NIEUWS VERTEGENWOORDIGING

Studentenkring Canonica overweegt LOKO te verlaten: 'Situatie is niet werkbaar'

Canonica, de studentenkring van de faculteit Kerkelijk Recht, overweegt om uit studentenkoepel LOKO te stappen. Haar redenen zijn een grote werklast en de beperkte voordelen van het lidmaatschap. LOKO zoekt toenadering.

Gepubliceerd

Er heerste animositeit op LOKO's Algemene Vergadering (AV) – een bijeenkomst van alle kringvertegenwoordigers onder de studentenkoepel – van afgelopen vrijdag. Het voorwerp van discussie was de positie van Canonica, de studentenkring die de bijzondere faculteit Kerkelijk Recht vertegenwoordigt.

Die klaagt al een paar jaar dat de werklast die haar lidmaatschap bij LOKO met zich meebrengt, te hoog ligt. De kring zou te klein zijn om die te kunnen dragen. Iedere kring die deel uitmaakt van LOKO moet namelijk een bepaald aantal shiften draaien op de evenementen van de studentenkoepel.

Dat aantal is proportioneel met het aantal studenten dat een kring vertegenwoordigt en de grootte van haar praesidium. Canonica vroeg om een uitzondering op die regel, maar dat voorstel werd door de overgrote meerderheid van studentenkringen weggestemd.

Kritiek

Concreet stelde Canonica aan de Algemene Vergadering voor dat ze wel haar werkingssubsidie zou mogen ontvangen – een basisbedrag dat LOKO jaarlijks aan elke kring in haar AV overbrengt – maar voortaan geen shifts meer zou draaien op LOKO's evenementen. Het alternatief zou zijn de koepel te verlaten.

Momenteel telt Canonica's praeisidum drie man

Praeses Brecht Crabbe licht toe: 'Onze faculteit telt niet veel meer dan 130 studenten, waarvan de meerderheid werkstudent is.' Die hebben volgens hem weinig baat bij wat LOKO doet: 'We zitten met mensen die met een specifiek doel bijstuderen, gaande van advocaten, priesters en godsdienstleerkrachten tot nonnen. Zij hebben niets aan bijvoorbeeld de 24 urenloop of kunstenfestival Ithaka.'

Canonica's vraag kon op veel kritiek rekenen bij de andere studentenkringen. Bij het niet uitvoeren van hun LOKO-shifts riskeren kringen immers een boete. Die boete zou in het geval van Canonica wel nog steeds kleiner zijn dan haar werkingssubsidie, en dus nog te dragen.

Het meest voorkomende tegenargument was dan ook dat een uitzondering een precedent zou kunnen zetten. Eender welke kleine kring zou zo voortaan haar taken kunnen laten vallen, terwijl ze wel nog steeds werkingssubsidies blijft krijgen, klonk het.

'We zoeken nu een oplossing voor op de lange termijn'

Bram Schaefer, voorzitter LOKO

'Dat is een zwak argument, want als andere kleine kringen hetzelfde probleem zouden hebben, dan snap ik niet waarom je daar niet aan tegemoet zou proberen komen', reageert Crabbe daarop. Hij benadrukt dat zijn kring het voorstel uit noodzaak voorlegde, maar dat hij open staat voor andere oplossingen. Het werd uiteindelijk met grote meerderheid weggestemd door de andere studentenkringen binnen LOKO.

Onzekerheid

Daarmee is Canonica's situatie nu erg onzeker. Momenteel is de kring nog onderdeel van LOKO, en vertegenwoordigt ze op die manier ook nog steeds de studenten Kerkelijk Recht via de AV van LOKO. Het is niet duidelijk in hoeverre Canonica zich – al dan niet statutair gezien – kan distantiëren van LOKO indien er niet aan Canonica's voorwaarden wordt tegemoetgekomen.

'Idealiter zou Canonica onrechtstreeks via LOKO vertegenwoordigd kunnen worden'

Brecht Crabbe, praeses Canonica

LOKO-voorzitter Bram Schaefer verzekert toenadering te zoeken tot Canonica: 'We zoeken een moment om samen te zitten om te kijken waar we heen willen.'

Schaefer vindt zowel het standpunt van Canonica als dat van de studentenkringen begrijpelijk. 'Nu is het gewoon zaak om een oplossing te zoeken voor op de lange termijn', besluit hij.

Oplossingen gezocht

Canonica zou al vijf academiejaren lang vragende partij zijn voor een aangepaste regeling. Momenteel bedraagt haar praesidium drie man. 'Onze interne werking en de activiteiten voor onze eigen studenten functioneren goed', vertelt Crabbe, 'maar de bijkomende werklast vanuit LOKO is niet werkbaar.' Hij benadrukt dat het vooral de evenementen van LOKO zijn die lastig liggen. Het vertegenwoordigingsaspect blijft op zich waardevol voor de kring.

'Als dat niet hoeft, willen we niet uit LOKO stappen, maar op dit moment is het niet werkbaar'

Brecht Crabbe, praeses Canonica

'Idealiter zou Canonica onrechtstreeks via LOKO vertegenwoordigd kunnen worden, zonder dat we moeten meewerken aan activiteiten waar onze studenten geen baat bij hebben', vertelt Crabbe. Dat zou Canonica ook eerder al hebben voorgesteld op een Algemene Vergadering in november 2022, maar het werd ook daar door studentenkringen afgeschoten.

Een mogelijke oplossing is een aanpassing van de werklast van Canonica binnen de grenzen van LOKO's huidige regels. Veel kringen zijn echter eerder terughoudend om zulke uitzonderingen toe te laten, uit vrees om precedenten te zetten. Voorlopig is afwachten wat er uit het overleg tussen Canonica en de studentenkoepel komt.

Powered by Labrador CMS