NAVRAAG CONNER ROUSSEAU

'Ik ga jullie zeggen dat er geen vijf jongeren wakker liggen van partijfinanciering. They couldn't care less'

Wie Conner Rousseau zegt, zegt Vooruit en omgekeerd. Na de verkiezingsnederlaag van 2019 doet hij de partij heropleven en stuurt hij die naar ongeziene hoogtes in de peilingen. Een gesprek over de betaalbaarheid van het leven, de woke-cultuur en politieke vernieuwing.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Via Zoom ontmoeten we Conner Rousseau. Wij vanuit onze redactie in Leuven, hij vanuit zijn woning in Sint-Niklaas. Terwijl wij even onze rug rechten, ruilt Rousseau zijn Zoom-achtergrond van FC De Kampioenen in voor het decor van zijn kamer.

De rectoren van verschillende Vlaamse universiteiten hebben het idee geopperd om het studiegeld voor studenten wier ouders een hoger inkomen hebben op termijn te verhogen. Vindt u dit een goed idee dat er dan meer studiebeurzen zouden uitgedeeld worden?
Conner Rousseau: 'Er ligt nog niets concreets op tafel in het parlement, maar in het algemeen ben ik voorstander van betaalbare universiteiten.'

'Ik moest van mijn moeder (Christel Geerts, oud-burgemeester voor sp.a van Sint-Niklaas, red.) vroeger zelf mijn inschrijvingsgeld en kot betalen. Ik ben er toen voor gaan werken, dus ik weet wat dat allemaal kost. Dat is niet goedkoop als je dat zelf moet bekostigen als student.’

'Ter verduidelijking: ik vind dus niet dat iedereen per se verder moet studeren. Je moet wel iedereen aansporen om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Of je nu een theoretische of praktijkgerichte opleiding aanvat, maakt niet uit. Indien jongeren effectief kiezen voor een theoretische opleiding, ben ik overtuigd dat ze zich moeten kunnen bezighouden met studeren en niet met centen. Dat vind ik immers een slecht idee.'

'Ten eerste omdat ik weet welke mensen daardoor getroffen zullen zijn. Ten tweede, als het puur gaat over het inkomen, heb ik het daar moeilijk mee. De hogere inkomens die ook effectief een inkomen geven, behoren toe aan de werknemers met goede lonen, de goede middenklasse.'

'Je moet niet arm zijn om een studiebeurs te ontvangen, maar je studies mogen je niet in de armoede duwen'

'Zelf zat ik op school op het College van Sint-Niklaas (Sint-Jozef-Klein-Seminarie, red.) en ik had een paar vrienden die écht rijk waren. Ze hadden bijvoorbeeld een zwembad thuis, bezaten een appartement in Knokke… In dat geval hadden hun ouders soms een managementvennootschap en keerden zichzelf een heel laag loon uit, waardoor zij ook een studiebeurs toegewezen kregen van de unief.'

'Als het systeem van studiebeurzen hervormd wordt: graag, heel graag. Ik wil dat meer jongeren een studiebeurs kunnen krijgen en dat er ook minder taboes rond hangen. Een studiebeurs mag niet enkel voor arme mensen bestemd zijn, maar ook voor studenten die hun studies zelf moeten bekostigen. Voor gezinnen die een laag inkomen hebben, maar wel gaan werken. Je moet niet arm zijn om een studiebeurs te ontvangen, maar je studies mogen je niet in de armoede duwen.'

'Ik wil dat men ook kijkt naar het vermogen en niet enkel naar het inkomen. Ik sta open voor verandering, maar de hervorming moet op een ander vlak gebeuren. De mensen die een studiebeurs krijgen, maar er op zich geen baat bij hebben: die moeten eruit gepikt worden.'

