ANALYSE BEN WEYTS

Weyts' beleid rond mentaal welzijn: 'Vaak maar ballonnetjes'

Tijdens de coronacrisis kreeg Ben Weyts ook het dossier van mentaal welzijn op zijn bord gesmeten. Hij ontwikkelde een zelfhulpplatform en een trainingspakket: 'Was de crisis echt nodig om die doorstart te maken?'

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Dossier Weyts

Lees hier de andere delen van het dossier.

Nu we een jaar verwijderd zijn van de verkiezingen, legt Veto samen met politici en experts het hogeronderwijsbeleid van Ben Weyts op de rooster. Wat bakte Weyts ervan?

We zoomen in op vier dossiers: financiering, mentaal welzijn, studievoortgang en grensoverschrijdend gedrag. In dit artikel zetten het mes in het beleid rond mentaal welzijn.

Mentaal welzijn plots belangrijk

Op vlak van mentaal welzijn leverde Weyts inspanningen in de vorm van de lancering van zelfhulpplatform Moodspace en het trainingspakket ‘Samen zorgzaam’, ontwikkeld door het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO). Dat die even op zich lieten wachten zou aan de coronacrisis liggen. Volgens Vlaams Parlementslid Johan Danen (Groen) had er echter sneller ingegrepen kunnen worden: 'Ook voor COVID-19 was er weinig aandacht voor mentaal welzijn in het onderwijs. Was de crisis echt nodig om die doorstart te maken?'

Danen wijst op een gebrek aan proactief beleid. 'Er wordt pas iets gedaan wanneer het probleem zich voordoet. Van een minister van Onderwijs zou je toch meer langetermijndenken mogen verwachten.' Thijs Verbeurgt (Vooruit) beaamt: 'Hij heeft het inzicht getoond dat er dringend iets moest veranderen. De vraag is nu, hoe gaan we die inspanningen ook structureel verankeren?'

'Er ontbreekt een rode draad in het beleid'

Onderwijssocioloog Mieke Van Houtte (UGent)

Volgens Vlaams Parlementslid Gwendolyn Rutten (Open VLD) heeft de aanpak van mentaal welzijn voor een groot deel te maken met welke middelen de universiteiten en hogescholen krijgen. Om een structureel kader te garanderen, is blijven investeren in studentenvoorzieningen noodzakelijk. De Wit vindt het moeilijk om nu al te evalueren of dat voldoende is. 'We zijn er in elk geval mee bezig en ook de volgende generatie wordt betrokken bij het gesprek. Dat is een goed startpunt.'

Volgens onderwijssocioloog Mieke Van Houtte (UGent) was de boodschap van Weyts rond mentaal welzijn heel dubbel: 'Enerzijds neemt hij een aantal initiatieven, anderzijds zet hij nog meer in op competitiviteit.' Volgens haar ontbreekt een rode draad en zijn het vaak maar ballonnetjes die worden opgelaten: 'Mentaal welzijn is een voorwaarde voor excellentie en een vlotte doorstroming.'

Toch lijkt het initiatief vooral vanuit de onderwijsinstellingen zelf te moeten komen. Warnez betreurt het initieel gebrek aan vertrouwen in studentenvoorzieningen. Die vormen nochtans een laagdrempelig steunpunt waar studenten met hun problemen terechtkunnen.

Powered by Labrador CMS