KU Leuven.

'Het Verhaal van Vlaanderen werd door studenten niet als reden naar voren geschoven om Geschiedenis te gaan studeren'

Lien Verpoest, programmadirecteur opleiding Geschiedenis

Studenten met de Nederlandse nationaliteit maken dit jaar opnieuw de grootste groep uit van de buitenlandse studenten, vorig academiejaar waren dat nog Chinese studenten. Er zijn dit jaar ook opnieuw 156 Oekraïense studenten die aan de KU Leuven komen studeren, al neemt de aandacht voor die groep door de aanslepende oorlog wel wat af.

'In de beginfase van de oorlog is er tijdens het academiejaar heel wat aandacht geweest voor die vluchtelingeninstroom naar de universiteit', vertelt Baelmans. 'Ondertussen zijn die studenten echter al heel wat beter voorbereid. We hebben hen wel afzonderlijk ook ondersteund en gepeild naar hoe het met hen ging. Dat doen we voor alle internationale gemeenschappen die het momenteel moeilijk hebben, zoals nu ook voor de Palestijnse en Israëlische.'

Geschiedenis piekt

Net zoals aan de UGent stijgt ook in Leuven het aantal startende bachelorstudenten in de opleiding Geschiedenis met 11 procent. 'We zien dat zeker als een significante stijging', duidt Lien Verpoest, programmadirecteur van de opleiding Geschiedenis. 'Vorig jaar was er nog een kleine terugval in de masteropleidingen, maar die heeft zich dit jaar weer gecompenseerd.' 

Historicus Jan Dumolyn schreef het stijgende aantal geschiedenisstudenten in De Morgen aan de UGent toe aan de VRT 1-reeks Het Verhaal van Vlaanderen en de Vlaamse Canon, projecten waar hij zelf aan meewerkte. Daar gaat Verpoest echter niet in mee: 'Dat was ook maar een inschatting. Uit een beperkte rondvraag van het monitoraat bleek dat studenten vooral zaken beter willen begrijpen en doorgronden.' 

'Er zijn ook veel studenten die de directe wens hebben om leerkracht te worden. Het Verhaal van Vlaanderen werd door studenten echter niet actief als reden naar voren geschoven', concludeert Verpoest.

Geneeskunde opnieuw de grootste

De faculteit Geneeskunde blijft ook in het academiejaar 2023-2024 de grootste met meer dan 10.000 studenten. Daarnaast stijgt het aantal nieuwe inschrijvingen in de bachelor Geneeskunde voor het derde jaar op rij. 

Hoewel verschillende opleidingen aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen een dalend studentenaantal kennen, is de faculteit toch de op een na grootste met 9.692 studenten. De studenten Rechten en Criminologie sluiten de top drie af met 6.085 studenten.

Europese uitstraling

Ook de stijging van de relatief nieuwe Bachelor of European Studies is opvallend, met een toename van 60 procent. Die opleiding, een samenwerking tussen 8 verschillende Europese universiteiten, werd pas in 2022 geïntroduceerd maar lijkt dus gezien de stijgende studentenaantallen een blijver te worden voor internationaal of Europees georiënteerde studenten. 

Dat heeft ook Baelmans gemerkt: 'Het programma krijgt steeds meer naam en studenten hebben meer tijd om zich naar de opleiding te oriënteren. Het interdisciplinaire programma van de Bachelor of European Studies maakt de opleiding zeer aantrekkelijk.' 

Een veelvoorkomende kritiek is dat de opleiding, waarvoor studenten aan verschillende Europese steden gaan studenten, alleen profielen aantrekt met voldoende middelen. Toch maakt de vicerector onderwijsbeleid zich er geen zorgen over dat de opleiding een te elitair karakter zou hebben. 'We zorgen er altijd voor dat studenten uit kwetsbare groepen ook in die opleidingen kunnen participeren, door zowel de studiegelden te verlagen als de mobiliteit mee financieel te ondersteunen.'

Powered by Labrador CMS