ANALYSE PARTIJPROGRAMMA'S

'Het klikmechanisme moet wél door­­gevoerd worden': dit wil Groen voor het hoger onderwijs

Iedereen moet in de maatschappij mee kunnen, vindt Groen. De partij wil de ongelijk­heidskloof in het hoger onderwijs dichten door onder andere ze zo veel mogelijk te financieren. Enkel door goedkoper en meer aan te bieden, zijn er eerlijke kansen voor iedereen, stelt de partij.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Goede betaalbare zorg voor iedereen

In 't kort

  • De drempel voor begeleiding bij mentaal welzijn kleiner maken.

  • De exacte opleidingsprijs onderzoeken.

  • Het budget van de studiebeurzen vergroten.

  • Meer basiskoten voorzien en samen met universiteiten de kotenmarkt beter in kaart brengen.

  • De harde knip moet herevalueerd worden.

  • Anderstalige opleidingen aanmoedigen en verbeteren.

  • Busprijzen aan één euro per maand voor - vijfentwintig jarigen.

'Universiteiten en hogescholen hebben vandaag niet genoeg middelen', zegt Nadia Naji, co-voorzitter bij Groen. Groen pleit dan ook voor meer subsidies naar de onderwijs­instellingen. Daardoor kan er meer geld naar personeel en werkingsmiddelen. 'Denk maar aan studentenpsychologen', aldus Naji. Ze wijst op de lange wachtlijsten voor professionele hulpverlening.

'Als we eerlijke kansen willen voor iedereen, moeten er ook psychologen betaald kunnen worden door de instellingen', stelt Naji. In de secundaire scholen wil de partij de psychologen bezoeken zelfs gratis maken, zodat de barrière naar gezondheidszorg verkleind wordt.

Eerlijke kansen en studiebeurzen herwerken

Hoge studiekosten mogen geen drempel vormen voor toegang tot het hoger onderwijs, vindt Groen. Nog steeds zijn er immers studenten die zelf extra moeten werken om hun kosten te kunnen dragen, ook al ontvangen ze een studietoelage. 

Door de inkomensgrens voor een beurs aan te passen, wil de partij meer studenten bereiken

'De huidige regering heeft niet altijd het klikmechanisme juist toegepast', zegt Naji. Dat klikmechanisme is een principe dat zegt dat als het aantal studenten in het hoger onderwijs met twee procent stijgt, het budget naar het hoger onderwijs ook met twee procent moet stijgen. 'Daardoor zijn er vandaag niet genoeg middelen in het hoger onderwijs. Groen wil dat dat principe correct toegepast wordt', aldus Naji.

Het huidige systeem van de studiebeurs heeft volgens de partij dus een evaluatie en dringende aanpassingen nodig. Door de inkomensgrens voor een beurs aan te passen, wil de partij meer studenten bereiken. Ook studenten die echt een beurs nodig hebben, maar die nu mislopen, zouden door de voorgestelde hervorming de nodige ondersteuning krijgen. 

Het knipsysteem laat een groep uitvallen die wel zou kunnen afstuderen

Voor beursgenieters met de laagste inkomens wil de partij de bedragen optrekken. Dat kan volgens haar door een transparant overzicht van de kosten per opleidingsonderdeel op te stellen. Daar zou een onderzoek naar verricht moeten worden: 'Hoeveel kost een bepaalde studie concreet?' Volgens Naji is dat voor verschillende opleidingen nog onbekend. 

Een groot deel van de bevolking, maar ook vooral jongeren, hangen af van het openbaar vervoer. Dat de huidige Vlaamse regering drieduizend bushaltes afschafte, schoot bij Groen in het verkeerde keelgat. Meer investeren is dus haar boodschap. De partij wil dat jongeren een busabonnement kunnen aanschaffen aan één euro per maand. 'Dat wordt al in Brussel toegepast', laat Naji weten.

Studenten verdienen tenminste een basiskot

Ook op vlak van het kotentekort toont Groen gelijkenissen met Vooruit. De partij ziet vooral een probleem in het controleren en monitoren van de huurmarkt. Ze willen dat de ministers van Wonen en Onderwijs, in samenspraak met de studentensteden en de instellingen, een actieplan uittekenen om kwaliteitsvolle en betaalbare studenten­huisvesting te garanderen. Op die manier geloven ze 'een gericht beleid te kunnen voeren en te evalueren welke rol instellingen kunnen spelen in het voorzien van huisvesting.'

Groen blijft een grote voorstander van Engelstalige opleidingen

'Daarnaast willen we meer basiskoten', zegt Naji. De laatste jaren zijn er steeds meer zogenaamde luxekoten bijgekomen op de markt, waardoor die volgens haar voor een groot deel van de studenten onbetaalbaar is geworden. 

'De projectontwikkelaars die de luxekoten maken, moeten een bepaald percentage basiskoten mee voorzien in hun projecten.' Ze plakt daar geen concreet cijfer op. De PVDA doet dat in haar programma wel: tachtig procent van de koten moeten basiskoten zijn.

Voor instaptoetsen, maar tegen de harde knip

'Niet-bindende instaptoetsen kunnen studenten een indicatie geven', luidt het verkiezingsprogramma van Groen. Het is het harde knip-systeem – de regel waarbij je moet slagen op alle bachelorvakken alvorens je aan je master kan beginnen – waar de partij kritiek op heeft. Ook hier is Vooruit het mee eens.

'Dat systeem werkt te streng', zegt Naji. De partij zegt dat met dat systeem een groep laat uitvallen die in principe zou kunnen afstuderen. 'En dan heeft een student direct een hoop studiejaren verspild, wanneer die in hun derde jaar moet wisselen.' Hoog tijd om het systeem te herevalueren dus. Door betere studiebegeleiding kunnen studenten bovendien makkelijker heroriënteren. 

Daarnaast blijft Groen, in tegenstelling tot heel wat andere partijen, een grote voorstander van Engelstalige opleidingen in het hoger onderwijs. Zo wil de partij 'internationalisering stimuleren door mogelijkheden voor anderstalige opleidingsonderdelen uit te breiden'.

Powered by Labrador CMS