NIEUWS STARTTOETSEN

Voortaan verplichte starttoets voor Biomedische Wetenschappen

De ijkingstoets van Biomedische Wetenschappen wordt volgend academiejaar een verplichte toets. Het resultaat is niet-bindend, maar als je niet slaagt, moet je wel een remediëringstraject volgen.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Vanaf volgend academiejaar zullen studenten die willen starten in de bachelor Biomedische Wetenschappen een starttoets moeten afleggen, alvorens ze aan hun opleiding kunnen beginnen. Die toets zal plaatsvinden in de zomer voordat het academiejaar start.

De starttoets kadert in het plan van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om voor alle opleidingen een verplichte niet-bindende starttoets te ontwikkelen. Dat plan nam hij over van zijn voorganger, Hilde Crevits (cd&v).

De starttoets vervangt zo de reeds aanwezige niet-verplichte ijkingstoets. Het grote verschil is het verplichte karakter van een starttoets, daar waar de ijkingstoets nog facultatief was.

Het resultaat van die test is niet-bindend. Bovendien moeten studenten die niet slagen, maar wel willen starten aan de opleiding, verplicht een remediëringstraject volgen.

Basiswetenschappen en vaardigheden

'We hadden verwacht dat deze opleiding zou volgen'

Toon Robberecht, voorzitter Stura

De starttoets zal inhoudelijk voortbouwen op de bestaande ijkingstoets voor Biomedische Wetenschappen. Volgens FAGO, de studentenvertegenwoordigers van de faculteit Geneeskunde, zal de starttoets vooral de basiswetenschappen wiskunde en chemie toetsen. 'Fysica en biologie zullen dus niet aan bod komen', verduidelijken ze.

Daarnaast zullen er ook elementen aanwezig zijn die wetenschappelijke vaardigheden en analytisch vermogen van de nieuwe student bevragen. 'De vragen zijn van vrijwel hetzelfde niveau als opleidingen zoals chemie en farmacie, maar verschillen inhoudelijk', voegen ze toe.

Dat de inhoud gelijkaardig is aan reeds bestaande ijkingstoetsen heeft overigens enkele voordelen. Zo zullen studenten die twijfelen tussen gelijkaardige opleidingen een vrijstelling voor de starttoets krijgen als ze voor een andere toets geslaagd zijn.

Niet uit de lucht gevallen

De keuze om net voor Biomedische Wetenschappen een starttoets in te voeren, kwam er volgens Ben Weyts na overleg met de partners van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir). 'Zij geven aan dat de starttoets voor deze opleiding op punt staat en gevalideerd is', meent hij.

'Het lijkt ons een goede zaak dat de ijkingstoets nu verplicht wordt'

FAGO

Volgens Toon Robberecht, voorzitter van de universiteitsbrede studentenraad van de KU Leuven (Stura), is het voor een richting in de exacte wetenschappen zoals Biomedische Wetenschappen relatief makkelijk om te bepalen welke competenties nodig zijn om aan de opleiding te kunnen starten.'We hadden dus verwacht dat deze opleiding zou volgen', aldus Robberecht.

Aangezien het om een interuniversitaire beslissing gaat zaten echter noch mensen van FAGO, noch van Stura in de commissie die de toets opstelde. FAGO geeft aan dat het via de POC's wel bij het proces betrokken is geweest. 'We hebben onze visie omtrent de moeilijkheidsgraad en het remediëringstraject zo kunnen delen', stellen ze.

Studenten onverdeeld akkoord

Bij de studenten kan de starttoets op bijval rekenen. 'Wij zijn voorstander van niet-bindende ijkingstoetsen', stelt Robberecht. Ook bij FAGO klinkt het positief: 'Het lijkt ons een goede zaak dat de ijkingstoets nu verplicht wordt.'

Een grote verzuchting blijft echter of studenten die deelnemen aan het ingangsexamen Geneeskunde een vrijstelling krijgen voor de starttoets Biomedische Wetenschappen. Veel studenten die niet slagen voor dat ingangsexamen, kiezen er namelijk voor om Biomedische Wetenschappen te studeren.

Die concrete situatie wordt nu besproken aan de KU Leuven. Volgens FAGO zal het ingangsexamen tellen als deelname, maar zullen niet-geslaagde studenten geen vrijstelling krijgen voor het remediëringstraject. Vicerector Onderwijsbeleid Tine Baelmans geeft aan dat bij de verplichte ijkingstoetsen ook al uitzonderingen op individuele basis mogelijk waren.

Powered by Labrador CMS