INTERNATIONAAL KORT 10/11 – 23/11

Demonstrerende studenten geschorst in Iran

In Myanmar blijven studenten na amnestie opgesloten, Schotse onderwijsinstellingen moeten sluiten door stakend personeel en Finse universiteiten blijken te discrimineren.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Discriminatie in Finse universiteiten aan het licht gebracht

Hoewel internationale studenten 38,5% van alle doctoraatsstudenten uitmaken, heeft slechts 9,4% van alle professionele werknemers en docenten in de hogeronderwijsinstellingen van Finland een internationale origine. Bovendien ervaren zij meer dan dubbel zoveel discriminatie op basis van afkomst als hun Finse collega’s. Dat stelt het rapport van het KOTAMO-project, dat liep tussen 2021 en 2022.

Het rapport schrijft dat de voornaamste problemen bij etnische verschillen zich bevinden in de loopbaanontwikkeling van academici. Etnische minderheden ondervinden meer invloed van discriminatie dan hun collega’s van Finse oorsprong.

Ook blijkt dat er proportioneel minder vrouwen de hoogste treden van de professionele ladder bereiken. De studie voorziet talrijke aanbevelingen, waaronder het voorstel tot een verbeterde implementatie en opvolging van projecten rond gelijkheid en antidiscriminatie.

Ondanks amnestie blijven studentenactivisten in Myanmar in de cel

In februari 2021 werd de burgerregering van Myanmar door een staatsgreep omvergeworpen en vervangen door een militaire dictatuur. Tienduizenden politieke opposanten, onder wie veel studenten, werden ondertussen gearresteerd en terechtgesteld. Naar aanleiding van de National Victory Day werd aan 5774 van deze gevangenen amnestie verleend, maar tot nu toe mocht nog geen enkele amnestie-verleende student de gevangenis verlaten.

Studenten blijven intussen op straat komen om zich tegen het regime te verzetten, terwijl het merendeel van de studentenleiders in de gevangenis zit. De massale amnestieverlening lijkt een poging van de dictatoriale regering om de internationale druk op het land te doen afnemen en burgeroorlog te vermijden.

Onderwijs in Schotland gaat dicht door stakend personeel

Naar aanleiding van breed gedragen ongenoegen over hun verloning, leggen docenten in Schotland voor het eerst in veertig jaar tijd het werk neer. Enkele maanden geleden kregen ze de kans om hun bezorgdheden te uiten in een door vakbonden georganiseerde stemming, waaruit een duidelijke voorkeur voor harde acties naar voren kwam.

Begin november probeerde de Convention of Scottish Local Authorities, de werkgever van de stakers, de gemoederen te bedaren met een financiële tegemoetkoming. Het voorstel werd slecht ontvangen en aan het einde van de maand gingen vrijwel alle scholen dicht. De Schotse overheid erkent de problemen, maar zegt dat ze in de huidige economische situatie niet tegemoet kan komen aan de hoge eisen van de vakbonden.

Iraanse studentendemonstranten geschorst en bedreigd met uitsluiting

Het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten roept op tot de onmiddellijke vrijlating van deelnemers aan vredevolle demonstraties en een opschorting van de doodstraf in Iran. Momenteel wordt daar een ongekend aantal studenten vastgehouden en terechtgesteld voor hun deelname aan de protesten die sinds september aan de gang zijn.

Daarnaast straffen de autoriteiten op grote schaal studenten die niet aanwezig zijn in hun lessen door deelname aan het protest. Vrijgelaten studenten werden bovendien verbannen van schooldomeinen en studentenhuisvesting, een beslissing die gemaakt werd zonder de toestemming van de disciplinaire organen van de universiteiten. In andere hogeronderwijsinstellingen werden studenten die aan de demonstraties deelnamen door hun universiteit geschorst voor één of meerdere semesters.

Powered by Labrador CMS