VERSLAG BETOGING 

2.000 actievoerders vragen meer middelen voor hoger onderwijs 

Vandaag betoogde het hoger onderwijs voor meer financiering. De actievoerders eisten van de Vlaamse Regering een volledige toepassing van het financieringsdecreet. De discussie daarrond staat al even op de agenda. 

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Vandaag kwamen ongeveer 2000 studenten en personeelsleden samen in Brussel om te betogen voor meer middelen voor het hoger onderwijs. De betogers bliezen verzamelen op de Koning Albert II laan, waar enkele actievoerders de menigte toespraken. De eis die vanuit de aanwezigen geformuleerd werd, was om het bestaande financieringsdecreet te respecteren. De leuze 'belofte maakt schuld' werd dan ook veelvuldig gescandeerd. 

Het hoger onderwijs kampt al langer met een onderfinanciering. De bestaande groeipaden en zogenaamde 'kliks' – waarbij een stijging in studentenaantallen ook een evenredige stijging van de middelen betekent – uit dat decreet worden al even niet meer naar behoren toegepast door de Vlaamse regering. Ook de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) sprak zich recent al uit tegen die precaire financiële situatie. 

'Het niet toepassen van het decreet is ongepast, ongewenst en ontoelaatbaar'

Rik van de Walle (rector UGent)

In het kader van de Septemberverklaring beloofde Ben Weyts wel om jaarlijks 60 miljoen euro extra in het hoger onderwijs te pompen, maar dat is voor de actievoerders onvoldoende: 'Als we naar de cijfers kijken is die 60 miljoen weliswaar belangrijk, maar als je die afweegt tegenover het totale bedrag van misgelopen inkomsten volstaat dat niet', meent rector van de UGent Rik van de Walle.

Gemoedelijke sfeer

Nadien vertrok de protestmars richting het Europaplein, dichtbij Brussel-Centraal. De massa was samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende geledingen van het hoger onderwijs. Zo waren onder meer de verschillende vakbonden, vertegenwoordigers van de instellingen en ook enkele politieke partijen en politieke jongerenorganisaties aanwezig.

Onder andere Comac – de studentenvereniging van de PVDA, Jongsocialisten – de jongerenpartij van Vooruit en vertegenwoordigers van Groen tekenden present.

'De financiering per student daalde daardoor van 8.315 euro naar 7.777 euro'

VLIR-memorandum

De protesten verliepen in een gemoedelijke sfeer en er waren geen incidenten. Na ongeveer tweeënhalf uur bereikte de menigte haar bestemming. Daar bedankten de organisatoren de betogers voor hun komst en herhaalden ze de roep om meer financiering nog een laatste keer. 

Opmerkelijk was dat ook rector van de UGent Rik van de Walle meeliep met de betoging. 'Het niet toepassen van het decreet is ongepast, ongewenst en ontoelaatbaar', liet hij optekenen door Veto. Opvallende aanwezigen waren naast van de Walle onder meer ook Nadia Naji, covoorzitter van Groen, en Jos d'Haese, fractieleider voor de PVDA in het Vlaams Parlement. 

Verkiezingsthema?

Met de verkiezingen van 2024 in het verschiet rest de vraag of financiering van het hoger onderwijs een thema zal zijn. Dat het hoger onderwijs zo'n grote betoging op de been kan brengen is uitzonderlijk. Het zegt iets over de urgentie van het dossier voor vele aanwezigen. De betoging werd dan ook door alle hoger onderwijsinstellingen gesteund. 

Uit het memorandum dat de VLIR onlangs publiceerde bleek dat alle universiteiten samen zo'n 350 miljoen euro misliepen tussen 2008 en 2022 doordat het financieringsdecreet niet wordt nagekomen. De financiering per student daalde daardoor van 8.315 euro naar 7.777 euro.

In zijn openingsrede bij de start van het academiejaar waarschuwde ook rector van de KU Leuven Luc Sels voor het huidige financieringsbeleid. 'Willen we ons bijzonder open en inclusief systeem behouden, dan hebben we daar de middelen voor nodig', klonk het toen scherp.

Powered by Labrador CMS