NIEUWS KOTEN

Huurprijs gesubsidieerde koten KU Leuven gaat fors omhoog

De bodemprijs voor koten met huurprijs op maat van de KU Leuven stijgt volgend academiejaar. De impact zou beperkt zijn, klinkt het, al maken sommige studenten zich zorgen.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

De tarieven van de huurprijs op maat zullen volgend academiejaar stijgen. De laagst mogelijke huurprijs zal 195 euro per maand bedragen. Dit jaar bedroeg die nog 131 euro. Dat is onder andere het gevolg van een herverdeling van middelen.

De stijging komt hard aan bij Anna*, een student op een kot met huurprijs op maat: 'Studenten krijgen het moeilijker en moeilijker. Dan is dit een bittere pil om te slikken. 640 euro per jaar opslaan, betekent wel dat ik 640 euro extra moet verdienen in de zomer.'

Heroriëntering

De meest voor de hand liggende reden voor de stijging is dat de kosten de afgelopen jaren fel omhoog gegaan zijn, zo is er bijvoorbeeld geïnvesteerd in wifi en branddetectie. 'We stellen vast dat onze huurprijzen veel lager zijn dan de gesubsidieerde huurprijzen in andere universiteitssteden', verklaart Ludo Clonen van residentiebeheer van de KU Leuven.

'Zonder kot kunnen sommige studenten niet verder studeren'

Anna, studente in kot met huurprijs op maat

Clonen haalt ook een heroriëntering van de middelen binnen Stuvo aan als verklaring: 'Er doen zich binnen studentenvoorzieningen andere problemen voor. Dan denk ik in de eerste plaats aan het mentaal welzijn van de studenten. Eigenlijk willen we onze middelen voor een deel heroriënteren naar dat domein', legt hij uit.

Anna erkent dat mentaal welzijn belangrijk is, maar maakt zich zorgen: 'Het zijn beide belangrijke domeinen, maar je moet opletten dat het een niet ten koste gaat van het ander. Zonder kot kunnen sommige studenten niet verder studeren.'

Te veel gefinancierd?

Residentiebeheer schat dat de stijging een relatief beperkte impact zal hebben op het budget van de student. 'Natuurlijk stijgt de huurprijs, maar je zou kunnen zeggen dat er tot nog toe in sommige gevallen te veel gefinancierd werd', zegt Clonen. 'De studenten (die aanspraak kunnen maken op de laagste huurprijs, red.) krijgen immers de maximale studietoelage en een verlaagd inschrijvingstarief en kunnen eveneens een bijkomende toelage bij de Sociale Dienst aanvragen.'

'Natuurlijk stijgt de huurprijs, maar je zou kunnen zeggen dat er tot nog toe in sommige gevallen te veel gefinancierd werd'

Ludo Clonen, Residentiebeheer KU Leuven

Clonen: 'In het verleden kreeg de student de maximale studietoelage, maar eigenlijk was die veel meer dan de studiekosten. De Sociale Dienst berekende ook de directe en indirecte studiekosten van de student, waaruit we kunnen concluderen dat er sprake was van een overfinanciering. Voor een gezin met een laag inkomen is alle hulp natuurlijk welkom, maar relatief gezien is dat wel een bijkomende kost die gedragen kan worden.'

Heroriëntering

De huurprijs op maat is afhankelijk van de situatie van de student in kwestie. De KU Leuven heeft zo een 2500 tal gesubsidieerde kamers. Dit systeem is een manier om studenten (uit een gezin) met een laag inkomen, de kans te geven om te studeren. 'De methode waarop bepaald wordt welke huurprijs op maat een student moet betalen, blijft dezelfde', zegt Egon Bleukx, LOKO-mandataris Studentenvoorzieningen.

De huurprijs wordt vanaf 2023-2024 ook voor het eerst losgekoppeld van de energieprijs. Zo zal de naakte huurprijs 135 euro zijn en de energieprijs 60 euro, wat samen 195 euro maakt. De energieprijs van 2024-2025 wordt momenteel nog berekend.

* Anna is een gefingeerde naam.

Powered by Labrador CMS