ANALYSE BIBRESERVERINGSYSTEEM

Blokken doe je best met KURT

Ook deze blokperiode kunnen studieplaatsen in bibliotheken en leercentra van de KU Leuven worden gereserveerd. Het systeem blijft optioneel, ondanks kritiek van studentenvertegenwoordigers.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

KURT is het reserveringssysteem voor zitplaatsen in de bibliotheken en leercentra van de KU Leuven. Het werd ingevoerd om de toestroom van studenten tijdens corona te reguleren en zo samen studeren mogelijk te maken. Nu de pandemie op haar einde loopt, bestaat het systeem nog steeds en lijkt het niet snel te gaan verdwijnen.

Ook deze examenperiode gaan de lange rijen aan de bibliotheken dus niet terugkomen. Je zal wel nog steeds kunnen kiezen of je een zitplaats reserveert of niet. Indien je reserveert, zal je binnen de dertig minuten een QR-code moeten scannen op de gereserveerde plaats.

KURT blijft dus optioneel, al raden de bibliotheken het wel aan. 'Hoe drukker het is, hoe meer aangewezen het is om te reserveren', vertelt Peter Verbist, coördinator van leercentrum Agora.

48 uren in de bib

Er zullen deze examenperiode geen grote veranderingen worden doorgevoerd in de werking van het reserveringssysteem van KURT. De grootste verandering tot nu toe, de invoering van een QR-codesysteem, dateert al van vorig academiejaar.

Nu kan je tot wel 48 uur reserveren in plaats van 32 uur


Door het verplichte gebruik van QR-codes bij reservering werd het plots moeilijker voor studenten zonder smartphone om gebruik te maken van KURT. Volgens Dries Paesen, die voor Stura KURT opvolgt, kunnen die studenten nu via een URL die bij de QR-code staat hun aanwezigheid bevestigen. 'Studenten kunnen ook altijd aan de balie een reservering plaatsen', voegt Verbist toe.

Wat na de junizittijd wel veranderd is, is het aantal opeenvolgende uren dat studenten kunnen reserveren. Voordien was dat beperkt tot 32 uur. Nu kan je tot wel 48 uur reserveren. Dat is vooral handig voor studenten die maximaal van de openingsuren willen gebruikmaken.

In het tweede semester zal het reserveringssysteem voor groepswerklokalen wel een andere invulling krijgen. Nu gebeurt er niets wanneer studenten voor zo'n reservatie niet komen opdagen. 'Dat is enorm vervelend voor studenten die wel een groepswerklokaal hadden willen reserveren, maar te laat waren', vertelt Paesen. Het standpunt van de Stura-AV over dit onderwerp moet nog worden vastgelegd.

Coronarestant

Nu de pandemie is afgelopen, kan je je afvragen waarom het reserveringssysteem nog niet is opgedoekt . Volgens het hoofd van Bibliotheken 2Bergen, Elke Ghesquière, is dat een frustratie die bij een aantal studenten leeft. Paesen bevestigt dat: 'Op de AV werd al eens aangekaart dat corona weg is, en het reserveringssysteem dus mag verdwijnen.'

Het systeem heeft echter een aantal positieve neveneffecten. 'We kunnen op deze manier zekerheid geven aan de studenten die daarnaar op zoek zijn', meent Gesquière. Bovendien worden studenten niet verplicht om te reserveren. 'Je kan altijd binnen, wat tijdens corona niet het geval was', voegt ze toe.

'Stura heeft zich moeten verzoenen met het volledig gebruik van het reserveringssysteem'

Dries Paesen, mandataris Cultuur Stura

Het oude systeem waarbij studenten vroeg moesten opstaan om in de rij te wachten, had bovendien heel wat nadelen. Zo werden volgens Verbist pendelstudenten en studenten met een ander bioritme benadeeld. 'Voor vroege vogels was het oude systeem misschien goed, maar voor de rest zeker niet', voegt Ghesquière toe.

Studenten zijn verdeeld

Ondanks de voordelen, blijft de mening van studenten over het reserveringssysteem verdeeld. Ghesquière heeft met zowel voor- als tegenstanders gesproken. 'Sommigen zijn heel blij met het systeem, anderen willen het zo snel mogelijk afgeschaft zien.'

Ook bij Stura waren de meningen lang verdeeld. Zo wogen de nadelen voor veel stuvers niet op tegen de voordelen. Sommigen waren geen voorstander van het dubbel systeem, omdat dat voor verwarring zou kunnen zorgen. De AV stemde wel in met het behoud van KURT voor de reservatie van collectieplekken.

