INTERVIEW STURA-VOORZITTER

'We gaan nooit 60.000 studenten bereiken, maar ik denk wel dat wij sommigen meer horen dan anderen'

Na een bewogen verkiezing ontvingen we kersvers Stura-voorzitter Vincent Hofmans op de redactie. Een gesprek over vertegenwoordiging, een rol in de schaduw en Game of Thrones.

Gepubliceerd

Stura-bestuur 2023-2024

Dagelijks Bureau

Voorzitter: Vincent Hofmans

Ondervoorzitter: Andreas Vandingenen

Campuscoördinator: Matthias D'helft

Groepsbestuur W&T: Mats Muyllaert

Groepsbestuur HUM: Chloë Wilssens

Algemeen Bureau

Onderwijsraad: Eline Gonnissen, Matijs Loeckx en Louis Dewez

Internationaal: Christiana Galani

UNA Europa: Mascha Graupe

Cultuur: Dries Paesen

Studentenvoorzieningen: Pieter Metten

Educatieve Master: Marte Polspoel

ICTS: Rune Vercauteren

De opening van het academiejaar heeft hij aan zich voorbij moeten laten gaan. In de plaats daarvan sprak ondervoorzitter Andreas Vandingenen de aanwezigen toe namens de studenten. Het typeert Hofmans, die zich naar eigen zeggen beter voelt vanop de achtergrond. Toch staan de schijnwerpers dit jaar volop op hem gericht.

Wat was je persoonlijke motivatie om je kandidaat te stellen voor voorzitterschap van de studenteraad? 
Vincent Hofmans: '

'Ik ben altijd heel betrokken geweest bij het praesidium van VTK. Mijn engagement daar ging heel breed, maar op onderwijsvlak ben ik bij de discussie rond de lesopnames wel heel betrokken geweest. Dat heeft wellicht de goesting bij mij aangewakkerd. Vorig jaar ben ik dan bij Stura beland. Dat was als algemeen beheerder, omdat ik zelf niet zo graag op de voorgrond sta en het gevoel had daar toen het meest te kunnen bijdragen.'

'Ik vind het vooral belangrijk dat de organisatie goed loopt, dat is ook nodig om je vertegenwoordigende taak goed te kunnen uitvoeren. Daarvoor moeten vooral alle geledingen van ons getrapte systeem van vertegenwoordiging zo optimaal mogelijk werken. Als de input van onderuit niet tot bij ons komt, wordt het moeilijk.'

Is dat dan de grootste ambitie van Stura dit jaar, om meer gewone studenten betrokken te krijgen? 
Hofmans: 'Dat is echt een aandachtspunt. Wij koppelen terug naar studentenvertegenwoordigers, maar daarom weet nog niet iedere student aan onze universiteit altijd waar we mee bezig zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we echt die verbinding met de student maken in beide richtingen. Communiceren waar wij mee bezig zijn, maar ook de input van studenten echt meenemen en mee aan de slag gaan.'

'Geld is niet oneindig en we weten dat er ergens bespaard moet worden'

'We gaan nooit 60.000 studenten kunnen horen, maar ik denk wel dat wij bepaalde studenten meer horen dan anderen. We hebben anderzijds ook onze examenbevragingen waar ik nog meer op wil inzetten. Als we die nog beter kunnen uitspelen hebben we ook echt harde cijfers die we kunnen voorleggen aan de universiteit om zaken in beweging te krijgen.' 

Welke dossiers staan er bovenaan op de agenda dit jaar? 
'We volgen het lesopnamebeleid verder op. We willen dan zeker evalueren hoe het zit met de aanwezigheid in de aula's. Daarnaast is er ook nog veel onduidelijkheid rond het delen van studiemateriaal. Op dit moment is dat een beetje een grijze zone als het gaat om wat er mag en wat niet. We willen er dit jaar verder werk van maken om dat uit te klaren.'

'En dan is er het punt van de inclusieve faciliteiten. Neem bijvoorbeeld de examens van drie uur. Dat is een erfenis van corona. Nu moet je faciliteiten hebben om vier uur aan een examen te werken. We zouden graag zien dat dit voor iedereen kan. Iedere student is uniek en heeft een andere achtergrond, dan kan je beter meteen voor iedereen die vier uur invoeren.' 

De KU Leuven voerde ook besparingen door, maar Stura was in die discussie niet echt te horen. Is dat een thema waarop jullie te weinig gewogen hebben? 
'We moeten daarin wel realistisch zijn. Geld is niet oneindig en we weten dat er ergens bespaard moet worden. Voor ons is het vooral belangrijk dat de impact voor de student hier zo klein mogelijk blijft en de onderwijskwaliteit er zo min mogelijk onder lijdt.'

