ANALYSE BEN WEYTS

Weyts' beleid rond studievoortgang: 'De Vlaamse mijlpaal ruikt naar symboolbeleid'

De N-VA zou de studieduur van studenten koste wat het kost verminderen. Ben Weyts wou een harde knip, maar kreeg een Vlaamse mijlpaal: 'We maken ons zorgen dat deze beslissing niet voldoende doordacht is.'

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Dossier Weyts

Lees hier de andere delen van het dossier.

Nu we een jaar verwijderd zijn van de verkiezingen, legt Veto samen met politici en experts het hogeronderwijsbeleid van Ben Weyts op de rooster. Wat bakte Weyts ervan?

We zoomen in op vier dossiers: financiering, mentaal welzijn, studievoortgang en grensoverschrijdend gedrag. In dit artikel zetten het mes in het beleid rond studievoortgang.

De maatregel die niemand echt wou

Op vlak van studievoortgang heeft Weyts de grootste bakens verzet. Volgens onderwijsjurist Kurt Willems (KU Leuven) waren er op de eerste versie van het decreet rond studievoortgang veel opmerkingen van experts en universiteitsbestuurders. 'Maar er was ruimte om die te maken, en de nieuwe versie van het decreet is fundamenteel beter', verduidelijkt hij.

Zowel de UGent als de KU Leuven hadden in de jaren voorafgaand aan de verkiezingen van 2019 hun regels omtrent studievoortgang aangescherpt. Zij stonden dan ook niet te springen om die in een nieuw Vlaams kader in te moeten passen.

De grootste hervorming aan de KU Leuven was de introductie van de 'mijlpaal' na de tweede fase van opleidingen. Weyts vond die maatregel inspirerend en besloot het systeem dat sinds dit jaar aan de KU Leuven gangbaar is, op het Vlaamse niveau uit te voeren. Volgens Vlaams Parlementslid Thijs Verbeurgt (Vooruit) ruikt deze 'ad-hocbeslissing' naar symboolbeleid: 'We maken ons zorgen dat deze beslissing niet voldoende doordacht is.'

'Bij de hogescholen is er gewoonweg geen draagvlak voor'

Johan Danen, Vlaams Parlementslid Groen

Bij universiteiten en hogescholen, ook de KU Leuven, kon die beslissing vooral op onbegrip rekenen. Vicerector Onderwijsbeleid Tine Baelmans verklaarde eerder aan Veto dat het model op basis van data van de KU Leuven was opgesteld en elke instelling een eigen dynamiek heeft. Vlaams Parlementslid Johan Danen (Groen), die zelf werkzaam was aan een hogeschool, bevestigt dat: 'Bij de hogescholen is er gewoonweg geen draagvlak voor. Dit gaat niet werken.'

Bovendien betekent een Vlaams beleid rond studievoortgang een inperking van de autonomie van de instellingen. Luc Sels kon in 2017 nadat hij verkozen werd een eigen beleid uitzetten. Na de invoering van de decretale mijlpaal zal dat voor volgende rectoren veel moeilijker zijn. 'Dat is een fundamentele bezorgdheid die finaal niet opgepikt is geweest', vindt Willems. 'Ook de KU Leuven wil dat de minister meer aandacht aan autonomie besteedt', gaat hij verder.

Een andere bezorgdheid is de impact op kansarme jongeren. Ook hier trekt Danen aan de alarmbel: 'Dit kan zorgen voor een afschrikeffect.' Volgens Julien De Wit van de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS) is dat een terechte bezorgdheid. 'Sommige studenten zullen sneller afhaken en daardoor moeten heroriënteren.' Hij vraagt zich af of er voldoende wordt ingezet op studiebegeleiders om die grensgevallen over de meet te trekken.

Volgend jaar starten de eerste studenten in de decretale mijlpaal, maar de discussie errond is zeker nog niet gaan liggen. Aan de KU Leuven zijn de eerste signalen positief, maar andere universiteiten en hogescholen zullen de volgende jaren met een bang hartje de slaagcijfers afwachten.

Powered by Labrador CMS