artikel> Uitgever KVHV (nog) niet op de hoogte van plannen

LOKO zet stap naar vernieuwde studentencodex, zonder ‘problematische’ liedjes

Met een nieuwe werkgroep rond studentikoziteit hoopt koepelorganisatie LOKO de studentenidentiteit te versterken. Daarbij hoort een herziening van de codex.

Gepubliceerd

Het cantusboekje wordt momenteel nochtans uitgegeven door het KVHV, een Vlaams-katholieke studentenvereniging die bij het Seniorenkonvent zit; een vergelijkbaar koepelorgaan, maar anders dan LOKO voor studentenclubs en niet voor studentenkringen. En dat wringt bij LOKO, want hoewel de kringen dezelfde codices gebruiken, menen zij geen zeggenschap over de inhoud daarvan te hebben. Daardoor raken nieuwe liederen nauwelijks in het boekje. Bovendien bevat de huidige editie volgens de kringen enkele liederen die tegen de grenzen van het fatsoen aanbotsen.

Wie zijn codex op pagina 500 openslaat vindt bijvoorbeeld Polly Wolly Doodle, een Amerikaans lied uit de Burgeroorlog: 'And I jumped upon a nigger for I thought he was a hoss (paard, red.).' Ook Duitse marsliederen als Erika, Schwarzbraun ist die Haselnuss en Die Lore staan nog in het boekje. Die liederen werden kort na de oorlog door extreemrechtse studenten opgenomen.

Liedjes als Daar was laatst een meisje loos ('Zij moest komen in de kajuit. Kreeg een pak ransel en toen was ’t uit.') en Student zijn ('Een student is een vent, die zijn pint tijdig drinkt en wel eens naar ’n mooi meisje pinkt. Soms een liefje heeft, soms twee liefjes heeft.') promoten dan weer een eerder traditioneel mannelijk beeld van het studentenleven.

Herziening codex

Vorig jaar contacteerde een groepje studenten LOKO met de vraag de codex aan te passen. LOKO zelf wilde daarin meegaan, bijvoorbeeld door de liedjes van verdere context te voorzien, 'maar de zeggenschap is daar eigenlijk miniem', aldus LOKO-voorzitter Lana Van den Heuvel. 'Daar komt nog eens bij dat het KVHV een conservatieve vereniging is en het daarom moeilijk is liedjes die niet met hun waarden en normen overeenkomen erin te krijgen.'

Uit het contact ontstond de vraag de hele codex te herzien: 'Ik denk dat we vooral de huidige samenstelling in vraag willen stellen. We krijgen nu eigenlijk maar flarden aan informatie over hoe die codex wordt samengesteld.' Binnen LOKO overwoog men initieel zelf een nieuwe codex op te stellen. Intussen werd besloten om op basis van de adviezen van de werkgroep met het KVHV in dialoog te gaan voor meer inspraak, 'tenzij het KVHV zich niet constructief opstelt'.

Het KVHV staat alvast niet weigerachtig ten aanzien van een gesprek, maar betreurt wel dat ze deze plannen moeten vernemen via de pers in plaats van via LOKO zelf: 'We krijgen trouwens regelmatig mails van kringen en clubs die een nieuw clublied of schild hebben, en dan passen we dat op hun vraag steeds aan. In se staan wij dus open voor inbreng', verklaart preses Brecht Crabbe.

Principiële veranderingen kan KVHV overigens niet doorvoeren; de samenstelling van het boekje gebeurt namelijk al 26 jaar door Jozef Dauwe, een gepensioneerde CD&V-politicus die in een ver verleden nog KVHV-preses was. Hijzelf noemde de codex in een interview met De Standaard nog een 'belangrijk stuk erfgoed'. Ook met Dauwe werd nog geen contact gezocht.

Identiteit

Wat initieel begon als een project om de codex te herzien, groeit inmiddels uit tot een heel nieuw project rond de identiteit van de student. Met een nieuwe werkgroep studentikoziteit hoopt LOKO het Leuvense studentenleven beter in kaart te brengen. 'De algemene vergadering wilde studentikoziteit in het algemeen bespreken. De studentencodex wordt een thema, maar eigenlijk gaat het om meer dan dat.'

In dat opzicht is het niet vreemd dat de kringen meteen bij KVHV uitkomen; de Vlaams-katholieke studentenvereniging ziet zich als de hoeder van het traditionele Vlaamse studentenleven en staat daarin op haar autonomie ten opzichte van LOKO. De heisa rond het doopcharter van vorig jaar moet dan ook vooral in die context begrepen worden.

Off the record klinkt het bij KVHV en de clubs wel vaker 'dat LOKO zich niet aan ons moet opdringen'. Beide spelers hebben dan ook een andere visie op wat de identiteit van de student hoort te zijn.

Powered by Labrador CMS