NIEUWS DENEMARKEN

Denemarken laat Engelstalige opleidingen na twee jaar opnieuw toe

Slechts twee jaar na de schrapping van een groot aantal Engelstalige studieplaatsen opent Denemarken opnieuw zijn deuren voor internationale studenten. 'We hebben een grote nood aan goed opgeleide buitenlandse arbeidskrachten aan te trekken.'

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Christina Egelund, de huidige minister van Onderwijs en Onderzoek in Denemarken, heet internationale studenten opnieuw welkom. ' We hebben een sterke behoefte om hoogopgeleide buitenlandse arbeidskrachten aan te trekken', meldt ze aan de Deense krant Jyllands-Posten

De huidige regering hoopt dat buitenlandse studenten het arbeidstekort in het land kunnen opvullen. Die tekorten worden veroorzaakt door opeenvolgende demografische veranderingen die zich de voorbije decennia ontwikkelden. Zo slinkt het aantal jonge mensen steeds meer.

Naar schatting zullen er in 2030 maar liefst 90.000 vacatures openstaan, vooral in het bedrijfsleven en de publieke sector. Dat maakt de vraag naar toekomstige ingenieurs, IT-experts, verpleegkundigen en bewakers steeds groter.

Basisbeurs

Twee jaar geleden legde de vorige Deense regering een beperking op het aantal plaatsen voor Engelstalige studenten in het hoger onderwijs.  Zo speelde allereerst het feit dat de kosten voor een basisbeurs voor buitenlandse studenten veel te hoog lag. Ook concurreerden de Deense studenten en internationale studenten volgens de regering te fel met elkaar.

Er bleef slechts één op vijf buitenlandse studenten na hun studie in Denemarken

Daardoor zagen sommige binnenlandse studenten een plaats van hun gewenste richting en universiteit naar een internationale student gaan. Ook bleef slechts één op vijf buitenlandse studenten na hun studie in Denemarken, waardoor de overheid de investering in de basisbeurs naar andere landen zag verdwijnen. 

In 2018 hechtte de vorige regering geen aandacht aan de waarschuwingen van universiteiten en bedrijven dat het besluit om het aantal internationale studenten te beperken, gevolgen zou hebben voor het arbeidsaanbod. De opheffing van het verbod door de huidige regering en het verwelkomen van meer internationale studenten markeert een aanzienlijke koerswijziging in het beleid.

Nettobijdrage

In Denemarken is overeengekomen om niet meer dan 468 miljoen Deense kroon uit te geven aan studiefinanciering voor EU-studenten. Die afspraak was ook de doorslag om het aantal studieplaatsen te verminderen, maar de inperking bleek achteraf niet zo doeltreffend. 

In 2022 waren er zelfs 12.300 EER-studenten – studenten die behoren tot de Europese Economische Ruimte – met een studiefinanciering. Dat was een stijging ten opzichte van voorgaande jaren en het overschreed duidelijk het vastgestelde grensbedrag van 468 miljoen. De maatregel zou pas effect hebben gehad vanaf 2025, want pas in 2022 werden de meeste studieplaatsen geschrapt. 

'Eén derde van de welvaartsgroei die we in Denemarken hebben ervaren, is te danken aan internationale arbeidskrachten.'

Christina Egelund, minister Onderwijs en Onderzoek Denemarken

Volgens een onderzoek van het huidige ministerie van Onderwijs in Denemarken blijkt dat internationale afgestudeerden tijdens de periode van 2007 tot 2020 een nettobijdrage aan de Deense economie hebben geleverd van 26,8 miljard Deense kroon. Minister Egelund benadrukte dit in de Deense krant Informatíon: 'Eén derde van de welvaartsgroei die we in Denemarken hebben ervaren, is te danken aan internationale arbeidskrachten.' Daarmee benadrukt ze nog eens extra wat buitenlandse studenten voor Denemarken kunnen betekenen.

'Ik begrijp waarom men de maatregel invoerde, deels vanwege het feit dat er te weinig buitenlandse studenten in Denemarken bleven. Daar moeten we meer moeite voor doen in de toekomst, zodat de kans dat ze blijven, toeneemt', zegt de onderwijsminister in diezelfde krant. Ze hoopt dat door middel van een buddysysteem voor elke internationale student, waarbij ze de taal en de Deense cultuur leren kennen, de studenten geneigd zullen zijn om na hun studieperiode in Denemarken te blijven.

Weyts roept halt toe in Vlaanderen

Ook in Vlaanderen waait de discussie over het aantal Engelstalige opleidingen. Zo willen verschillende universiteiten - waaronder ook de KU Leuven - bepaalde opleidingen, zoals de masteropleiding Burgerlijk ingenieur, enkel in het Engels aanbieden. Ook KU Leuven pleit hiervoor. Dit om meer internationale studenten aan te trekken, maar ook zou dit kosten besparen. 

Voorlopig roept de Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts deze ideeën nog een halt toe. 'Alle begrip dat de universiteiten ingaan op vragen van sectoren en ook meer buitenlandse studenten willen aantrekken, maar dat mag niet ten koste gaan van Vlaamse studenten en hun recht op een kwaliteitsvolle Nederlandstalige opleiding', vertelde hij aan VRT NWS.  Wie weet krijgt hij daar ooit nog, net zoals de Denen, spijt van.

Powered by Labrador CMS