REPORTAGE DRIES VAN LANGENHOVE

'Het is nu eenmaal logisch dat er meer blanke dan zwarte mannen afstuderen als ingenieurs': zo verliep de omstreden lezing van NSV

'Multiculturaliteit betekent dictatuur.'

De komst van ex-kamerlid Dries Van Langenhove naar Leuven, stootte op flink wat protest en controverse. Van Langenhove zelf had het niet zoals gepland over regeneratieve landbouw, maar over 'omvolking' en 'blank racisme'. De KU Leuven heeft ondertussen alle toekomstige lezingen van de NSV! tot 2025 verboden. Veto volgde de hele avond.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Woensdag nodigde de NSV! Dries Van Langenhove uit in Leuven voor een 'vraaggesprek' over regeneratieve landbouw. Naar eigen zeggen was het ex-kamerlid voor Vlaams Belang daar geen expert in, toch interesseerde het hem 'mateloos'. Studenten die hoopten op een uiteenzetting van zijn standpunt over dat onderwerp, kwamen echter van een kale reis thuis. 

Van Langenhove repte met geen woord over regeneratieve landbouw, maar hield meer dan een uur lang een betoog over 'de aanval op de blanke man'. Hij had het onder meer over 'de dictatuur die België is', 'omvolking', en de ongelijkheid tussen de verschillende 'rassen' waar 'je nu eenmaal niets aan kan doen'. Op die manier bleef er relatief minder tijd over voor vragen dan oorspronkelijk gepland. 

Van Langenhove speechte meer dan een uur lang over 'omvolking' en vermeende linkse dominantie, maar werd amper onderbroken om nuance aan zijn discours toe te voegen

Het vooraf aangekondigde onderwerp bleek een typisch voorbeeld van window dressing, waarbij regeneratieve landbouw misleidend moest werken om het werkelijke onderwerp van de avond te verbergen. Wellicht probeerde NSV! op die manier te vermijden dat de aanvraag op voorhand geweigerd zou worden, zoals de KU Leuven aanvankelijk deed bij de komst van de controversiële figuur van Martin Sellner. 

In de richtlijnen van de KU Leuven voor het huren van haar lokalen staat immers vermeld dat er tijdens evenementen geen sprake mag zijn van misdrijven zoals racisme of seksisme. Dat er bewust misleidend geadverteerd zou zijn, ontkende NSV! echter al eerder tegenover Veto in een sms-bericht. 

Blanke ingenieurs

Van Langenhove stak van wal met een redenering die hij, alsof hij zich professor waande, op het krijtbord uittekende. Al tekenende wou hij uitleggen dat het logisch is dat er meer blanke mannen afstuderen als ingenieur, en zwarte mannen – Van Langenhove gebruikte trouwens consequent het woord 'Afrikanen' – beter zijn in het lopen van marathons. Dat zou 'hen gewoon beter liggen'. 'Blanken en Aziaten zijn op dezelfde manier ook beter in het bouwen van bruggen, daarom zijn alle goede bruggen in Afrika nog van kolonisatoren of Chinezen', aldus Van Langenhove.

Deze uitspraken kaderden in zijn betoog tegen 'de aanval op de blanke man', die volgens hem wordt ingezet vanwege de multiculturaliteit in onze samenleving. Volgens Van Langenhove is het tijd om te erkennen dat diversiteit het allergrootste samenlevingsprobleem is. Hij stelde het zelfs zo: 'Multiculturaliteit betekent dictatuur’. Men denkt volgens Van Langenhove onterecht in termen van gelijkheid: 'Dieren zijn niet gelijk, planten niet, en mensen ook niet.'

'Als jongeren wat meer in de tuin zouden werken, zouden de wachtrijen bij de psycholoog een stuk korter zijn'

Dries Van Langenhove

Hij kreeg enkele lachers vervolgens op zijn hand toen hij zei dat je een 'Joodse, trans, gehandicapte Afrikaan moet zijn om nog mee te mogen draaien in deze maatschappij'. Verder is het discours dat de schuld van de koloniale geschiedenis bij blanke mannen legt, volgens hem absurd. 

'Zonder de tussenkomst van de "witte, racistische man", zaten de zwarten nog in Afrika te wachten met de vraag of een stam hen de keel zou komen doorsnijden of ze zouden opeten of verkopen aan een Arabische slavenhandelaar. Wees de "grote onderdrukker" toch eens dankbaar', zei hij nog. 

'De Vlaamse jeugd is fysiek en mentaal weerloos'

Dries Van Langenhove

Van Langenhove kwam redelijk statisch en steriel over doordat hij een uur en een kwartier aan een stuk ratelde als een bevlogen redenaar, nauwelijks zonder tussenkomst. Wanneer er dan uiteindelijk tijd werd gemaakt voor vragen, gaf hij ook inhoudelijk geen millimeter toe. 