Na verdere argumentering van het team achter KURT was er wel een meerderheid om het tijdens de blokperiodes te blijven gebruiken. 'Maar Stura heeft zich uiteindelijk toch moeten verzoenen met het volledig gebruik van het reserveringssysteem ', geeft Paesen toe.

Klachten beperkt

Studenten kunnen namelijk via een officieel e-mailadres (ask.kurt@kuleuven.be) hun mening geven over het reserveringssysteem . Het aantal klachten dat de bibliotheken bereikt, blijft echter voorlopig beperkt. Volgens Verbist gaat het om slechts een à twee klachten per week. 'Tijdens de pandemie hadden we veel meer klachten', verduidelijkt hij.

'Het reserveringssysteem kan voor wrevel zorgen onder studenten'

Frederic Vandoolaeghe, campusbibliothecaris Kulak

Wat wel de oren van de bibliotheken bereikt, zijn de frustraties van studenten die kiezen om niet te reserveren, maar zich moeten verplaatsen als blijkt dat hun zitplek door iemand anders gereserveerd is. 'Dat kan voor wrevel zorgen onder studenten', meent Frederic Vandoolaeghe, de campusbibliothecaris van Kulak. Hij voegt wel toe dat er voordien gelijkaardige problemen waren: 'Toen werden er plaatsen vrijgehouden voor studenten die nog niet aanwezig waren.'

Reserveringsgraad varieert

KURT wordt overigens niet op elke studeerlocatie evenveel gebruikt. Verbist geeft aan dat de reserveringsgraad voor Agora altijd hoog ligt. Volgens hem omdat het leercentrum ook tijdens de lesweken zeer populair is. 'Op de locaties die minder gebruikt worden, ligt de reserveringsgraad bijgevolg lager', aldus Verbist.

Ghesquière heeft dan weer het gevoel dat het reserveringssysteem tijdens de lesweken minder gebruikt wordt op Arenberg en Gasthuisberg. 'We hebben grote bibliotheken, dus er is altijd wel voldoende plaats', verduidelijkt ze. Naarmate de blok nadert, zullen de reservaties volgens haar wel toenemen. 'Ik verwacht dat tijdens de blok de meeste mensen zullen reserveren', vertelt Ghesquière.

Campussen voorlopig buiten schot

Aan de campussen buiten Leuven wordt hetzelfde systeem van optionele reservatie toegepast. Opvallend is dat reserveren daar veel minder populair blijkt dan in Leuven. Zo stelt Vandoolaeghe dat de studenten in Kortrijk nog niet veel gebruikmaken van KURT. Ook Paesen geeft toe dat het onderwerp in Leuven veel meer leeft dan op de andere campussen.

Een reden daarvoor kan een andere verhouding tussen studenten en zitplaatsen zijn. 'Het is momenteel druk, maar voorlopig is er nog geen plaatsgebrek', stelt Vandoolaeghe. Zij hebben in totaal slechts 285 zitplaatsen, maar hebben door een relatief kleine studentenpopulatie een hogere ratio.

'Zolang bibliothecarissen en studenten inzien dat het systeem werkt, zie ik geen reden om het af te schaffen'

Peter Verbist, coördinator Agora

Vandoolaeghe vervolgt dat het reserveringssysteem een extra service is voor studenten van de Associatie KU Leuven. Andere studenten kunnen na inschrijving als externe de collecties wel consulteren, maar kunnen geen plaatsen reserveren. 'Zo blijven de studieplaatsen in eerste plaats beschikbaar voor onze studenten', vertelt hij.

Evaluatie noopt

Zoals na elke examenperiode zal ook nu de werking van KURT geëvalueerd worden. In het voorjaar volgt er daarbovenop een bredere bevraging. Die twee evaluaties komen bovenop de permanente evaluatie die het KURT-systeem altijd ondergaat.

Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat uit die evaluatie zal blijken dat KURT toch op de schop moet. 'We verwachten geen grote aanpassingen, anders hadden we die zaken al lang toegepast', meent Ghesquière.

Verbist bevestigt dat: 'Zolang bibliothecarissen en studenten inzien dat het systeem werkt, zie ik geen reden om het af te schaffen.' Hij geeft toe dat hij oorspronkelijk geen voorstander was, maar vindt het ondertussen een logische stap in de dienstverlening.

Powered by Labrador CMS