Duurzaamheid is wel iets dat voor veel studenten erg belangrijk is, toch werd de financiering voor Green Office teruggeschroefd. Heeft Stura daar een kans laten liggen om zich te mengen in het debat?
'Ik denk dat een zeer belangrijke nuance in dat dossier is dat die financiering er kwam via het voorsprongsfonds. Die middelen waren er dus hoe dan ook maar voor een beperkte tijd. Er wordt nu gekeken naar de werking van Green Office en hoe sterke projecten vast deel kunnen worden van onze universiteit.' 

'We hebben het vertrouwen gekregen, dan moeten we het nu waarmaken'

'Het is vooral belangrijk om mee te nemen dat de klimaatambities van de KU Leuven verder gaan dan dat. Er zijn nog enkele grote projecten die lopend zijn, zoals het isoleren van de gebouwen. Als de universiteit die ambities zou terugschroeven, dan gaan we daar zeker en vast wel een probleem van maken, want het is belangrijk voor studenten.'

Jullie doen het met een kleiner team dan vorig jaar, enkele belangrijke posten zijn nog onbezet. Zal dit voor problemen zorgen?
'Vorig jaar waren we wel met het grootste team van de afgelopen tien jaar. Dat het dit jaar dan met een iets kleiner team is, is jammer maar niet abnormaal. Bovendien hebben we nog zicht op enkele kandidaten om ons te versterken. Ik maak me er geen zorgen over dat we onze vertegenwoordigende taak niet goed zouden kunnen uitvoeren.'

Transparantie stond centraal in jullie visietekst, was dit een probleem de afgelopen jaren?
'Het is niet zo dat er dingen werden achtergehouden. We bereiken vooral te weinig mensen. Dan moeten we ons communicatiebeleid in vraag durven stellen en kijken waar het beter kan. Er is op dat vlak geen gemakkelijke oplossing.'

Als voorzitter ben je medebestuurder van de universiteit, maakt dat het moeilijk om kritiek te hebben op het beleid?
'We moeten ons daarin vooral redelijk opstellen. Er zijn enorm veel betrokkenen bij een universiteit, die allemaal gehoord moeten worden. Uiteindelijk moet je er toch samen uitkomen en als wij ons erg lastig opstellen, maakt dat de samenwerking ook moeilijker voor de jaren na ons.'

Kan dat ook niet het effect hebben dat je je te veel inhoudt?
'Dat kan inderdaad twee kanten opgaan, daarom is het zo belangrijk om altijd te communiceren met onze achterban. Zo weten we wat voor hen een acceptabel compromis is. Als iets voor de Algemene Vergadering (AV) - de tweewekelijkse bijeenkomst van alle facultaire studentenvertegenwoordigers - een breekpunt is, dan is het ook aan ons om daar in onderhandelingen een breekpunt van te maken.'

'Ik weet niet of ik het zou vergelijken met Game of Thrones, maar ik hoop dat het iets minder bloederig zal zijn'

'Alleen is het moeilijk te voorspellen op welke dossiers je echt moet doorpakken. Een kristallen bol om te voorspellen wat er nog zit aan te komen heb ik helaas niet.'

De verkiezing verliep stroef, hoe blik je daarop terug?
'Ja, ik denk dat de conclusie van die verkiezing vooral is dat wij verkozen zijn dat wij veel zin hebben om er een mooi jaar van te maken. We hebben het vertrouwen gekregen, dan moeten we het nu waarmaken.'

Wanneer is dit jaar geslaagd voor jou?
'Wanneer ik het beter achtergelaten heb dan toen ik begon. Op beleidsniveau moeten we een kritische maar constructieve partner zijn. Ik zou het persoonlijk verschrikkelijk vinden als het volgende team negatieve effecten zou ondervinden van dit jaar.'

'Daarnaast is het zaak om de studentenvertegenwoordigers maar ook de studenten nauw betrokken te houden bij onze werking. Alleen zo gaan we er een succesvol vertegenwoordigingsjaar van kunnen maken.'

Je voorganger vergeleek een studentenraad samenstellen met Game of Thrones, hoe heb jij dit ervaren?
(lacht) 'Ik heb vooral geprobeerd om mijn ploeg zelf minder samen te stellen. Als iemand een passie heeft voor een bepaald mandaat moet je die vooral stimuleren om zich daarin te ontwikkelen en niet proberen te sturen. Ik weet niet of ik het zou vergelijken met Game of Thrones, maar ik hoop dat het iets minder bloederig zal zijn.'

Powered by Labrador CMS