'Onderwijs moet goedkoper gemaakt worden voor wie dat nodig is, maar ik vind niet dat je het duurder moet maken voor studenten met rijkere ouders'

'Onderwijs moet toegankelijk en goedkoper gemaakt worden voor wie dat nodig is. Maar ik vind niet dat je het duurder moet maken voor wie rijkere ouders heeft. De kleuter-, lagere en middelbare school zijn ook even duur of even goedkoop voor iedereen. Onderwijs is een basisrecht en een sterke overheid moet dat voor iedereen gelijk garanderen. Daarom moet Vlaanderen meer investeren in ons onderwijs: we zijn een kenniseconomie, dus hoe meer we in onderwijs investeren, des te beter voor onze economie en welvaart.'

'Via belastingen herverdelen we kapitaal, dus mensen met hogere inkomens betalen ook relatief gezien meer belastingen. Ik weet niet of we dat dan nog een tweede keer moeten doen door hoger inschrijvingsgeld te vragen. Ik ben er nog niet volledig uit, maar ik ben wel voorstander van meer studiebeurzen en vind dat het inschrijvingsgeld echt betaalbaar moet blijven.'

Wilt u in de toekomst dan inzetten op de controle van vermogen en het rechtmatig gebruik van een studiebeurs?
'Ja, maar ook bijvoorbeeld op meer controle op kinderopvang. Er is een situatie geweest waarin een schoonmaakster daarvoor meer betaalde dan de vrouw van een ondernemer. Die laatste zette haar kind met een Porsche af aan de crèche. De schoonmaakster daarentegen met een brommertje. De vrouw met een peperdure wagen betaalde evenveel, omdat ze zogezegd niets verdiende thuis.'

'Indien humor niet meer mag, dan draag je bij aan de verzuring van de samenleving'

'Dus ja, voor mij mag vermogen ook meegerekend worden. Studiebeurzen en andere extra’s wijs je toe aan mensen die het nodig hebben. Die geef je dus niet aan mensen die al bijkomend geld hebben.'

Vorige maand stond in Veto dat een kwart van de Leuvense pendelstudenten geen kot kan betalen. Dat pendelen heeft in sommige gevallen een impact op hun studieresultaten. De burgemeester van Leuven, Mohamed Ridouani, is mandataris van uw partij. Wat zou u hieraan kunnen of willen doen?
'Dat is heel moeilijk natuurlijk, want de kotenmarkt is een vrije markt. Ik weet dat Mohamed Ridouani samen met de universiteit bekijkt waar er nog studentenkoten ontwikkeld kunnen worden. Mo is daar dus echt wel mee bezig. Zelf heb ik met de rectoren van Gent en Antwerpen al samengezeten: daar is de plaats gewoon op.'

'Wij kunnen niet bepalen wat iemand voor een kot mag vragen. Zo werkt vraag en aanbod, helaas. In een ideale wereld zouden we tegen de mensen die willen investeren in koten kunnen meedelen wat de maximumprijs is die ze mogen vragen. Daarvoor ga ik nooit een meerderheid vinden, vrees ik. (Lacht) Anderzijds kunnen we nog fors investeren in wat de overheid zelf aanbiedt.'

Een thema dat de gesprekken thuis en op de werkvloer ook domineert, is de woke-discussie. Recent nog verscheen ‘Over Woke’ van Bart De Wever (N-VA). Jeremie Vaneeckhout (Groen) daarentegen reageerde daarop heel scherp en stelde dat woke-cultuur structureel onrecht aanpakt. Aan welke kant staat u in dit debat?
'Aan geen van de twee. Moet dat? Ik sta aan mijn eigen kant; aan de kant van de mensen die onrecht aankaarten. Heleboel mensen hebben een verschillende beleving van wat woke is. Ik vind dat een enorm groot begrip, waarbij ik niet altijd goed weet wat eronder valt.'

Veel mensen weten dat intussen misschien niet meer.
'Indien woke betekent dat je gelijke kansen nastreeft en zowel onrecht als discriminatie aan de kaak stelt, dan is woke gewoon synoniem voor socialisme. Als woke de verdraagzaamheid op een intolerante manier predikt, dan is dat iets heel agressiefs en uitsluitend. Uiteindelijk werkt dat averechts.'

