INTERVIEW NIEUWE LOKO-VOORZITTER

'De motivatie om goed te vertegenwoordigen is er, soms ontbreekt gewoon het gereedschap'

Sofie Ooms en Stien Smaege staan volgend academiejaar aan het hoofd van studentenkoepel LOKO. In hun visie legt het duo de nadruk op de versterking van zowel de vertegenwoordiging door de studentenkoepel zelf, als die door de studentenkringen in haar Algemene Vergadering.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

'Een perstraining ga ik gelukkig nog krijgen', deelt de ietwat nerveuze maar goedlachse wiskundestudent Sofie Ooms mee na afloop van ons interview. Afgelopen vrijdag werden zij en politocologiestudent Stien Smaege samen verkozen tot respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van Leuvense studentenkoepel LOKO.

Terwijl Ooms haar huidige mandaat als mandataris Studentenvoorzieningen bij LOKO afwerkt, licht ze voor ons alvast haar visie voor volgend academiejaar toe. 'Het is belangrijk om voortdurend kritisch te zijn over de eigen werking.'

Beter vertegenwoordigen

De inhoud van jullie visietekst wijkt eigenlijk amper af van die van jullie voorgangers. Op welk vlak willen jij en Stien vernieuwen?
Sofie Ooms: 'We vinden twee punten erg belangrijk. Enerzijds onze vertegenwoordiging. We merken dat de studentenkringen in onze Algemene Vergadering soms moeilijkheden hebben met hun eigen vertegenwoordiging. Het kan in het begin dan ook een overweldigende taak zijn voor een studentenkring. Daarom willen we hen daarin zoveel mogelijk ondersteunen.'

'We kunnen niet enkel op de korte termijn denken'

'Intern willen we ook onze eigen vertegenwoordiging versterken. Dat kan onder meer door veel aandacht te schenken aan een goede overdracht van informatie. Daarnaast is evaluatie belangrijk. Wij stellen ons graag open voor interne feedback vanuit de Algemene Vergadering. Maar ook naar externen toe: we willen individuele studenten de kans geven hun hart te luchten over onze evenementen of vertegenwoordiging.'

Schoot de huidige jaargang dan tekort op die vlakken?
'Ik denk dat het altijd belangrijk is om kritisch te zijn over je werking. We hebben dit jaar goed aan vertegenwoordiging gedaan, daar ben ik van overtuigd. Maar is er ruimte voor verbetering? Zeker, bijvoorbeeld in de ondersteuning van studentenkringen.'

'Ik denk ook dat veel leden van de Algemene Vergadering niet altijd voldoende gereedschappen hebben om aan goede vertegenwoordiging te doen, terwijl ze er wel veel motivatie voor hebben. Dat gereedschap aanreiken zie ik als een punt om harder op in te zetten.'

Critici stellen soms dat LOKO's vertegenwoordiging eigenlijk niet zo bekend is bij 'gewone' studenten. Is dat voor jou een probleem?
'Er moet een balans worden gevonden. We zitten met een getrapt systeem (mandatarissen van LOKO halen hun standpunten bij studentenkringen, die op hun beurt bij gewone studenten input verzamelen, red.) omdat de dossierkennis van onze vertegenwoordigers niet voor alle studenten even toegankelijk is. '

'Toch is input van gewone studenten belangrijk voor ons. We willen hen ook op de hoogte houden van de belangrijkste dingen. Maar dat kan je niet voor alle lopende dossiers doen, dat is gewoon niet zo haalbaar.'

En dus willen jullie volgend jaar externe evaluatie van jullie werking door gewone studenten beter stimuleren. Hoe zie je dat dan concreet gebeuren?
'We hebben momenteel al een concrete uitwerking daarvan op onze evenementen voor ogen. Neem bijvoorbeeld de 24 urenloop. Dat wordt door studenten op uiteenlopende manieren ervaren. Daarom willen we bijvoorbeeld met QR-codes of openbare vragenlijsten om input vragen op zo'n moment.'

Voldoende slagkracht?

Hoewel er studentenvertegenwoordiging is bij Alma, stegen de prijzen onlangs. Heeft LOKO voldoende slagkracht?
'Ik vind van wel. Het is voortdurend zoeken naar een balans. Enerzijds hebben we een duidelijke wens vanuit de studenten die we zo goed mogelijk willen vertegenwoordigen, maar anderzijds moet een beleid wel nog steeds duurzaam blijven.'

Dus jullie opteren voor een collegiale samenwerking, en nemen minder graag een 'vakbondsachtige' houding aan?
'Het is belangrijk om het studentenstandpunt zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Maar indien iets financieel niet haalbaar is voor onze partners – bijvoorbeeld de KU Leuven – zoeken we best naar een compromis. Daar laten we dan onze Algemene Vergadering over debatteren. We kunnen niet enkel op de korte termijn denken.'

Neem nu dat een standpunt financieel haalbaar is, maar dat de universiteit er niet voor te vinden is. Durven jullie dan op tafel te kloppen?
'Als een bepaalde eis belangrijk is voor de student, dan moeten we die proberen te stellen aan het beleid.'

Waar ligt jullie prioriteit bij de vertegenwoordiging van studenten. Welke dossiers krijgen momenteel voorrang?
'We leggen onze prioriteit bij thema's die leven bij de studenten. Die zaken bereiken ons via de studentenkringen in onze Algemene Vergadering.'

Noem eens een paar concrete domeinen met prioriteit op dit moment.
'Op dit moment leeft het kotentekort en de aankondiging van een Vlaams kotlabel natuurlijk. Daarmee is huisvesting dus een domein waar momenteel veel aandacht naartoe gaat.'

'De vzw Leuvens Liedboek zoekt naar manieren om de uitgave van de codex zo optimaal mogelijk te doen verlopen'

LOKO was niet te vinden voor een Vlaams kotlabel. Het zou volgens jullie minder strenge kwaliteitsvereisten opleggen aan verhuurders dan met de huidige labels het geval is. Hoe gaan jullie je tot dat nieuwe kotlabel verhouden?
(denkt lang na) 'Ons standpunt blijft wat dat betreft gewoon gelden. We willen studentvriendelijkheid als criterium nog steeds graag toegevoegd zien aan dat label.'

Vooruitblik

Het Leuvens Liedboek krijgt stilaan vorm. De aankondiging ervan kon op stevige kritiek rekenen, vooral vanuit meer traditionele studentenverenigingen. Denk je niet dat er bij de publicatie volgend jaar chaos zal ontstaan op Leuvense cantussen?
'Het Leuvens Liedboek wordt momenteel ontwikkeld door een zelfstandige vzw, die via een adviesraad input verzamelt bij de studentenpopulatie. Zo zoeken zij naar manieren om de uitgave zo optimaal mogelijk te doen verlopen.'

In de toekomst kan het gebeuren dat er op een cantus uit drie verschillende uitgaven van de codex gezongen wordt. Hoe moeten cantors daarmee omgaan?
'De vzw Leuvens Liedboek is – in samenspraak met de studenten die ze bevraagd heeft – daarop een antwoord aan het zoeken.'

Wat heb je nog mee te delen aan de student?
'Allemaal welkom bij LOKO! (lacht luid) Ik hoop vooral dat wij als LOKO, met behulp van onze Algemene Vergadering, de Leuvense student zo goed mogelijk zullen kunnen vertegenwoordigen.'

Powered by Labrador CMS