NIEUWS DOOP

Kritiek op verplichte dopen buiten Leuven

In enkele studentenkringen op campussen buiten Leuven is een doopritueel verplicht voor praesidiumleden. Veel daarvan hebben echter een officiële vertegenwoordigingsrol. De Studentenraad en het beleid zijn kritisch.

Gepubliceerd

Bij bepaalde studentenkringen op campussen buiten Leuven is gedoopt zijn een vereiste om deel te kunnen worden van het praesidium. Het betreft studentenkringen op campussen Geel, Kortrijk, Brugge en Brussel.

De kringen in kwestie hebben een vertegenwoordigende functie voor studenten binnen hun opleidingen, en in veel gevallen ook in campusgebonden materie. Het is om die reden dat de Studentenraad zich zorgen maakt.

Hoge drempel

Een doopplicht heeft twee mogelijke nadelen volgens Matthias D'Helft, campuscoördinator bij Stura: 'Het kan enerzijds de drempel verhogen voor mensen die gewoon aan vertegenwoordiging willen doen, anderzijds kan het de indruk wekken dat een bepaalde kring enkel met feesten bezig is. Dat schrikt potentiële vertegenwoordigers af.'

'Het is voor ons duidelijk dat studentenvertegenwoordiging niet aan zo'n doopplicht mag worden gekoppeld'

Hilde Feys, vicerector Studentenbeleid en Diversiteit

Op de Algemene Vergadering van 11 november verklaarde de Studentenraad dat ze naar oplossingen zou zoeken voor de kwestie. De facultaire vertegenwoordigers waren het er immers over eens dat die doopplicht een probleem vormt.

Het gaat hen in de eerste plaats wel om vertegenwoordigende rollen binnen een praesidium. Momenteel ligt een algemene afschaffing van de doopplicht nog niet op tafel. 'Om de campussen zoveel mogelijk in hun eigenheid te respecteren, zoeken we naar oplossingen op maat', vertelt D'Helft.

Vicerector Studentenbeleid Hilde Feys is in elk geval kritisch: 'Het is voor ons duidelijk dat studentenvertegenwoordiging niet aan zo'n doopplicht mag worden gekoppeld.'

Bij het praesidium van de KULAK, genaamd Elysion, is er al nagedacht over een mogelijk compromis: 'We zetelen met vier leden uit ons praesidium in de lokale Stuvoraad (raad voor studentenvoorzieningen, red.)', vertelt praeses Robbe Bailleul. 'We willen één extra plaats voortaan voorbehouden voor een speciaal verkozen student die zich niet hoeft te laten dopen.' De gesprekken daarover met Stura lopen nog.

Toegankelijk dopen

Veel studentenkringen binnen Leuven organiseren dopen, maar bij geen enkele is die ontgroening nog een officiële voorwaarde om in het praesidium te mogen. Marie Degrieck, vicepraeses van het KULAK praesidium Elysion, verdedigt het doopritueel van haar kring.

Vanaf volgend semester worden alle lokale doopcharters in kaart gebracht

Haar praesidium houdt zich aan het Leuvense doopcharter. Alles verloopt volgens die regels. 'Bij de vorige doop hadden we een grote opkomst van ongeveer 150 man. Dat wijst op de laagdrempeligheid van onze ontgroening', vertelt Degrieck verder.

Veel andere kringen op de campussen buiten Leuven houden zich aan lokale charters. Dat komt volgens vicerector Feys vanwege hun specifieke context: 'In Leuven hebben we het dooptraject achter de rug, waar zowel de hoger onderwijsinstellingen, de Leuvense studentenorganisaties alsook de stad Leuven en de politie aan hebben meegewerkt. Die partners zijn op elke campus natuurlijk anders.'

Het plan is om in het volgende semester alle doopcharters in kaart te brengen, om vervolgens te kijken hoe die mogelijk beter op elkaar kunnen worden afgestemd. 'Dat zal in dialoog met de campussen gebeuren, via de campusbrede Stuvoraad KU Leuven', besluit Feys.

Powered by Labrador CMS