NIEUWS INSCHRIJVINGSCIJFERS

Corona-effect op inschrijvingen Geneeskunde lijkt uitgewerkt

61.398 studenten schreven zich dit academiejaar in aan de KU Leuven. Ingenieursstudies en Geschiedenis lokken meer studenten.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Op 28 november 2022 volgen in totaal 61.398 studenten les aan de KU Leuven. Daarmee breidt de universiteit zich uit met zo'n 800 extra inschrijvingen ten opzichte van vorig academiejaar.

De KU Leuven verwelkomt dit jaar 9.500 startende bachelorstudenten. Over alle opleidingen heen - zoals masters, voorbereidingsprogramma's en dergelijke - hebben 15.721 studenten zich voor het eerst ingeschreven aan de KU Leuven. Ook dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar.

Ingenieursstudies en Geschiedenis populair

Onder de bacheloropleidingen blijken Industrieel ingenieur en Handelsingenieur populair. De inschrijvingen van nieuwe studenten stegen respectievelijk met zo'n 7% en 10%. Ook Geschiedenis doet het verrassend goed met 13% meer starters dan vorig jaar.

Een jaar geleden kwam de faculteit Architectuur als winnaar uit de bus, met een toename van maar liefst 22,6% nieuwe bachelorstudenten ten opzichte van academiejaar 2020-2021. Dit jaar boeten de architecten daar 8,5% op in.

De nieuwe opleiding Bachelor of European Studies kan in haar eerste jaar al 267 studenten overtuigen
De grote verliezer van vorig academiejaar, de bacheloropleiding Geologie, moest het in het eerste semester stellen met maar acht studenten. Traditioneel kent Geologie een klein aantal studenten. Acht studenten betekende weliswaar een terugval in de inschrijvingscijfers van 60% ten opzichte van het jaar daarvoor. Nu is het tij gekeerd met maar liefst zeventien nieuwe inschrijvingen.

De nieuwe opleiding Bachelor of European Studies kan in haar eerste jaar al 267 studenten overtuigen. De multidisciplinaire opleiding wordt georganiseerd met zeven andere universiteiten die deel uitmaken van Una Europa, een interuniversitair samenwerkingsverband met het oog op de ontwikkeling van een Europees hoger onderwijsnetwerk.

'Jongeren willen hun blik verruimen en mee debatteren over politieke en sociologische vraagstukken over de wereld', aldus Sels. Studenten tellen voor deze opleiding dubbel zoveel inschrijvingsgeld neer als andere bacheloropleidingen.

Daling bij ManaMa's en Farmacie

Hoewel de meeste cijfers in stijgende lijn gaan, is er hier en daar ook terugval te merken. Zo zullen dit jaar maar 3.469 studenten een master-na-master volgen. Dat is een daling van zo'n 4%.

De aula's zullen tijdens bachelorvakken van Farmaceutische Wetenschappen, Logopedische en Audiologische Wetenschappen en Geneeskunde ook iets leger zijn dan vorig jaar. Bij de eerste twee bedraagt de daling in inschrijvingscijfers van starters zo'n 20%, bij Geneeskunde 5%.

De faculteit Geneeskunde kende vorig academiejaar grote populariteit, mogelijks te wijten aan een 'corona-effect'

Bij de bacheloropleiding Farmaceutische Wetenschappen is dit een duidelijke daling ten opzichte van vorig jaar. Het aantal studenten is wel vergelijkbaar met 2020-2021, aldus Veerle Foulon, decaan van de faculteit Farmaceutische Wetenschappen.

Volgens Foulon heeft de daling mogelijk te maken met de invoering van de verplichte ijkingstoets dit academiejaar. 'Zowel de resultaten op wiskunde als chemie waren slechter dan we verwacht hadden. Waarschijnlijk heeft dat studenten afgeschrikt', vermoedt Foulon.

Geneeskunde blijft aan kop

De faculteit Geneeskunde kende vorig academiejaar grote populariteit, mogelijk te wijten aan een 'corona-effect', volgens decaan Paul Herijgers. De pandemie 'heeft heel wat jongeren de mogelijkheden van biomedische opleidingen getoond', stelde hij toen.

Ongeveer een op vijf studenten is een internationalHoewel de faculteit Geneeskunde een terugval in nieuwe inschrijvingen kent van 7,75% ten opzichte van vorig academiejaar, is ze in totaal de grootste faculteit met 10.399 studenten.

Daarmee verslaat ze de vorige kampioen, de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, die haar op de hielen zit met 9.745 studenten. De industrieel ingenieurs volgen als derde in het rijtje met 5.916 ingeschrevenen.

Lokaal en internationaal

Ongeveer een op vijf studenten is een international. De Nederlandse en Chinese nationaliteit zijn het best vertegenwoordigd. Zij tekenen present aan de KU Leuven met respectievelijk 1.627 en 1.584 ingeschrevenen. 60% van de buitenlandse studenten komt van buiten de EU.

Rector Luc Sels haalt in die context specifiek de Engelstalige bacheloropleidingen aan: 'De krachtige reputatie van de universiteit, gecombineerd met de uitstraling van Brussel, overtuigt steeds meer jonge internationale studenten om te opteren voor opleidingen zoals Business Administration of Business Engineering.'

De campussen bieden onderwijskansen dichter bij huis, wat het succesverhaal compleet maakt


Campussen buiten Leuven trekken in het algemeen veel studenten aan. Zo is het aantal studenten dat zich voor het eerst inschrijft voor een hogere studie, ook wel 'generatiestudenten' genoemd, in Brugge en Geel toegenomen met bijna 40%.

De sterkte van die campussen ligt volgens de rector bij het 'unieke aanbod dat verschilt van dat van naburige onderwijsinstellingen' in combinatie met de 'excellentie' van de KU Leuven.

Daarbovenop bieden de campussen onderwijskansen dichter bij huis, wat het succesverhaal compleet maakt. Toch wordt het campusbeleid niet altijd even positief onthaald, dat bleek nog toen de KU Leuven haar campus in Antwerpen verhuisde.

*De cijfers in dit artikel zijn opgetekend op 28 oktober.

Powered by Labrador CMS