NIEUWS VLAAMS KOTLABEL

'Zo zou een Appeltanskot zelfs een kwaliteitslabel kunnen krijgen'

LOKO reageert negatief op de uitrol van het Vlaams kotlabel. Dat label zou de inspanningen rond strikte kwaliteitseisen in Leuven teniet doen, zegt de studentenkoepel.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Kotlabel?

Een kotlabel helpt je om te herkennen of je met een kwalitatief kot te maken hebt of niet.


In Leuven bestaan er nu al twee kotlabels: een groen en een blauw. Het blauwe kotlabel wordt uitgereikt door de huisvestingsdienst van de KU Leuven, en houdt naast rekening met woningkwaliteit en brandveiligheid ook met contractkwaliteit en studentvriendelijkheid.


Het groene kotlabel wordt uitgereikt door de stadsdiensten en voldoet aan de normen van de stad wat betreft stedenbouw, woningkwaliteit en brandveiligheid én aan de normen van de KU Leuven wat betreft contractkwaliteit en studentvriendelijkheid.

Nu komt er dus een overkoepelend Vlaams kotlabel.

Het nieuwe Vlaamse kotlabel wordt toegekend op basis van drie criteria: woningkwaliteit, brandveiligheid en een stedenbouwkundige vergunning. Over een vierde criterium, studentvriendelijkheid, kon geen consensus gevonden worden. Dat criterium vormt nu de twistappel omdat het wel opgenomen is in de Leuvense labels.

'We laten een opening om dat in de toekomst mee in rekenschap te nemen, maar dan moet het kunnen op basis van objectiveerbare criteria', zegt Ben Bruynseels, woordvoerder van Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele (N-VA).

Studentvriendelijkheid

Volgens de Leuvense studentenkoepel LOKO is die 'studentvriendelijkheid' een belangrijk verschil: 'Studentvriendelijkheid is voor ons het verschil tussen een kot waar je in kan wonen en een kot dat leefbaar is. Een kot moet veilig zijn, maar of een kotbaas goed communiceert, je niet voorliegt en niet zomaar je persoonlijke ruimte betreedt... dat zijn zaken die een kot onleefbaar maken', zegt voorzitter Bram Schaefer.

Bruynseels geeft aan dat wanneer het Vlaamse kotlabel in januari 2024 wordt uitgerold het de bedoeling is dat er geen nieuwe lokale labels meer uitgevaardigd worden en op termijn de huidige, lokale labels vervangen zouden worden door het Vlaamse kotlabel. In Leuven betekent dit echter dat het strengere, lokale kotlabel vervangen wordt door een minder strikte variant.

'Het is wel de bedoeling dat iedereen overstapt op het Vlaamse kotlabel'

Ben Bruynseels, woordvoerder Matthias Diependaele

Bruynseels verdedigt die beslissing door te stellen dat het Vlaamse kotlabel voor uniformiteit zorgt en nu ook steden waar nog geen lokaal label bestond kan bedienen. 'We laten iedereen toe om nog strenger te gaan toetsen, alleen is het wel de bedoeling dat op termijn iedereen overstapt op het Vlaamse kotlabel.' Hoe die strengere toets concreet ingevuld wordt, is nog niet duidelijk.

'Maar we gaan zeker verder in overleg met de universiteitssteden wat betreft de praktische uitwerking. Uiteraard springen we pragmatisch om met de bestaande methodieken', zegt Bruynseels.

Naar één label of niet?

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) gaat echter niet akkoord met Bruynseels' lezing dat ook de labels die door de instellingen zelf uitgevaardigd worden in 2024 al vervangen zouden worden: 'Volgens alle partners van het overlegplatform was het de bedoeling om nu enkel de stadslabels te uniformiseren', reageert voorzitter Julien De Wit.

'Aan de instellingslabels (dat in geval van de KU Leuven wel rekening houdt met studentvriendelijkheid red.) willen wij niet raken tot die studentvriendelijkheid in het Vlaamse label is opgenomen. Het was ook onze lezing dat dit het geval zou zijn in de implementatie,' zegt De Wit.

'Wij hebben vijf jaar lang veel inspanningen geleverd voor ons Leuvense kotlabel'

Bram Schaefer, voorzitter LOKO

Bruynseels betwist dat er een afspraak was om de universiteitslabels vooralsnog te behouden: 'Dat staat nergens in het verslag. Indien dat zo gepercipieerd wordt door één speler, nemen we dat mee naar het volgende overleg.' Hij geeft aan dat de formaliteiten daarrond nog uitgewerkt worden: 'We bouwen wel verder op de bereikte consensus om naar één label te gaan.'

Schaefer vindt dit een stap achteruit: 'Het is goed dat die uniformiteit er komt en het is goed voor de steden zonder kotlabel, maar wij hebben vijf jaar lang veel inspanningen geleverd voor ons Leuvense kotlabel. Nu zouden we die moeten weggooien omdat Vlaanderen met een nieuw, minder streng label komt – zo zouden panden van Appeltans hier ineens een kotlabel kunnen krijgen.'

Leuven gaat door

Leuvens schepen voor Wonen Lies Corneillie (Groen) laat weten het eigen Leuvense label wel te willen behouden: 'Dit is een beetje voorbarig van Vlaanderen. Het Leuvense kotlabel gaat op dit moment nog verder dan het Vlaamse, het zou vreemd zijn indien dat nu vervangen wordt door een minder strikt Vlaams label.'

'In een periode van schaarste op de kotenmarkt kan dit het aanbod net nog meer doen afnemen'

Ruth Stokx, juridisch adviseur van de vicerector Studentenbeleid (KU Leuven)

Corneillie geeft aan ervan uit te gaan dat het Leuvense label daarom blijft bestaan: 'We gaan ervan uit dat we de ruimte hebben om verder te gaan met ons eigen label. Ik vind het vreemd dat Vlaanderen dat nu betwist. Ons eigen label dekt immers al alle criteria van het Vlaamse label, maar samen met de KU Leuven doen wij er nog een aantal bijkomende kwaliteitsvereisten bovenop.'

Ook bij KU Leuven Stuvo klinken er kritische geluiden: 'Wij vrezen dat de meldingsplicht (die in het Vlaamse kotlabel wordt opgenomen en waarbij verhuurders verplicht moeten aangeven dat ze een kot verhuren, red.) alleen maar een bijkomende administratieve plicht is die niet bijdraagt tot de kwaliteit van de koten', zegt Ruth Stokx, juridisch adviseur van de vicerector Studentenbeleid. 'In een periode van schaarste op de kotenmarkt kan dat het aanbod net nog meer doen afnemen.'

Dit artikel werd geüpdatet om de reactie van de Leuvense schepen voor Wonen en KU Leuven Stuvo bij te voegen.

Powered by Labrador CMS