EDITORIAAL NIEUWE CODEX

Prosit senior, silentium corona

Wie moet de studentencodex maken? Die vraag stelden we in deze editie aan zowel het Katholiek Hoogstudentenverbond (KVHV) als studentenkoepel LOKO. Beide organisaties eisen de stem van de student op. Die stem valt echter nog nergens te bespeuren.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

De ontwikkeling van een nieuwe codex staat al jaren ter discussie. Veel liedjes en praktijken uit het huidige groene boekje zijn immers verouderd binnen de huidige studentencultuur, behalve binnen de traditie van het KVHV.

De uitgeverij van het huidige boekje bestaat uit een conservatieve groep niet-studenten. Van voeling met het studentenleven is er geen sprake, en een kring die om aanpassingen vraagt, heeft zelden prijs. Daarom werkt LOKO sinds dit jaar aan een eigen liederenboek, om naar eigen zeggen de student een stem te geven.

Maar kan het de individuele student eigenlijk schelen wat er in het groene boekje staat, of wie er inhoudelijk de plak zwaait? Niemand die het weet: de duizenden studenten die wekelijks een cantus bijwonen, zijn door geen van beide partijen bevraagd geweest. In beide gevallen selecteert een kleine groep (oud-)studenten wat er in het alom bekende liedboek zou moeten staan.

Door te spreken in naam van 'de student', verdwijnt die naar de achtergrond

Principieel klinkt LOKO's streven naar inhoudelijke inspraak prima – maar de vraag is wiens inspraak ze dan vragen. In het nieuwe adviesorgaan zetelen een dertigtal praesides die verantwoordelijk zijn voor de input van het liederenboek. Zijn dat dan dé vertegenwoordigers van de 'gewone' student?

LOKO beweert wel dat ook individuele studenten hun bedenkingen zullen kunnen opsturen naar de nieuwe uitgever, maar de manier waarop ligt nog steeds niet vast. Die aanpak is vreemd: al veel vroeger had men het oor te luister kunnen leggen bij de studenten zelf. Dat komt wat over alsof je een voltallige regering samenstelt, nog voordat je eigenlijk een regeerakkoord hebt.

Zo eigenen beide partijen zich ontoereikende argumenten toe. 'Traditie verbindt', volgens het KVHV, maar een starre regie over de inhoud van de codex voelt eerder als een muilkorf aan. De stem van 'de student' bij LOKO lijkt dan weer iets te gemakzuchtig opgeëist. Beide partijen zeggen dan wel dat ze het beste voorhebben met die student, maar door te spreken in diens naam verdwijnt die naar de achtergrond.

Aan goede bedoelingen twijfelen we niet. Maar het zou zowel LOKO als het KVHV sieren als ze de student niet opvoeren als een handpop, maar die effectief bevragen over wat die precies wil zingen op een cantus, alvorens te beslissen wat een codex zou moeten zijn. Plezier primeert op een cantus, dat mag door deze tweespalt niet worden verstoord.

Kasper Nollet is redacteur Student. Het editoriaal wordt gedragen door de voltallige redactie.

Powered by Labrador CMS