EDITORIAAL BESPARINGEN

Vijf voor twaalf

Redactie Veto jaargang 50.

Tijdens de aankomende verkiezingen zal de financiering van het hoger onderwijs een hoofdrol innemen. Onze generatie mag (voor de eerste keer) naar de stembus. Het is al vijf voor twaalf: tijd om die stem te gebruiken.

Gepubliceerd

We kunnen er dit eerste nummer van onze vijftigste jaargang niet omheen: de financiële situatie van het Vlaamse hoger onderwijs is precair. Daar wezen alle Vlaamse rectoren al op aan de start van het academiejaar, en de cijfers bevestigen het.

De KU Leuven hield net als alle andere Vlaamse universiteiten inmiddels een forse besparingsronde. En onze universiteit is zelfs al de betere leerling van de klas.

Vlaanderen is een kenniseconomie. Tot vervelens toe worden we door ijdele politici om de oren geslagen met die boodschap: Vlaanderen heeft geen olie in de grond, het moet het hebben van zijn 'grijze massa als enige grondstof.' 

Waar het met het Vlaamse hoger onderwijs naartoe gaat, ligt voor een deel in onze handen

Toch voert in de praktijk de Vlaamse overheid keer op keer verdoken besparingen door: ze laat al jaren de financiering van universiteiten en hogescholen niet mee stijgen met de alsmaar stijgende studentenaantallen. Nochtans is het respecteren van die groei wettelijk vastgelegd.

Dat beleid wordt stilaan onhoudbaar. Vorig jaar was voor 10.650 studenten geen financiering voorzien. Dat zijn 10.650 studenten die in aula's moeten zitten die niet gefinancierd worden. 10.650 studenten die onderwezen worden door lesgevers wiens loon eigenlijk niet betaald kan worden. 

De gevolgen zijn navenant. Gebouwen kunnen niet langer degelijk onderhouden worden, terwijl de scheve verhouding tussen studenten en personeel stijgt: minder personeel voor een steeds groeiende studentenpopulatie. Dat komt de onderwijskwaliteit, noch de individuele begeleiding – die broodnodig is voor sommige studenten – absoluut niet ten goede.

Ondertussen staat ook Veto op post om te luisteren

En het kan nog erger: sommigen kijken al in de richting van een drastische verhoging van het inschrijvingsgeld. Zelfs het democratische karakter van ons hoger onderwijs zou dan in gevaar komen.

Wat kunnen we doen? Voor velen van ons zal 2024 de eerste keer zijn dat we mogen stemmen. Waar het met het Vlaamse hoger onderwijs naartoe gaat, ligt dus voor een deel in onze handen. Onze stem telt: laat die horen. 

Ondertussen staat ook Veto op post om te luisteren. Al vijftig jaar is ons blad voor en door studenten. Ook jij bent welkom om daaraan bij te dragen, of dat nu als medewerker of lezer is. Zoek onze kanalen op, en laat je mening horen.

Wanneer de stembussen openen zal het laatste nummer van deze jubileumjaargang echter reeds verschenen zijn. Het is al vijf voor twaalf. De bal ligt in het kamp van deze generatie. 

Kasper Nollet is hoofdredacteur, Simon Tibo is redacteur Onderwijs. Het editoriaal wordt gedragen door de voltallige redactie.

Powered by Labrador CMS