EVALUATIE BACHELOR OF EUROPEAN STUDIES

Nog wat werkpunten voor prestigieuze Bachelor of European Studies

'Tot bij ons zijn er nog geen problemen gekomen.'

Dit academiejaar is een tweede generatie studenten aan de jonge richting Bachelor of European Studies begonnen. De studenten zijn over het algemeen positief over de richting, maar getuigen over beginnersgebreken.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Wat is een joint bachelor?

Een  joint bachelor  is een opleiding die door verschillende onderwijsinstellingen wordt ingericht een aangeboden. 

Bij de BAES gaat het over negen Europese universiteiten onder de paraplu van Una Europa, een universiteitenalliantie.

De Bachelor of European Studies (BAES) bestaat nu al anderhalf jaar en is de eerste joint bachelor die de KU Leuven aanbiedt. De opleiding wordt ingericht door de faculteit Sociale Wetenschappen, in samenwerking met acht andere Europese universiteiten. 

Er blijken heel wat werkpunten te zijn in de opleiding. De acht studenten die aan Veto getuigen, zijn dan over het algemeen wel tevreden over hun richting, maar zien ook een aantal administratieve en inhoudelijke gebreken. 'De communicatie tussen de universiteiten loopt niet altijd soepel', vertelt tweedejaarsstudente Sonja*. Daarin vallen veel andere studenten haar bij.

'We moeten steeds stap voor stap kijken hoe de BAES in onze onderwijsstructuren past'

Kolja Raube, programmacoördinator van de Bachelor of European Studies

'Tot bij ons zijn er nog geen problemen gekomen', laat Kristof Moeskops, voorzitter van het Facultair Overlegorgaan Sociale Wetenschappen (FOSO), weten. 'Ook niet vanuit de POC (permanente onderwijscommissie, red.), aangezien van daaruit enkel grote problemen tot bij ons komen.'

Kolja Raube, programmacoördinator van de BAES, begrijpt wel dat er kritiek is: ‘Het programma zit nog in een groeiproces. We moeten steeds stap voor stap kijken hoe de BAES in onze onderwijsstructuren past. Dat vraagt nu eenmaal tijd.'

Online zoals tijdens corona?

De voornaamste kritiek op het programma is dat er te veel verplicht online les moet worden gevolgd. Professoren van de verschillende partneruniversiteiten geven les aan alle studenten tegelijk, waardoor lessen bijvoorbeeld vanuit Bologna gestreamd worden.

'Er werd voordat we aan de richting begonnen wel gecommuniceerd dat dit vaak zou gebeuren tijdens onze studie', zegt Jasper*, eerstejaarsstudent. 'Maar er werd ons verteld dat dat vooral tijdens het eerste semester van het tweede jaar zou zijn.' Dat bleek niet het geval.

Jasper vertelt dat sommige internationale studenten die aan de richting beginnen het niet de moeite vinden om hier in Leuven te verblijven, aangezien ze online lessen ook van thuis uit kunnen bekijken. Een andere studente getuigde dat ze daarom in Duitsland bleef wonen, zodat ze geen kot hoefde te betalen. Opvallend voor een opleiding die de buitenlandse ervaring zo centraal stelt. 

'Tegen volgend jaar zal het voor studenten heel duidelijk zijn welke masters ze kunnen volgen'

Kolja Raube, programmacoördinator Bachelor of European Studies

'Dat is inderdaad iets wat we veel horen bij studenten', geeft professor Raube toe. 'We proberen al sinds het begin van het programma die online lessen zo aangenaam mogelijk te maken door bijvoorbeeld de lessen te streamen in de aula. Maar uiteindelijk kiezen studenten zelf of ze die thuis of in groep meevolgen. Pas vanaf volgend semester zullen alle online lessen verplicht live-gestreamd worden op de campus.'

Toekomstperspectief

Voor veel studenten is het nog niet helemaal duidelijk wat hun toekomstmogelijkheden zijn na de BAES. Op dit moment zijn er nog geen afgestudeerden en is het dus nog een beetje onduidelijk welke masters de studenten met hun opleiding zullen kunnen volgen, en of ze voldoende bagage meekrijgen uit de bachelor.

De Master of European Studies, een master die je kan studeren aan de faculteit sociale wetenschappen, is de meest voor de hand liggende voor de meeste studenten die uit de BAES zouden komen. Alleen wordt er nu al de vraag gesteld of de leerstof daar te gelijklopend zou zijn met die van de bachelor. Aan het programma wordt nog gesleuteld. 

'Ik heb nog geen idee welke master ik ga studeren'

Sonja, eerstejaarstudent aan de Bachelor of European Studies

Op de website van BAES zijn er wel een aantal links te vinden naar eventuele masterprogramma’s die studenten aan de KU Leuven of aan de buitenlandse partneruniversiteiten kunnen volgen. Op dit moment is het echter nog niet volledig duidelijk aan welke toelatingsvoorwaarden studenten zullen moeten voldoen.

Volgens coördinator Raube zal daar wel snel verandering in komen. 'Tegen volgend jaar zal het voor studenten heel duidelijk zijn welke masters ze kunnen volgen en welke stappen ze daarvoor moeten ondernemen, zoals bijvoorbeeld een schakelprogramma.'

Dat is op tijd voor de eerste studenten die van de BAES afstuderen, maar zorgt toch voor zorgen bij sommige studenten: 'Ik heb nog geen idee welke master ik ga studeren. We zouden normaal al informatie gekregen moeten hebben van de verantwoordelijke. Ook over de stages hebben we nog geen informatie gekregen', zegt Sonja.

Op dat vlak kan de richting als voorbeeld dienen om andere internationale studenten zich meer welkom te laten voelen aan de universiteit

Voor sommige studenten voelt de samenstelling van de opleiding gehaast aan, ondanks de prikkelende marketing rondom de opleiding. Ze heeft voor sommigen dan ook het imago van een 'prestigerichting'. Vooral omdat het programma een hogere toelage vraagt dan bij andere Belgische studieprogramma's. Bovendien zou de BAES gemakkelijker toegang bieden tot exclusieve stages bij Europese instellingen. 

De zon in de grijze lucht

Studenten omschrijven de BAES als een chaotische richting met nog heel wat werkpunten. Zo benadrukte Sonja meerdere keren dat er wel wordt gecommuniceerd, maar nooit over de dingen die er echt toe doen.  

Toch zien de studenten ook in dat het programma hen unieke kansen geeft. Het is de enige bacheloropleiding die verschillende mobiliteitsperiodes aanbiedt, telkens aan verschillende universiteiten.

Over het algemeen voelen de meeste studenten zich ook welkom in de BAES. 'Dat we een kleine community zijn geworden, vind ik echt één van de grootste voordelen van het programma', vertelt Maya, eerstejaarsstudent. Zo heeft de BAES een groepschat waar dagelijks in gestuurd wordt, niet enkel om studiemateriaal uit te wisselen, maar ook om activiteiten te organiseren.

Op dat vlak kan de richting voor haar als voorbeeld dienen om de duizenden andere internationale studenten zich meer welkom en betrokken te laten voelen aan de universiteit.

*Jasper en Sonja zijn gefingeerde namen

Powered by Labrador CMS