NIEUWS PENDELSTUDENTEN

Kwart van pendelstudenten pendelt omdat kot te duur is

Meer dan een kwart van de Leuvense pendelstudenten moet pendelen vanwege de dure kotenmarkt. Dat blijkt uit ongepubliceerde cijfers van Stuvo KU leuven.

Gepubliceerd

De enquête

Stuvo KU Leuven lanceerde in november 2022 een mobiliteitsenquête. Ongeveer 2.645 Leuvense pendelstudenten vulden die in. De bevraagde groep studenten is ingeschreven in een initiële bachelor- of master, schakel, voorbereidings- of ALO-programma.

Ongeveer 20% van de Leuvense studenten is pendelaar. Die studenten zitten niet op kot, maar leggen dagelijks een traject af van huis naar de les. Uit ongepubliceerde enquêteresultaten van Stuvo KU Leuven, die Veto kon inkijken, blijkt dat pendelen voor een grote groep van die studenten geen echte keuze is.

Goedkoper dan een kot?

In de Stuvo-mobiliteitsenquête vroeg men aan pendelaars om hun belangrijkste redenen voor het pendelen te rangschikken. 'Ik woon te dichtbij', is de antwoordmogelijkheid die het vaakst op positie 1 staat, maar 'Op kot gaan is te duur', staat ook vaak vooraan. Voor 27 procent is het de voornaamste reden dat ze op kot zitten.

Toch zijn ook pendelstudenten op het einde van het academiejaar nog steeds een stevige som geld kwijt. Onderzoekers aan de Thomas More-hogeschool berekenden voor academiejaar 2022-2023 dat het leven van een pendelstudent die het openbaar vervoer gebruikt, zo'n 10.156 euro kost. Duur, maar wel nog steeds goedkoper dan een kot.

Zodra sommige studenten geen aanspraak meer kunnen maken op goedkope tarieven, stijgt de kost voor de trein soms met wel 700%

Daarbovenop dragen veel studenten zelf de kosten voor hun vervoer naar de campus: het neemt een hap uit hun weekgeld. Uit een bevraging van Veto vorig jaar bleek dat dat voor nipt de helft van de studenten het geval is.

Volgens een studie in opdracht van de KU Leuven uit 2016, zitten in de Leuvense hogeronderwijsinstellingen de volgende percentages op kot: 78.2% aan de KU Leuven, 81.3% aan de LUCA School of Arts en ten slotte 53% aan de UCLL. Dat het aandeel pendelende studenten bij die laatste zoveel hoger ligt, zou te wijten zijn aan het feit dat 'UCLL-studenten relatief vaker financiële drempels ervaren dan KU Leuven studenten', aldus de studie.

Heenreis soms langer dan een uur

Een andere vraag die de respondenten van de Stuvobevraging voorgeschoteld kregen, was hoe lang ze gemiddeld onderweg zijn van thuis tot in de aula. De grootste groep gaf aan 15 tot 30 minuten onderweg te zijn, maar opvallend: bij ongeveer een vierde van de pendelstudenten is die reistijd toch langer dan een uur.

'Lang pendelen heeft sowieso een invloed op het welzijn van studenten, maar afstand is slechts één van de verschillende factoren die uitmaken of het pendelen nadelig is', reageert Liesbeth De Wilde, doctoraatsstudent bij het Mobilise Mobility and Logistics Research Group (MOBI) aan de VUB.

Ze vervolgt: 'Iemand die bijvoorbeeld elke dag slechts een halfuur op een drukke trein naar het werk moet, kan het lastiger hebben dan iemand die een uur op een heel erg rustige trein reist.' Zo hangen volgens haar de mogelijke nadelen van pendelen altijd af van verschillende factoren.

Weinig met de auto

Een overgrote meerderheid van de respondenten pendelt naar campus Leuven of Heverlee. 44% van de pendelstudenten kiest de trein om de grootste afstand mee af te leggen. De fiets staat tweede met een kwart van de pendelaars en de bus vervolledigt de top drie met 15%. Koning auto valt van zijn troon: hij is maar goed voor een achtste van de pendelstudenten.

Eén derde van de pendelstudenten die met de trein reizen wordt op de heenweg afgezet aan het station met de auto. Een even grote groep wandelt. Een zesde legt dat voortraject af met de bus, en een achtste met de fiets.

Oudere studenten betalen meer

Eens 26 jaar oud, kunnen sommigen geen aanspraak meer maken op gereduceerde tarieven voor jongeren en studenten, en dat kan grote gevolgen hebben: volgens Stuvo stijgt het bedrag dat studenten kwijt zijn aan de trein hierdoor voor sommige studenten met 700%.

Maarten Verbiest, domeinverantwoordelijke Vervoer bij Stuvo Leuven, haalt aan dat Stuvo al langer verandering wil zien op dit gebied. De problematiek is aangekaart bij de NMBS, het kabinet van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en de Vlaamse Interuniversitaire Raad.

In het nieuwe openbaredienstcontract tussen de Vlaamse overheid en de NMBS staat alvast de ambitie beschreven om na te denken over een mogelijke uitbreiding van het studententarief. Dat zou dan voortaan gelden voor alle voltijdse studerende studenten, ongeacht leeftijd, vanaf volgend academiejaar. De gesprekken erover zijn nog lopende, laat NMBS-woordvoerder Bart Crols weten.

Populairste abonnementen openbaar vervoer

Treinabonnementen:

  • 66% van de studenten heeft een Student Multi abonnement (campuskaart).

  • 17% heeft een Student abonnement. Op deze producten krijg je korting als je minder dan 26 jaar oud bent.

  • 8% kiest voor een Youth Multi of Youth Ticket.

  • 6% kiest een Standard-abonnement of Standard Ticket.

Busabonnementen:

  • 50% van de ondervraagden heeft een studentenbuspas. Ook daar is er een financieel voordeel.

  • 15% bezit een Buzzy Pazz.

  • 22% gebruikt een 10-rittenkaart.

  • Het SMS-ticket scoort bij 8,9% van de studenten en het ticket enkele rit kan 1,9% bekoren.

Powered by Labrador CMS