'Ik vind het net prima dat jongeren bezig zijn met LGBTQ-rechten, want daar is nog veel werk aan de winkel in onze wereld. Kijk maar rond in Europa: er zijn zones in de Europese Unie waar LGBTQ+-personen niet welkom zijn. Ik dacht dat dat iets was wat je alleen in Game of Thrones zag, maar dat is dus blijkbaar echt iets wat bestaat en wat men toelaat in Europa. Daar word ik ook kwaad van.'

'Ik kijk niet met een vergrootglas naar elk woord dat iemand zegt, maar wel naar iemands intenties en de context'

'Dat jongeren de kant proberen kiezen van zij die een minder luide stem hebben, vind ik goed. Daarvoor sta ik ook. Alleen denk ik niet dat iemand mij daarom woke zou noemen.'

Waarom niet?
'Omdat ik een heel volks persoon ben. Ik kijk niet met een vergrootglas naar elk woord dat iemand zegt, maar wel naar iemands intenties en de context. Indien men naar elk woord afzonderlijk kijkt en humor niet meer toegelaten wordt, dan draag je bij aan de verzuring van de samenleving. Bij mij is het altijd case by case.'

'Als er nu een artikel zou verschijnen over een of ander onderzoek waarin men concludeert dat de 'Dans van de Farao' van K3 te stereotiep en racistisch is tegenover de Egyptenaren, dan zou ik erbij denken: "Je slaat de bal zo mis". Er is geen kat die naar dat liedje luistert en denkt dat dat racisme is. Als je dat wel als racisme benoemt, dan classificeer je te veel zaken als racisme, waardoor je het begrip uitholt.'

'Racisme is strafbaar, , dat is een misdaad (een wanbedrijf, red.). Als iets werkelijk racistisch is, dan kun je daarover niet gewoon een opinietje of onderzoekje schrijven. Dan moet je maar een klacht neerleggen en er tegen procederen. Maar dat gebeurt niet.'

'Door de kijkers van F.C. De Kampioenen als racisten af te schilderen, weet ik niet of je het probleem van racisme uit de wereld gaat helpen'

'Ik heb ook de indruk dat veel mensen zich interessant willen voordoen. Partijen scanderen "Stop de polarisering", maar drijven de spanning duidelijk op met bepaalde zaken. (geïrriteerd) Ik vind het bijzonder dat Bart De Wever tijd heeft om boeken te schrijven, op een moment dat zijn regering geen enkel fucking akkoord kan sluiten en er bommen ontploffen in zijn stad.'

'Ik ga mij daarmee niet te veel bezighouden: ik wil focussen op hoe we het niveau van ons onderwijs kunnen verhogen, meer kunnen investeren in mentaal welzijn, meer bussen en treinen op tijd kunnen laten rijden, ervoor kunnen zorgen dat mensen die gaan werken meer verdienen en netto meer overhouden, onze welvaartsstaat versterken, onze ongelijkheid verkleinen.'

'Daarin wil ik mijn tijd investeren, daar zal ik wél duidelijk een kant kiezen. Al die bullshit over woke of niet, ik zal het altijd wel zeggen als het mijn gedacht is of niet. Als je aan mij vraagt of De Kampioenen racistisch zijn, dan zeg ik neen.'

Dan gaat het uiteraard wel over uw eigen favoriete serie.
'Denkt u dat ik niet professioneel genoeg ben om gewoon te zeggen of iets kan of niet kan? (geïrriteerd) Zitten er foute scènes in F.C. De Kampioenen? Oh, ja, maar is die serie met zijn bijbehorende 273 afleveringen daarom ook racistisch? Dat is iets anders. Is het schrappen van dingen die niet sporen de juiste weg? We leren toch ook over Hitler op school? Je moet dat kunnen kaderen. Je moet lessen kunnen trekken uit de fouten van het verleden om de toekomst te verbeteren.'

'Ik heb op mijn school niet anders gedaan dan rebelleren tegen iedereen'

'Dat belerend vingertje, mensen in hokjes steken, te snel oordelen... staat allemaal haaks op een verdraagzame samenleving. Dus ik hoop dat we net met de jeugd voor meer verdraagzaamheid gaan zorgen. Dan kan je zelf niet intolerant zijn. Practice what you preach. Daar stoor ik me wél aan.'

