NIEUWS PSYCHOLOGIE

Stagejaar psycho­logen nog niet van start

Na veel bezorgdheid bij studenten is het verplichte stagejaar voor klinisch psychologen en orthopedagogen opnieuw uitgesteld. Dat uitstel moet toelaten om de laatste problemen weg te werken.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Het extra 'stagejaar' of de gesuperviseerde professionele praktijk (GPP) is een eerste werkervaring voor klinisch psychologen en orthopedagogen waar ze onder supervisie van een stagemeester praktijkervaring kunnen opdoen. Het systeem kende echter veel kinderziekten en de studenten vroegen al langer om uitstel. Zo waren er bezorgdheden over onder meer een tekort aan stagemeesters.

'Toen de beslissing genomen werd was het systeem nog niet gereed om uit te rollen’, zegt Andreas Vandingenen, ondervoorzitter van Stura KU Leuven. Daarnaast verliep de communicatie naar studenten stroef en was er veel onduidelijkheid over onder meer de verloning. Het werd daarom al twee keer uitgesteld en dat gebeurde in februari opnieuw voor twee jaar.

Soepelere voorwaarden

Volgens het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zijn er wel maatregelen genomen, maar bleef er ongerustheid. 'Het uitstel moet toelaten om het kader rond de stage te vervolledigen en eventuele problemen die zich stellen nog weg te werken', klinkt het. 

Zo wordt in het nieuwe kader het aantal stagiairs per mentor verhoogd van vier naar vijf en worden de opleidingsvoorwaarden versoepeld. Stagebegeleiders kunnen zich dus makkelijker aanmelden, en er is daarnaast meer duidelijkheid over hun precieze taak en vergoeding. Ook de stagiair zelf zal een vergoeding ontvangen. 

Of er binnen twee jaar wel voldoende stageplaatsen zullen zijn, is nog onduidelijk: 'Het kader zal er liggen, maar het is aan de sector om ermee aan de slag te gaan’, zegt het kabinet Vandenbroucke. 

'Aangezien de GPP plaatsvindt tijdens de eerste werkervaring, is het belangrijk om eerst werk te zoeken en dan te bekijken wie de taak van stagemeester op zich kan nemen ', zegt Ilse Noens, vicedecaan van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven. 'In grote organisaties zullen allicht meerdere mensen die rol kunnen vervullen. In kleinere organisatie zou men op dat moment ook nog een aanvraag tot erkenning als stagemeester moeten kunnen indienen. '

Vlaamse uitwerking

Toch zijn er nog een paar struikelblokken. Nu de beslissingen op federaal niveau genomen zijn, is het aan het Vlaamse niveau om bepaalde zaken verder uit te werken. 'Het gaat bijvoorbeeld om de concrete stappen die de kandidaten moeten zetten, duidelijkheid over contracten en evaluatie ', zegt Noens. 

Daarnaast betekent het uitstel ook dat de uitrol over de verkiezingen getild wordt. Als er een andere minister van een andere partij op Volksgezondheid terechtkomt, kan dat de uitrol mogelijk vertragen. 'Maar we hebben wel de indruk dat het kabinet nu blijft verder werken om binnen twee jaar klaar te zijn', zegt de vicedecaan.

Internationale aansluiting

Hoewel klinisch psychologen en orthopedagogen actief zijn in gezondheidszorg, was er lang geen wettelijk kader. Dat kwam er pas in 2014. In het zog daarvan werd ook de GPP ingevoerd, een eenjarige eerste werkervaring onder supervisie van een stagemeester. 

Afgestudeerde studenten moeten die GPP volbrengen om hun erkenning te krijgen. België sluit zich daarmee aan bij heel wat andere Europese landen waar gelijkaardige regelingen al van kracht zijn. Dat maakt ook internationale mobiliteit makkelijker.

Powered by Labrador CMS