NIEUWS MICROCREDENTIALS

Kleine kaper op de onderwijskust

De Vlaamse Onderwijsraad werkt aan een advies rond microcredentials en levenslang leren. De KU Leuven ziet de mogelijkheden van die onderwijseenheid. 'Studenten zullen moeten blijven studeren', klinkt het bij de hogescholen.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Er is een nieuwe onderwijseenheid in het land, en de naam luidt 'microcredential'. Die ietwat illustere Engelse term slaat op onderwijseenheden die met een specifiek doel vormgegeven zijn en korter zijn dan klassieke opleidingen. Het model wordt steeds populairder aan Vlaamse hogeronderwijsinstellingen en is al wijdverspreid ver daarbuiten.

De omarming van microcredentials valt vooral te plaatsen in het groeiende belang van levenslang leren. Microcredentials lenen zich namelijk uitstekend om professionals bij te benen in de nieuwste staat van een vakgebied of in nieuwe technologische evoluties. In een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt kunnen ze dus uitermate belangrijk zijn.

'De EU wil dat je met microcredentials een bachelordiploma kan halen'

Luk Schoofs, Directeur Levenslang Leren Odisee Hogeschool

Ook de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) ziet de sleutelrol van microcredentials in het onderwijs van de toekomst. In 2021 werkte ze een advies uit over de mogelijkheden voor Europese samenwerking en uitwisseling van die credentials. Nu ontwikkelt de Vlor op eigen initiatief een advies over hoe ze kunnen worden ingepast in het Vlaamse onderwijslandschap en volwassenenonderwijs.

Korter dan een postgraduaat, langer dan een lezing

Maar wat zijn microcredentials nu precies? 'Een microcredential is korter dan een postgraduaat en houdt meer in dan een lezing', verduidelijkt Luk Schoofs, directeur Levenslang Leren van de Odisee Hogeschool. Het gaat dus om een traject van minder dan twintig studiepunten. 'Maar het kan evengoed slechts om één studiepunt gaan', voegt hij toe.

Volgens Schoofs hebben microcredentials veel meer mogelijkheden dan waarvoor ze op dit moment ingezet worden. 'De EU vraagt om microcredentials stackable te maken', geeft Schoofs als voorbeeld. Dat houdt in dat je verworven credits kan opstapelen tot ze een groter geheel vormen. Op die manier zou je met microcredentials een bachelor- of zelfs een masterdiploma kunnen halen. 'Zover zijn we in Vlaanderen nog lang niet', tempert Schoofs de verwachtingen.

Volgens Schoofs verandert alles zo snel, dat wat studenten in hun eerste jaar leren nog maar matig relevant kan zijn wanneer ze afstuderen. 'Studenten die nu aan een bachelor of master bezig zijn, zullen dus moeten blijven studeren', maakt Schoofs duidelijk.

Aan de KU Leuven zitten momenteel nog geen microcredentials in het opleidingsaanbod

KU Leuven volgt

De KU Leuven wil de komende jaren verder inzetten op levenslang leren. Ze verklaart op haar website dat microcredentials daar een belangrijke rol in zullen spelen. De KU Leuven ziet in die nieuwe onderwijseenheid namelijk mogelijkheden om het aanbod en de organisatie van Levenslang Leren te flexibiliseren.

De KU Leuven kan bij die flexibilisering terugvallen op de diversiteit van haar collega-instellingen uit de Associatie KU Leuven. Samen hebben ze een Academie voor Levenslang Leren opgericht. Hiermee hoopt de KU Leuven vooral schaalvoordelen te verwerven en de krachten van academisch en professioneel hoger onderwijs te bundelen.

Op de website Ik blijf bij kan je het aanbod rond levenslang leren van de Associatie KU Leuven ontdekken. De hogeschool UCLL biedt bijvoorbeeld een microcredential rond Vroeg Vreemdetaalonderwijs aan. Op die manier probeert ze leerkrachten kleuter- en lager onderwijs bij te scholen. Aan de KU Leuven zitten momenteel nog geen microcredentials in het opleidingsaanbod.

Powered by Labrador CMS