'Ik denk dat er andere prioriteiten in onze samenleving zijn om wakker van te liggen dan of iemand al dan niet woke is. Dat begrip woke bestaat voor mij niet echt.'

Natuurlijk hoor je ook soms het arguments dat de aanpak van onrecht nu eenmaal gepaard gaat met weerstand en tegenkanting.
'Ik heb ook helemaal niet gezegd dat vechten tegen onrecht geluidloos moet zijn. Veel rechten waarover we vandaag beschikken, zijn verkregen door verzet en actie. Er zit ook een rebel in mij, ik heb in mijn school niet anders gedaan dan rebelleren tegen iedereen.'

'Indien je echt een verschil wil maken, moet je dat op een verstandige manier doen en een draagvlak zoeken. Door de kijkers van F.C. De Kampioenen als racisten af te schilderen, weet ik niet of je het probleem van racisme uit de wereld gaat verhelpen. Het is contraproductief. Laat ons juist heel hard strijden daartegen. En ja, dan ga je moeilijke dingen moeten doen.'

'Ik moet precies niet vragen wat jullie politieke voorkeur is?'

'Wij zijn bijvoorbeeld voor praktijktesten met Vooruit: écht in de praktijk testen of discriminatie plaatsvindt. Huiseigenaars klagen dan dat ze niet meer zelf mogen bepalen wie er in hun woning komt. Tegen hen zeg ik dan altijd: "Je mag wel zelf kiezen, je mag je alleen niet enkel laten leiden door iemands huidskleur." Tuurlijk krijg ik dan veel tegenkanting.'

Het geeft de mensen mogelijk wel het gevoel dat de overheid haar burgers misleidt.
'Dat kan zijn, maar daar zit ik minder mee in. Ik zit wel in met mensen die hun best doen in het leven, maar door hun achternaam en huidskleur nadeel ondervinden. Je moet soms keuzes maken, zodat iedereen die zijn best doet voor onze maatschappij, ook kansen krijgt. Als je die mogelijkheden niet biedt en als als overheid niet ingrijpt, ben je een zwakke overheid. Ik ben voor een sterke overheid.'

Een ander langlopend debat gaat over de partijfinanciering en politieke vernieuwing. Volgens Kristof Calvo (Groen) moet men vooral de macht van de partijvoorzitters terugdringen. Hoe kijkt u daarnaar?
'Ik moet precies niet vragen wat jullie politieke voorkeur is?'

Het onderwerp kwam onlangs wel in de media.
'Denken jullie echt dat jongeren daarmee bezig zijn?'

Men discussieert vaak over vernieuwingen in de politiek en de aanpak ervan. Er wordt dan ook gekeken naar de rol van de partijvoorzitter.
'Denken jullie dat?'

We vragen het aan u.
'Ik ga jullie zeggen dat er geen vijf jongeren wakker liggen van partijfinanciering. They couldn’t care less. Als je het mij vraagt, moet de politiek gewoon veel dichter bij jongeren gaan staan. Zowel in taalgebruik als in aanwezigheid. Online én offline. Daar probeer ik mijn ding te doen en dat lukt ook.'

'Als je mijn loon halveert, vindt de helft van Vlaanderen het nog altijd te veel'

'Wat partijfinanciering betreft, met alle respect, maar Kristof Calvo babbelt daar al jaren over en vraagt nu weer adviezen. Alles ligt op tafel: we moeten gewoon beslissen. Nog een rondje adviezen heb ik niet nodig. Er zijn vandaag partijen die rijker worden door partijfinanciering. Bij Vooruit is dat niet zo, wij hebben de voorbije twintig jaar minder gehad en moeten besparen.'

'Bovendien zal ik altijd meestemmen met een voorstel voor partijfinanciering waarin minder geld bedeeld wordt, een plafond ingesteld wordt en een eerlijke verdeling komt. Als je kijkt naar N-VA die gebouwen verhuurt: dat heeft niets meer met politiek te maken. Een zakenimperium uitbouwen: daar dienen belastingen niet voor.'

