NIEUWS FACULTAIRE OVERLEGORGANEN

Grote verschillen in verkiezingen studentenvertegenwoordigers

Studenten mogen weer hun vertegenwoordigers verkiezen voor het academiejaar 2023-2024. Aan de ene faculteit is er een rechtstreekse verkiezing, aan de andere faculteit maakt het onderwijsteam integraal deel uit van de studentenkring.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

In de eerste week na de paasvakantie worden traditioneel de studentenvertegenwoordigers verkozen. Naast de meer bekende kringverkiezingen worden aan sommige faculteiten ook verkiezingen voor de facultaire overlegorganen (FO's) georganiseerd. Via die overlegorganen wegen studenten op het onderwijsbeleid aan hun faculteit. Ze vertegenwoordigen ook hun faculteit op de algemene vergadering van Stura, de universiteitsbrede studentenraad.

Er zijn echter grote verschillen tussen de FO's. Sommigen vertegenwoordigen meerdere richtingen en/of meerdere campussen. Anderen beperken zich dan weer tot één richting in Leuven. Verschillende faculteiten hebben dan ook verschillende uitdagingen en dat heeft een effect op hoe FO's vormgegeven zijn en hoe de vertegenwoordigers die er in zetelen, verkozen worden.

Studentenvertegenwoordigers die rond onderwijsbeleid willen werken, kiezen dat vaak bewust en steken er enorm veel tijd in. Dat is ook nodig: de verantwoordelijkheid is niet gering. Heel het systeem van Stura berust op verantwoordelijke facultaire studentenvertegenwoordigers die moeten instaan voor zowel input als feedback.

Onderwijspraeses

Niet elke FO wordt op dezelfde manier samengesteld. Aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen is de onderwijsverantwoordelijke deel van de kring LBK en krijgt de praeses van LBK na zijn verkiezing ook het kroontje van FO-voorzitter opgezet. Dit jaar is dat Wander De Nies. Volgens hem is het geen probleem dat LBK een kring en een FO tegelijkertijd is: 'Wanneer een FO niet samenvalt met een kring, lijkt een aparte organisatie noodzakelijk om geen campussen te vergeten.'

Voor Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen is de FO-Voorzitter de enige waar alle studenten op kunnen stemmen

De Nies vindt het dus niet problematisch dat hij als praeses automatisch FO-voorzitter wordt en neemt die taak er graag bij: 'Wij worden allemaal individueel verkozen en op onze merites voor de functie. Voor de praeses is onderwijs een belangrijk thema tijdens het verkiezingsdebat.'

Verrassend genoeg heeft ook de praeses van het vorige jaar nog veel in de pap te brokken. Die zetelt naast de praeses in het faculteitsbestuur: 'Daar worden ook strategische dingen beslist en daarom vinden we continuïteit belangrijk.' Volgens De Nies is dat de reden dat de praeses FO-voorzitter moet zijn. Het is namelijk verplicht om als FO-voorzitter te zetelen in het faculteitsbestuur: 'Maar de samenwerking met onze onderwijsverantwoordelijke is heel belangrijk.'

Campus Leuven dominant

Aan de faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen is de situatie bijna tegengesteld. Daar heb je een FO, FORS, die alle studenten van die faculteit voor heel de universiteit vertegenwoordigt. En die studenten kunnen ook Rechten volgen aan campus Brussel en campus KULAK.

FORS wordt gespekt met de onderwijsverantwoordelijken van de verschillende kringen, zij het enkel de Leuvense kringen van die faculteit. De FO-Voorzitter is dus de enige waar alle studenten op kunnen stemmen en wordt bijgevolg rechtstreeks verkozen.

Voor dit academiejaar was dat Chloë Wilssens, die eerder onderwijsverantwoordelijke van de kring Crimen (Criminologische Wetenschappen) was. Zij is de eerste criminologiestudent die meedingde naar die positie. De geïnteresseerden in het verleden waren telkens rechtenstudenten.

'Omdat we zowel een kring als een FO zijn, ligt ons bereik veel hoger'

Wander De Nies, preases LBK

Campus Brussel heeft geen kring, maar een club voor rechtenstudenten. Daardoor zijn er niet altijd studenten van de campus Brussel aanwezig op Stura-AV's. FORS zoekt wel zelf POC'ers. Dat is volgens Wilssens geen groot probleem: 'Als er hen iets aangaat, mogen ze dat altijd doorgeven.' Ze probeert te garanderen dat de campussen zich gehoord voelen en is altijd bereikbaar voor input.

Desondanks is het opvallend dat de FO-voorzitter steeds een Leuvense student was. Volgens Wilssens is dat niet verrassend: 'De tweewekelijkse faculteitsbesturen en Stura-AV's zijn telkens in Leuven.' Ze voegt toe dat het handig blijft om overal studentenvertegenwoordigers te hebben zitten.

Effecten minimaal

Het nadeel van aparte verkiezingen voor onderwijsvertegenwoordigers is dat ze los van de kring de kiesdrempel moeten halen. Die wordt door de universiteit vastgelegd en ligt op 10% van de ingeschreven studenten. Wilssens zat er zelf even mee in of de kiesdrempel zou gehaald worden, een gevoel dat ze bij haar kring nooit had: 'Maar uiteindelijk was er geen dramatisch verschil in de opkomst.'

Bij LBK worden vertegenwoordigers individueel verkozen, maar kunnen studenten wel in één keer voor iedereen stemmen. 'Omdat we zowel een kring als een FO zijn, ligt ons bereik veel hoger dan bij sommige andere FO's', meent hij. Volgens De Nies biedt het ook een betere verzekering van opvolging.

Stura-voorzitter Toon Robberecht vindt dat een FO-voorzitter niet rechtstreeks, maar wel getrapt, verkozen moet worden om een legitiem mandaat te hebben: 'Als alles goed loopt, maakt dat geen zak uit.' Wilssens bevestigt dat: 'Hoe je handelt heeft niets te maken met de manier waarop je verkozen bent.'

Powered by Labrador CMS