ANALYSE VERKEERSVEILIGHEID

'Het station is toe aan een grote make-over': Zo kan Leuven verkeersveiliger worden

In Leuven komt een diverse mix van weggebruikers dagelijks de straat op en dat loopt niet overal even vlot. Vooral aan het station is er veel ruimte voor verbetering. Stilletjes aan wordt er meer gekeken  naar structurele oplossingen, maar daarover lopen de meningen uiteen

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Begin dit jaar vond er een tragisch ongeval plaats aan het station in Leuven waarbij een doctoraatsstudente van de KU Leuven om het leven kwam. De tragische gebeurtenis riep vragen op over de verkeersveiligheid in onze stad. Afgelopen week bracht vervoersmaatschappij De Lijn om die reden nog nieuwe wegmarkeringen aan bij het Leuvense station. 

Uit een kleine bevraging van Veto bij weggebruikers in Leuven blijkt dat er nog veel werk aan de winkel is om tot een veilige verkeerssituatie te komen. Zo worden het station, de Bondgenotenlaan – vooral in de buurt van het Rector De Somerplein –, de Tiensestraat en de Grote Markt genoemd als potentiële gevaarlijke punten. De meningen over hoe het beter kan lopen uiteen bij oppositie en schepencollege.

Tevredenheid

'Het valt me op hoe ongeregeld het daar lijkt te zijn. Iedereen steekt op alle plekken over zodra er een gaatje vrij is', aldus een bevraagde respondent over het station in Leuven. Veel bevraagde studenten klagen steen en been over sommige plaatsen in Leuven. Hoewel het relatief gezien niet veel slechter doet dan andere centrumsteden, tonen cijfers wel duidelijke werkpunten aan.

'We zijn van koning auto naar koning fiets gegaan'

Zeger Debyser, fractieleider N-VA Leuven

De tevredenheidscijfers van de stad zelf, met betrekking tot het fietsvriendelijke karakter van de buurt, tonen opvallende resultaten. Slechts 58,7% van de fietsers in Leuven is tevreden met de fietspaden in het centrum, terwijl 60,9% aangeeft zich veilig te voelen tijdens het fietsen in het centrum. 

Slechts 50% vindt het veilig voor kinderen om zich zelfstandig te verplaatsen. Die cijfers zijn niet veel verbeterd vergeleken met eerdere bevragingen. In drie jaar tijd (sinds 2020) is het gevoel dat men veilig kan fietsen in Leuven slechts met 3,6% gestegen. 

Wat doet de stad al?

Aan mogelijke oplossingen lijkt in eerste instantie geen gebrek te zijn: meer zebrapaden aanleggen, fietsstroken voorzien, een voetgangerstunnel bouwen, enzovoort. Enkele jaren geleden stelde de stad Leuven een circulatieplan op dat auto’s meer buiten het centrum moest houden. 

Dat plan heeft al aanzienlijke veranderingen teweeggebracht. Sinds de invoering ervan is er een opvallende daling van 13% in het aantal auto’s en een toename van fietsers van zo'n 14%, tonen de recentste cijfers van 2019. Zo is de stad uit de eerder fiftyfifty verhouding tussen auto en fiets, zoals die er vroeger was, geraakt.

'Het station is niet op maat gemaakt om zoveel mensen te accommoderen'

David Dessers (Groen), schepen van mobiliteit

Professor Moleculaire Virologie Zeger Debyser – fractieleider van de Leuvense N-VA-afdeling – benadrukt echter dat het veiligheidsprobleem niet zo eenvoudig kan worden opgelost door simpelweg de auto te vervangen door de fiets of de bus.

'We zijn van koning auto naar koning fiets gegaan', aldus Debyser. De fietser, voorheen beschouwd als een zwakkere weggebruiker, begint volgens hem steeds meer dominantie te tonen in het verkeer van Leuven. 'Let eerst op de zachte en zwakke weggebruiker, en dat is toch in de eerste plaats de voetganger. Daar doet men eigenlijk heel weinig voor,' gaat Debyser verder. 

Hij wijst op de gebreken van het zogenaamde 'Fix the Mix'-systeem. Die theorie stelt dat als alle weggebruikers samen worden gebracht, ze voorzichtiger zullen rijden. Aan het station van Leuven, het drukste station van Vlaanderen, lijkt dat niet zo vlot te lopen. 

De oplossing?

Op korte termijn zijn er door het stadsbestuur enkele oplossingen voorgesteld om de verkeerssituatie in Leuven te verbeteren. Zo schuift het idee van meer overstapplaatsen naar voren, waardoor bussen niet noodzakelijkerwijs door het centrum hoeven te rijden. Dat concept is al van kracht aan het ziekenhuis van Gasthuisberg en kan als inspiratie dienen voor de rest van de stad.

Ook meer signalisatie kan een oplossing bieden. 'Het heeft immers lang geduurd voor we aan de fietsbrug over het station bordjes kregen die fietsers en voetgangers verdeelden', aldus Debyser. 

'Fundamenteel is het station toe aan een echte make-over'

David Dessers (Groen), schepen van mobiliteit

Op lange termijn zijn er meer structurele ingrepen voorgesteld om de verkeerssituatie te verbeteren. Een mogelijkheid is om de bussen om te leiden naar de achterkant van het station, of zelfs de aanleg van een ondergrondse tunnel die de voetgangers naar de perrons leidt.

'Het busstation is twintig jaar geleden gebouwd toen er nog een pak minder reizigers waren, ondertussen is het uit zijn voegen gebarsten', geeft David Dessers (Groen), de Leuvense schepen van mobiliteit, toe. Voetgangers, fietsers en bussen ontmoeten elkaar op een veel te kleine oppervlakte. Het station van Leuven is een van de meest bezochte stations in heel Vlaanderen: het mag maar liefst 400.000 mensen per maand ontvangen.

Toekomst

Hoewel er al voorzichtige stappen werden gezet in de richting van verbetering, zoals aanpassingen in het bussenplan, verbeterde signalisatie en een werkend circulatieplan, is de stad toe aan grootschalige verandering.

Met betrekking tot het station zijn suggesties zoals het omleiden van de bussen en het inlassen van overstapplaatsen zeker een stap in de juiste richting, maar mirakeloplossingen zijn het alleszins niet. 'Fundamenteel is het station toe aan een echte make-over', voegt Dessers daar aan toe. Alvast iets om mee te nemen naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

Powered by Labrador CMS