NIEUWS STURA

Studentenraad heeft nieuw bestuur na bewogen verkiezing

De Studentenraad is een volwaardige medebestuurder van de KU Leuven.

Vorige week verkoos de Algemene Vergadering van de Studentenraad Vincent Hofmans en Andreas Vandingenen met ruime meerderheid tot respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter. De verkiezing verliep echter moeizaam bij momenten: op een gegeven ogenblik werd de verkiezingsvergadering zelfs gesloten.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Stura-bestuur 2023-2024

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Vincent Hofmans

Ondervoorzitter: Andreas Vandingenen

Campuscoördinator: Matthias D'helft

Groepsbestuurder Humane Wetenschappen: Chloë Wilssens

Groepsbestuurder Wetenschap & Technologie: Mats Muyllaert

Algemeen bureau

Onderwijsraad: Eline Gonnissen & Matijs Loeckx

UNA Europa: Masha Graupe

Internationaal: Christiana Galani

Cultuur: Dries Paesen
Educatieve Master: Marte Polspoel

Diversiteit & inclusie: Stijn Oosterlinck

ICTS: Rune Vercauteren

Studentenvoorzieningen: Pieter Metten

Dit is een voorlopige lijst. Op 8 september houdt Stura een Algemene Vergadering met de mogelijkheid voor extra verkiezingen.

Vrijdag 4 augustus was het verzamelen geblazen voor de facultaire studentenvertegenwoordigers aan de KU Leuven. Op de planning: de verkiezing van een nieuw bestuur voor de Studentenraad (Stura), het hoogste vertegenwoordigingsorgaan voor studenten aan de universiteit. 

Alle kandidaten raakten uiteindelijk verkozen. De verkiezing liep echter uit tot 2 uur 's nachts door een bewogen discussie.

Lange verkiezing

Naast de verkiezing van het voorzittersduo – die pas op het einde van de vergadering plaatsvond – werden Dries Paesen en Marte Polspoel verkozen als mandatarissen Cultuur en Educatieve Master. Chloë Wilssens en Mats Muyllaert zullen dan weer namens de student zetelen in de Academische Raad – het hoogste overlegorgaan aan de KU Leuven. 

Tot slot werd Matthias D’helft herverkozen als campuscoördinator. Hij zal zich komend academiejaar toeleggen op de vertegenwoordiging van de verschillende KU Leuven-campussen.

'Je kan nooit volledig klaar zijn voor een functie zoals Stura-voorzitter'

Vincent Hofmans, pasverkozen voorzitter Stura

Tijdens de verkiezing van de kandidaten voorzitter en ondervoorzitter uitten vertegenwoordigers bezorgdheden die voornamelijk betrekking hadden op de motivatie, ervaring en inhoudelijke kennis van de kandidaten. 

Enkele vertegenwoordigers waren kritisch over de inhoudelijke ervaring van kandidaat-voorzitter Hofmans. Die was afgelopen academiejaar immers nog de Algemeen Beheerder van Stura, en die functie heeft minder betrekking op de inhoudelijke vertegenwoordiging van studenten dan de meeste andere mandaten binnen Stura.

'Je kan nooit volledig klaar zijn voor zo’n functie', reageert Hofmans over zijn verkiezing tot voorzitter. 'Maar ik heb veel ervaring opgedaan achter de schermen, zowel tijdens mijn periode binnen het praesidium van VTK, als in mijn vorige rol bij Stura', verzekert hij.

Naast inhoudelijke twijfels kwamen er echter ook fundamentele bezorgdheden naar boven die volgens sommige vertegenwoordigers te persoonlijk waren. Het verkiezingscomité besloot daarop de vergadering te sluiten. Dat houdt in dat er geen verslag wordt genomen, en er een beperking op het aantal aanwezigen geldt. Ook mag de aanwezige studentenpers in dat geval niet schrijven over de inhoud van de discussie.

Gesloten AV

Dat de AV werd gesloten is opmerkelijk en ongebruikelijk bij een verkiezing. Een verkiezingsvergadering wijkt immers af van een gewone, aangezien er sowieso al geen verslag wordt genomen. In de praktijk veranderde er dus niet veel, behalve dat er minder vertegenwoordigers per faculteit aanwezig mochten zijn, en Veto geen verslag kan uitbrengen over de inhoud van dat onderdeel.