Er heerst verontwaardiging bij de mensen aangezien sommige partijen op een berg geld zitten terwijl veel burgers met financiële moeilijkheden worstelen.
'Je gaat met de vermindering van partijfinanciering geen enkel maatschappelijk probleem oplossen. Ik ben wel voorstander van het idee omdat het eerlijk is. Ik ben het ermee eens dat als je de excessen aanpakt en omvormt tot een normaal en gezond systeem, je dan veel minder antipolitiek gaat scheppen en minder gefrustreerde reacties van burgers.'

'Als je morgen tegen mij zegt dat ik met Groen moet fuseren, ga ik dat niet doen'

'Maar met alle respect: als je mijn loon halveert, vindt de helft van Vlaanderen dat nog altijd te veel. Die discussie kent geen einde. Wat partijfinanciering betreft, wel natuurlijk.'

'We moeten ook gewoon naar de feiten kijken. België is een van de landen ter wereld met de meeste politici. Dat zendt geen juist signaal, vind ik. Ik ben voorstander om een derde van de parlementsleden af te schaffen. Eigenlijk ga je zo de facto de kiesdrempel overschrijden, waardoor je naar een herkaveling van het politieke landschap zou gaan.'

'Ik denk dat dat gezond is, maar dat dient organisch te gebeuren. Als je morgen tegen mij zegt dat ik met Groen moet fuseren, ga ik dat niet doen. Wij zijn net aan het groeien, ik wil mijn eigen gang gaan. Ik streef wel enorm voor meer samenwerking met die partijen, zodat de zaken sneller vooruitgaan.'

'Zelf ben ik parlementslid, maar ik ben ervan overtuigd dat er geen 124 parlementsleden nodig zijn. Met honderd kan je ook al aan de slag. Beslis een aantal dingen, en hervorm. Focus daarna op de echte problemen: wachtlijsten, klimaat, betaalbaarheid. Daar gaat het écht over als je in de politiek stapt. Niet te veel adviezen meer vragen, Kristof Calvo, gewoon samen met ons beslissen en vooruit met de geit.'

Ivan De Vadder zei in Veto dat de focus op het persoonlijke stevig versterkt wordt ten koste van de inhoud in de media. Wat denkt u daarvan?

'Dat wordt al heel lang gezegd. Wie in inhoud geïnteresseerd is, vindt inhoud genoeg. Ik ga u een voorbeeld geven: ik rijd straks om 18 uur naar Brugge vanuit Sint-Niklaas, omdat ik een bericht heb gekregen op Instagram van iemand die werkt op het crisismeldpunt. In al die weken tijd hebben ze tientallen jongeren in het ziekenhuis moeten plaatsen omdat er geen plaats voor hen is in de jeugdinstelling.'

'Mocht ik morgen een lief hebben, dan zou ik overal in de kranten staan'

'Jongeren die mishandeld of verwaarloosd worden of mentale problemen hebben en een slechte thuissituatie, vinden geen opvang. Met de jeugdkampen die ik vroeger organiseerde en mijn engagement voor kinderrechten, gelijke kansen voor jongeren en jeugdzorg, ligt deze zaak mij nauw aan het hart. Weinig mensen liggen daarvan wakker, maar dat is iets waarmee ik in de marge wel bezig ben.'

'Ik heb een hele week geprobeerd om deze kwestie in de kranten te krijgen. Dat doe ik niet voor mezelf. Ik heb naar de kranten gestuurd dat ik bezig ben met een dossier als Vlaams parlementslid, aangezien ik zetel in de commissie Zorg. Ik wil aan de kaak stellen dat ik deze situatie abnormaal vind.'

'Terwijl ze zagen over stikstof en dat ze vier miljard aan de boeren zullen geven, wil je met een paar miljoen euro’s al die kinderen opvangen. Geen enkele krant heeft daarover geschreven. Mocht ik morgen een lief hebben, dan zou ik overal in de kranten staan. Terwijl het eigenlijk niets met mijn job te maken heeft en er niet toe doet. 170 kinderen die geen opvang vinden in West-Vlaanderen daarentegen.'

Powered by Labrador CMS