Een student die vroeg wat Van Langenhoves plannen waren op de korte termijn voor de penibele financiële situatie van ons land, bleef op zijn honger zitten omdat Van Langenhove de transfers in België en de migratiefactuur als de enige mogelijke zaken zag waarop bespaard kon worden. Andere besparingsopties waren er volgens Van Langenhove niet. 

Van weerloos naar weerbaar

Van Langenhove haalde ook zijn pleidooi voor een 'meer weerbare' jeugd opnieuw boven. 'De Vlaamse jeugd is fysiek en mentaal weerloos', herhaalde hij zijn narratief. 'Als jongeren wat meer in de tuin zouden werken, zouden de wachtrijen bij de psycholoog een stuk korter zijn.' 

Jongeren zouden volgens hem geobsedeerd zijn door porno en videogames: 'Je kan hardcore porno en gamen eigenlijk gelijkstellen in de zin dat ze beiden altijd heviger moeten zijn.' Porno is volgens Van Langenhove zuiver een probleem van de huidige generatie: 'In mijn tijd speelden wij buiten met krijt en een fiets.' 

Die bewering bestempelt professor Magaly Rodígruez, professor in de geschiedenis van prostitutie aan de KU Leuven, als onwaar. Pornografie is een oud fenomeen, zegt ze. 'Wat hij vertelt over pornografie, werd ook al in de negentiende eeuw gezegd. Hij romantiseert het verleden, maar is geboren in een periode waarin pornografie juist alomtegenwoordig was.' 

'Er is momenteel geen animo in Vlaanderen voor het eenzijdig uitroepen van de Vlaamse onafhankelijkheid vanuit het Vlaams Parlement'

Patricia Popelier, grondwetsspecialiste (UAntwerpen)

'Van Langenhove heeft het over werken in de tuin als alternatief. Dat is opvallend,' meent Rodígruez. 'Al vanaf het einde van de negentiende eeuw zagen conservatieve elites cultuur en sport als dé oplossing voor 'afwijkend gedrag' zoals pornografie en prostitutie.'

Dat Van Langenhove zei dat het maar een kleine stap is van het kijken naar porno naar het kijken van kinderporno, is ook niet bewezen, zegt ze. 'Naar de effecten van porno bij jongeren is nog geen betrouwbaar onderzoek naar gedaan. Zo een onderzoek zou nooit toegelaten worden door een ethische commissie.' 

Als alternatief voor porno gaf Van Langenhove het katholieke geloof. Op een vraag van een student of hij zelf gelovig was, antwoordde hij wel dat hij daar geen sluitend antwoord op kon geven, maar wel 'meer religie in de maatschappij wil.'

Onafhankelijk Vlaanderen?

De student moet niet alleen weerbaarder zijn, het is volgens Van Langenhove ook tijd voor een echte 'Vlaamse leidcultuur'. Deze is van belang voor de Vlaamse onafhankelijkheid, die het Vlaams Parlement volgens hem simpelweg moet uitroepen. Die wijze verschilt van de manier waarop de N-VA de Vlaamse autonomie wil realiseren, zegt grondwetsspecialiste Patricia Popelier (UAntwerpen). 

'De KU Leuven had kunnen voorspellen dat de uitspraken van Van Langenhove een racistisch tintje zouden hebben'

Wim Grevendonk, mede-organisator van de protestactie

'Bart De Wever wil op dit moment nog geen onafhankelijkheid, maar iets wat hij confederalisme noemt', verduidelijkt Popelier. 'Dat is in zijn model een verregaande vorm van politieke associatie waarbij de twee grote gemeenschappen zoveel mogelijk apart functioneren, maar toch een entiteit blijven vormen. België zou zo lid kunnen blijven van de Europese Unie.'

Van Langenhove predikte tijdens de lezing een directe onafhankelijkheid van Vlaanderen, uitgeroepen vanuit het Vlaams Parlement. Daar knelt volgens Popelier het schoentje: 'Als je zoiets legitiem wil doen, moet je eerst een referendum organiseren. Dat wil men vermijden, omdat er nu geen animo voor onafhankelijkheid is in Vlaanderen.'