'Wij zijn op voorhand zelf nooit benaderd met bedenkingen over eventuele persoonlijke zaken of zaken die niets met onze motivatie, visie of kennis te maken hebben'

Vincent Hofmans, pasverkozen voorzitter Stura

Weinig vertegenwoordigers waren bereid om commentaar te geven. Veel ervan waren op voorhand niet eens op de hoogte van de discussiepunten die tot de sluiting van de vergadering zouden leiden. 

StII – het Facultair Overlegorgaan (FO) van de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen – ving zo vlak voor de verkiezing dan wel signalen op, maar nam op basis daarvan geen standpunt in. Over de inhoud van die signalen wenst het FO niet te communiceren met Veto.

Ingenieurs-FO VTK was kritisch tijdens de verkiezing. Ook VTK weigerde vriendelijk om in te gaan op Veto's vragen omtrent de inhoud die ook in dat gesloten deel werd besproken. Dat doet ze met het oog op een terugkeer van sereniteit na de bewogen verkiezing.

'Een kritische instelling is enorm belangrijk bij studentenvertegenwoordiging'

Wout Rubbrecht, praeses van Industria

'Wij zijn op voorhand zelf nooit benaderd met bedenkingen over eventuele persoonlijke zaken of zaken die niets met onze motivatie, visie of kennis te maken hebben', beweert Hofmans. Het voorzittersduo nam zich voor om in de aanloop naar de verkiezingen bij alle facultaire vertegenwoordigers hun visie af te toetsen. 

'Ook met VTK hadden we een gesprek gepland, maar zij zegden om organisatorische redenen af', voegt Hofmans daaraan toe. 'We hebben hen meerdere keren opnieuw uitgenodigd, maar we hebben uiteindelijk niet kunnen spreken.'

Toekomst

De bestuursleden van de Studentenraad zijn de hoogste vertegenwoordigers van de student. Hun verantwoordelijkheid is groot: de voorzitter, bijvoorbeeld, zetelt als enige student aan de KU Leuven in het Gemeenschappelijk Bureau

Dat is het belangrijkste beslissingsorgaan van de universiteit, waarin naast de rector en zijn rectorale ploeg ook de algemeen beheerder en enkele andere belanghebbenden van de KU Leuven zetelen. Het maakt van de verkiezingen een belangrijk moment voor de studentenvertegenwoordiging.

Het is afwachten of de bewogen verkiezing een impact zal hebben op de interne werking van Stura komend academiejaar

'We zijn in ieder geval blij met het vertrouwen dat we hebben gekregen van de Algemene Vergadering en hopen er een mooi jaar van te kunnen maken', vertelt Hofmans. Hij is echter nog niet klaar met de ledenwerving, want op dit moment zijn enkele functies nog niet ingevuld: een groepsbestuurder Biomedische Wetenschappen die ook mandataris is in de Academische Raad, een Algemeen Beheerder en een mandataris Duurzaamheid. 

Ook in andere teams is er nog plaats voor vertegenwoordigers. Hofmans vertrouwt er echter op dat de Studentenraad nog wat extra leden zal kunnen werven, en dat ze in haar huidige formatie al een succesvol academiejaar tegemoet gaat. In hun visie wil het nieuwe bestuur vooral proberen om haar (interne) werking toegankelijker te maken, voor zowel gewone studenten als vertegenwoordigers.

Het is afwachten of de bewogen verkiezing een impact zal hebben op die interne werking komend academiejaar. Volgens Wout Rubbrecht, praeses van Industria en zodoende deel van StII, zou dat moeten meevallen: 'Het is een sterk team en het merendeel van de Algemene Vergadering steunt het voorzittersduo.' 

De voorzitters werden verkozen met 50 stemmen voor, 10 stemmen onthouding en 8 stemmen tegen. 'Het blijft natuurlijk studentenvertegenwoordiging, dus een kritische instelling is enorm belangrijk', voegt Rubbrecht nog toe.

Dit artikel werd op 12 augustus 2023 geüpdatet om een quote van Vincent Hofmans te vervangen die foutief werd overgenomen, en enkele foutief gespelde persoonsnamen aan te passen.

Powered by Labrador CMS