VERSLAG AI-SAMENVATTINGEN

Veto testte de AI-samenvattingen van Acco: 'Je moet altijd blijven nadenken'

Robots AI

In de Paasvakantie maakte de studentencoöperatie Acco bekend dat ze een tool lanceert voor AI-samenvattingen. Veto testte de tool uit en liet een docent haar oordeel vellen over de kwaliteit van de samenvattingen. 

Gepubliceerd

Binnenkort lanceert uitgeverij Acco een platform voor AI-samenvattingen van studieboeken. Daarvoor sloot het een overeenkomst met Microsoft en maakt het gebruik van de software van Open AI, dat bekend is van Chat GPT. 

De samenvattingen van boeken die Acco aanbiedt zijn volledig gebaseerd op het boek zelf, en niet op de andere bronnen van Chat GPT. 'Het is een gesloten systeem', aldus Acco-ceo Inge Vander Velpen. 'We zijn zeker van de kwaliteit van ons bronnenmateriaal.' 

Hoe werkt het? 

Acco's innovatiemanager Bart De Prins legt uit hoe de software werkt. 'Onze tool zit vervat in Sofia, het e- learning platform van Acco. Studenten moeten dus eerst een boek met de e-learning kopen, alvorens ze het kunnen samenvatten.' 

'Je moet bij zo'n tool altijd blijven nadenken of die de informatie oplevert die je nodig hebt'

Miet Craeynest (Howest)

'Daarna kiezen ze de taal waarin ze de samenvatting willen. Er is keuze tussen Nederlands, Engels en Frans. Dat is handig voor buitenlandse studenten. Daarna kunnen ze de hoofdstukken apart selecteren en de keuze maken tussen een samenvatting met opsommingstekens of in tekstvorm.' 

Studenten hebben ook de mogelijkheid om extra instructies te geven. Dat heet prompting. 'Je kunt bijvoorbeeld bijkomende vragen laten formuleren, of je kan het systeem vragen voor een sterkere nadruk op bepaalde begrippen', aldus de Prins. 'Daarna wordt de samenvatting gemaakt.' 

Het eindoordeel 

Wij lieten een samenvatting maken van een hoofdstuk van vijftig bladzijden uit het boek Kompas voor de Algemene Psychologie. Voor het resultaat, een tekst van vier bladzijden, had de tool twee minuten nodig. 

Het boek maakt deel uit van de verplichte lectuur voor de colleges van Miet Craeynest (Howest). Volgens haar kan het systeem nog meer mogelijkheden bieden. Ze denkt bijvoorbeeld aan gegeneerde mindmaps of zelftestvragen. . Volgens haar hangt de kwaliteit vooral af van goede prompting. In een standaardsamenvatting zonder prompt bestaat de kans dat belangrijke nuance ontbreekt: 'Je ziet niet waar ik als docent de klemtoon op leg of hoe lang ik bij bepaalde onderdelen stilsta. Tabellen en figuren die ik belangrijk vind, ontbreken.' 

Volgens Craeynest is de samenvatting interessant om vanuit een ander perspectief naar een al geblokte cursus te kijken en te zien in hoeverre je zaken herkent. Ze kan ook dienen als vertrekpunt, om er dan de inzichten van het boek of de les aan te koppelen. 'Sowieso moet je bij zo'n tool altijd blijven nadenken of die de informatie oplevert die je nodig hebt. Dat vergeten studenten soms.' 

Acco biedt de tool eerst gratis, maar dan betalend aan. De prijs is voorlopig niet bekend: 'We hebben wel al steekproeven gedaan bij andere samenvattingsplaftormen, maar de bedragen lopen sterk uiteen.'

Wat met het auteursrecht?

De AI-samenvattingen van Acco roepen vragen op wat betreft auteursrecht op samenvattingen van cursussen. Acco gaat er prat op dat de auteurs van alle boeken die via het platform samengevat kunnen worden, toestemming hebben gegeven. Volgens Acco's innovatiemanager Bart De Prins kunnen Acco of de AI-software zelf geen auteursrecht claimen op het desbetreffende werk. 

Behoudt een auteur inderdaad zijn auteursrecht bij een door AI gemaakte samenvatting? Ja, zegt professor Jozefien Vanherpe, gespecialiseerd in auteursrecht. 'Acco zou inderdaad toestemming van de auteurs hebben om hun boeken samen te vatten. Maar daarmee vervalt hun auteursrecht niet.' 

'Auteursrecht komt voort uit een concrete, originele handeling van een persoon. Een goede samenvatting neemt de essentie van dat verhaal over. Wat is anders het punt ervan? Als een student een samenvatting maakt en verkoopt, heeft die een eigen input. Bij AI is dat niet zo. In beide gevallen loert een inbreuk op het auteursrecht van de bron om de hoek, en al zeker bij een AI-samenvatting.' 

Goede afsrpaken met de auteurs van de handboeken zijn dus belangrijk. 'Als de samenvattingen gebruikt worden voor het commerciële gewin van Acco, dan vind ik het logisch dat proffen daarvoor een vergoeding zouden vragen', besluit Vanherpe.

Powered by Labrador CMS