Controverse

Na de omstreden lezing verbood de KU Leuven alle toekomstige evenementen van de NSV! in haar gebouwen tot eind 2025, maar aanvankelijk kreeg de universiteit de volle lading van enkele organisaties. Volgens Wim Grevendonk, mede-organisator van het protest op het Ladeuzeplein, liet de KU Leuven een kans liggen om proactief te reageren en het evenement voor aanvang te verbieden in haar lokalen. 'De KU Leuven heeft dit actief goedgekeurd. De komst van Van Langenhove stond nochtans haaks op de opdrachtverklaring van de KU Leuven zelf en het charter voor inclusie.'

Volgens hem had de KU Leuven kunnen voorspellen dat de uitspraken van Van Langenhove een racistisch tintje zouden hebben. 'De NSV! heeft al meerdere malen bewezen racistisch en voorvechter van discriminatie te zijn.' 

De komst van Van Langenhove naar Leuven leidde dan ook tot flink wat controverse en protest. Zo werd er een petitie gelanceerd, die door bijna 1000 mensen ondertekend werd, waaronder heel wat professoren aan de KU Leuven zoals Idesbald Goddeeris, Kaat Wils, Tom Verschaffel, Christian Maes en Werner Thomas. Het protest op het Ladeuzeplein werd georganiseerd door verschillende organisaties, zoals de Leuvense afdeling van Comac, de jongerenorganisatie van de PVDA, maar ook ABVV Leuven, het Groot Verzet en de 8 mei-coalitie.

Linkse universiteiten

De protestactie naar aanleiding van zijn komst was volgens Van Langenhove een voorbeeld van een dominant, links narratief dat aan de universiteiten in Vlaanderen zou heersen, iets wat hij betreurde. 'Universiteiten moeten verplicht worden tot pluralisme. Als een universiteit geen pluralisme wil, dan moet ze worden drooggelegd.' 

Dat uit zich volgens Van Langenhove ook in de beoordeling van studenten: 'Vandaag moet je een zo links mogelijke paper schrijven of examen afleggen, en dan strómen de punten binnen.' 

'Niemand in de universiteit gaat het gesprek met Dries Van Langenhove aan'

Magaly Rodígruez, professor in de geschiedenis van prostitutie (KU Leuven)

'Rechtsgeoriënteerde studenten schrijven daarom de meest linkse, debiele zever', zei Van Langenhove ook nog. 'Door dat te schrijven, begin je dat ook een beetje te geloven. Je mag de wetenschap aan de universiteit niet meer in vraag stellen, maar je moet verhalen over diversiteit en klimaat blijven herhalen.' 

Professor Rodígruez vindt het jammer dat er een gebrek aan dialoog is met Van Langenhove. 'Het gemak waarmee iemand als Van Langenhove zijn mening zo kan ventileren is opvallend', vindt Rodígruez. 'Niemand in de universiteit gaat het gesprek met hem aan. Ik zou dat gesprek willen voeren, maar weet niet of hij het zou willen.' 

Ze haalt een belangrijk pijnpunt aan: Van Langenhove speechte meer dan een uur lang over 'omvolking', 'rassen' en vermeende linkse dominantie, maar werd amper onderbroken om eventuele nuance aan zijn discours toe te voegen.

Rechtszaak

Van Langenhove motiveerde zijn beslissing om het niet te hebben over regeneratieve landbouw in zijn toespraak, door te zeggen dat hij 'bovenstaande uitspraken wel móést doen', omdat hij binnenkort 'monddood' zou gemaakt worden en hij dan geen lezingen meer zou kunnen geven. 

Dries Van Langenhove werd bekend bij het grote publiek na een Pano-reportage over de rechts-extremistische vereniging Schild & Vrienden, waarvan Van Langenhove aan het hoofd staat. In die tv-reportage kwam een grote hoeveelheid racistische en negationistische uitspraken en memes die de leden van de organisatie met elkaar deelden naar voren, waarna het parket een onderzoek startte. 

De protestactie naar aanleiding van zijn komst was volgens Van Langenhove een voorbeeld van een dominant, links narratief dat aan de universiteiten in Vlaanderen zou heersen.

Momenteel vordert het Openbaar Ministerie Van Langenhove in totaal twee jaar cel en een geldboete in een rechtszaak tegen Schild & Vrienden, waarin Van Langenhove de hoofdbeklaagde is. Van Langenhove en zijn advocaat Hans Rieder gingen echter in beroep nog voor er een uitspraak in kortgeding was, omdat hij oordeelde dat hem 'geen eerlijk proces' gegund werd en de rechter 'links' was. 

Van Langenhove was zich er tijdens de lezing van bewust dat hij zich op glad ijs begaf. Na een opmerking over Roma (Van Langenhove gebruikte de term 'Romazigeuners', red.), gaf hij al lachend aan dat die uitspraak meteen bij de aanklacht van zijn lopende rechtszaak gevoegd kon worden.

Powered by Labrador CMS