EDITORIAAL STUDENTENVERTEGENWOORDIGING

Napoleon in de Naamsestraat

Redactie Veto
Redactie Veto

De gemiddelde student heeft geen idee van de manier waarop LOKO en Stura diens belangen verdedigen in de diverse beleidsorganen waar ze in zetelen. Zitten onze studentenvertegenwoordigers met een democratisch deficit?

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Een decennialange strijd, gevoerd door geëngageerde studenten, leverde de student in 2021 volwaardig medebestuur op. Op nagenoeg alle beleidsniveaus van de KU Leuven zit er minstens één studentenvertegenwoordiger. En de voorzitter van Stura zetelt in het belangrijkste en meest invloedrijke orgaan van de universiteit: het Gemeenschappelijk Bureau.

Dan rijzen er vragen over het evenwicht tussen vertegenwoordiger zijn en een constructieve medebestuurder zijn - Luc Sels verwacht vooral dat tweede aan de vergadertafel. Achter gesloten deuren nemen de vertegenwoordigers deel aan confidentiële vergaderingen, exclusieve recepties, of prijzige privédiners.

Dat is deel van de job en nodig om impact te hebben, maar veel studenten weten niet dat het gebeurt. En wie stevig ingebed zit in het beleid, riskeert mogelijk de kans om de voeling met de gewone student te verliezen. Zeker wanneer de standpunten van de Studentenraad haar via een getrapt systeem bereiken.

Aan de KU Leuven worden studentenvertegenwoordigers immers meestal via een getrapt systeem verkozen. Tijdens kiesweken kunnen studenten op hen stemmen, maar de nadruk ligt in die periode niet altijd op het inhoudelijke vertegenwoordigingsaspect. Hogerop verdwijnt je stem, dan kunnen enkel nog de verkozen vertegenwoordigers de mandatarissen van de Studentenraad verkiezen.

Het algemene belang verdedigen, dat hielden ook de Franse revolutionairen niet voor eeuwig vol

Hoe de mandatarissen die rol daarna vervullen is niet altijd even duidelijk: noch voor de gewone student, noch voor de leden van Stura's Algemene Vergadering. Niet alles wat beslist wordt, kan worden teruggekoppeld. Een probleem? Volgens Stura zelf alvast niet: 'Net zoals de Franse revolutionairen, streven we naar het algemeen belang', vertelt de voorzitter aan Veto.

Stura vindt zelf dat het niet haar taak is om de individuele student op de hoogte te houden van wat ze doen. Daar dienen volgens hen de facultaire studentenvertegenwoordigers voor. Wie meer wil weten, moet maar zelf het initiatief nemen, klinkt het. Toch schuift dat de verantwoordelijkheid te gemakkelijk door naar de student.

Wie namens de student wil deelnemen aan het bestuur, moet die student zelf weten te bereiken en te betrekken. Net op dat vlak kan Stura nog wat gas bijgeven. Legitimiteit is belangrijk voor elke democratie, dus ook voor een studentendemocratie.

We loven het werk van studentenvertegenwoordigers op alle niveaus, laat dat duidelijk zijn. Het algemene belang verdedigen, dat hielden echter ook de Franse revolutionairen niet voor eeuwig vol.

Het is belangrijk dat de student zelf mee kan bepalen wat dat belang is en wat er wordt beslist, ook vanuit de Studentenraad. Er kan nog veel meer aan terugkoppeling worden gedaan. We willen geen Napoleon in de Naamsestraat.

Kasper Nollet en Simon Tibo zijn redacteur Student en redacteur Sociaal. Het editoriaal wordt gedragen door de voltallige redactie.

Dit artikel werd geüpdatet op 17 april.

Powered by Labrador CMS