NIEUWS STARTERSDAGEN

Het academiejaar begint voortaan iets vroeger

Opening academiejaar, stoet der togati

Vanaf volgend academiejaar worden de Startersdagen voor beginnende bachelorstudenten met een week vervroegd, wat voor een rustigere start zorgt. Voor de participerende studentenkringen vormt dat mogelijk een uitdaging.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Vijf jaar geleden begon de KU Leuven met de Startersdagen: een programma van uiteenlopende activiteiten (workshops, mini-colleges, infosessies, rondleidingen…) om beginnende bachelorstudenten wegwijs te maken aan de universiteit.

'Maar we merkten de voorbije edities dat sommige faculteiten moeite hadden om daarvoor voldoende ruimte te creëren', vertelt professor Veerle Foulon, voorzitter van de werkgroep Startersdagen. 'Aangezien tot nu toe in de startweek ook de lessen meteen begonnen, was die week erg druk voor zowel studenten als personeel.'

Week 0

Dat verandert vanaf volgend academiejaar: de Startersdagen zullen de week voor het begin van de colleges plaatsvinden, in wat nu 'week 0' heet. Ook de opening van het academiejaar wordt vervroegd, namelijk naar de woensdag van die week 0.

'Ik hoop vooral dat de faculteiten op tijd met de studentenkringen zullen communiceren'

Bram Schaefer, voorzitter studentenkoepel LOKO

Voor ouderejaars verandert er daarmee in principe niets, aangezien de lessen op het gebruikelijk moment zullen aanvatten. Wel worden ze uitgenodigd om via de faculteit of de opleiding een steentje bij te dragen aan de Startersdagen.

Er hangen geen strenge consequenties aan afwezigheid op de Startersdagen, 'maar je mist wel veel kansen als je niet deelneemt aan de Startersdagen', deelt Foulon mee.

'Een goede mix van sociale en academische integratie'

Hoe zien die Startersdagen er dan concreet uit? 'We streven naar een goede mix van vijf verschillende ingrediënten', vertelt Foulon. ‘Binnen een aantal algemene gemeenschappelijke krijtlijnen werken faculteiten elk op hun manier een aantrekkelijk Startersdagenprogramma uit met die vijf ingrediënten, op maat van de opleiding(en).’

'De vijf ingrediënten mogen de facultaire werkgroepen op hun eigen manier mixen en uitwerken'

Professor Veerle Foulon, voorzitter werkgroep Startersdagen

Vooreerst gaat het om een academisch, sociaal en praktisch luik. Denk daarbij aan een introductiecollege, rondleidingen door de studentenkring of workshops over je ISP. Een vierde ingrediënt focust op 'global trends and challenges', waarbij studenten kennis maken met de maatschappelijke opdracht van de universiteit.

Tot slot is er nog een luik rond 'value affirmation': dat is er op gericht studenten bewust te maken van hun specifieke kenmerken en gevoelig voor onderlinge diversiteit, en hen daarin te versterken. Een voorbeeld is een kennismaking met de ambassadeurswerking van studenten met diversiteitskenmerken, of een workshop rond talenten.

Minder vakantie voor de studentenkring?

Bij de ontwikkeling van de Startersdagen worden zowel de vertegenwoordigers van Studentenraad KU Leuven als studentenkoepel LOKO betrokken. 'Maar vooral op het niveau van de faculteit zal er een nauwe samenwerking zijn tussen de facultaire werkgroep en de studentenkringen', aldus Foulon. ‘De vijf ingrediënten mogen de facultaire werkgroepen op hun eigen manier mixen en uitwerken, en ze kunnen daarbij goed afstemmen met studentenkringen over wie welke activiteiten trekt.’

'Voor veel praesidiumleden valt het kort bij de herexamens, of ze zijn nog op vakantie'

Bram Schaefer, voorzitter studentenkoepel LOKO

LOKO-voorzitter Bram Schaefer is inhoudelijk dan wel voorstander van de vervroegde Startersdagen, maar ziet mogelijke nadelen voor de studentenkringen: 'Veel kringen hielden in die week graag hun eigen onthaalweekends voor nieuwe studenten, en dat gaat nu niet meer.' Hij vervolgt: 'Een mogelijk probleem is ook dat het voor veel praesidiumleden kort bij de herexamens valt, of dat ze nog op vakantie zijn.'

Foulon wijst erop dat ook niet-praesidiumleden zullen worden aangemoedigd om nieuwe bachelorstudenten warm te verwelkomen: 'ouderejaars in het algemeen hebben een rol te spelen.' Schaefer hoopt op constructieve samenwerking met de faculteiten: 'Zij weten ook dat het voor studentenkringen niet altijd gemakkelijk zal zijn om mee te werken. Ik hoop vooral dat de faculteiten op tijd met hen zullen communiceren.'

Powered by Labrador CMS