ANALYSE PARTIJPROGRAMMA'S

'Investeren in de jeugd, is investeren in de maatschappij': dit wil Vooruit voor het hoger onderwijs

De toekomst is naar eigen zeggen waar het deze verkiezingen bij Vooruit helemaal om draait. De partij legt voor studenten de nadruk op drie pijlers: mentaal welzijn, meer openbaar vervoer en gelijke kansen.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

In 't kort

 • Meer financiering voor mentaal welzijn.
  • Beurzen hervormen: kijken naar het vermogen en meer evenredige beurzen.

  • Meer basiskoten.

  • Nadruk op Nederlands als onderwijstaal, maar financiering voor Engelse alternatieven.

  • Tegen de harde knip na de derde bachelor.

  • Meer bussen, gratis openbaar vervoer onder 25 jaar.

Mentale problemen zijn gezondheidsproblemen

'Mentaal welzijn is een absolute prioriteit', is onmiddellijk te lezen in het verkiezingsprogramma van Vooruit. De partij zette zich tijdens deze regeerperiode al stevig in op het mentaal welzijn van de bevolking, en wil het daar zeker niet bij laten. 

In het hoger onderwijs pleit Vooruit dan ook voor meer psychologische en inhoudelijke begeleiding van studenten, waardoor problemen sneller aangekaart kunnen worden. Aangezien vaak mensen met verkeerd bevoegdheid op de hoogte worden gebracht van mentale problemen, wil de partij meer investeren in eerstelijns­hulp. Op die manier kunnen jongeren snel naar de bevoegde persoon doorverwezen worden. 

Met Frank Vandenbroucke heeft de partij het budget voor mentaal welzijn verviervoudigd en de psycholoog voor jongeren tot 24 jaar gratis gemaakt. De komende jaren wil Vooruit die investeringen verder opdrijven. 

In deze regeer­periode kan het dat enkel op federaal niveau, aangezien Frank Vandenbroucke daarvoor bevoegd is. 'Daarom zouden we graag zowel op Vlaams als op federaal bevoegd daarvoor zijn', laat Melissa Depraetere, voorzitter van Vooruit, weten. 

Minder beurzen voor meer studenten

De partij spreekt zich uit over de tekorten van het huidige drietraps beurssysteem. In de plaats van de studiebeurs die nu uitgedeeld worden, willen ze een meer geleidelijk systeem invoeren. Daarbij kan een groter aantal studenten een 'meer evenredige' studiebeurs krijgen. 

'Nu is het heel zwart-wit', zegt Depraetere, 'in de plaats van ofwel de volle pot, ofwel niks te krijgen, zouden we bijvoorbeeld ook halve beurzen willen uitdelen.' 

'Mensen met een diploma kunnen minder goed schrijven dan vroeger'

Melissa Depraetere, voorzitter Vooruit

Om te controleren welke studenten in aanmerking komen voor de beurs, willen ze selecteren op basis van inkomen en ver­mogen. 'Het vermogenskadaster lijkt ons de oplossing', aldus Depraetere. 

'Zo kunnen ouders die veel vermogen hebben, maar zichzelf bijvoorbeeld weinig uitkeren, geen beurzen innemen van gezinnen die de studiebeurs beter kunnen gebruiken.' De informatie die ze daarvoor nodig hebben zou al beschikbaar zijn bij banken. 

Nederlands blijft onze hoofdtaal

Over het algemeen zet het programma van Vooruit zich heel erg in op het Nederlands en de kennis van de taal. 'De reden dat we daar zo op focussen, is omdat we merken dat onze taalkennis achteruitgaat', zegt Depraetere. 

Op vlak van de toenemende international­isering van het hoger onderwijs, lijkt Vooruit de N-VA te volgen. Zo vinden ze bijvoorbeeld dat iedere Engelstalige opleiding een Nederlandstalige variant nodig heeft. 

Depraetere vervolgt: 'Misschien is de achteruitgang van taalkennis minder te merken in het hoger onderwijs, maar we zien toch dat ook mensen met een dipoma minder goed kunnen schrijven dan vroeger.' Daarnaast wil de partij de kwaliteit van de Engelstalige lessen en opleidingen naar een hoger niveau tillen.

Harde knip is te streng

Hoewel voorstanders van een snelle heroriëntering, zijn de socialisten, net zoals Groen, tegen de harde knip – de regel waarbij je moet slagen op alle bachelorvakken alvorens je aan je master kan beginnen. Dat vindt de partij onrechtvaardig: 'Een evaluatie en hervorming is nodig', valt te lezen in het programma.

'Om naar de lessen te gaan, maar ook na het uitgaan moeten studenten een bus kunnen nemen'

Melissa Depraetere, voorzitter Vooruit

Daarnaast wil Vooruit de kloof tussen het secundair en het hoger onderwijs dichten. Een eerste stap kan zijn om leerlingen die uitblinken in het secundair onderwijs makkelijker lessen in het hoger onderwijs te laten meedoen.

Sociale punten

'Wij willen meer bussen en niet minder', een standpunt waar Vooruit niet alleen in staat, maar zich toch duidelijk in wil profileren. Er is te veel bespaard op openbaar vervoer door de huidige regering, vindt de partij. 

'Zeker voor studenten is dat relevant', zegt Depraetere, 'Om naar de lessen te gaan, maar ook na het uitgaan moeten studenten een bus kunnen nemen.' Voor mensen onder de vijfentwintig jaar wil de partij dan ook het openbaar vervoer gratis maken.

Ontwikkelaars zijn verplicht om een aandeel betaalbare koten te voorzien

Net zoals Groen ook aanhaalde, kiest Vooruit om meer basiskoten te voorzien. 'Project­ontwikkelaars bouwen alsmaar meer dure luxekoten', luidt het verkiezings­programma. De partij wil de ontwikkelaars verplichten om een aandeel betaalbare koten te voorzien in elk nieuw project. 

Tenslotte pleit Vooruit ervoor dat de regering mee wacht houdt voor betaalbare koten.

Wil Vooruit de volgende minister van Onderwijs leveren?

Al eerder meldde oud-Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in het VRT CANVAS-programma Terzake dat de partij de volgende minister van Onderwijs wil opnemen. Wil Vooruit dat nog steeds? 'Absoluut', zegt Depraetere. In tegenstelling tot Open Vld lijkt Vooruit zeker van haar kansen.

Meer verkiezingsprogramma's?

De standpunten over onderwijs in de programma's van de zeven grootste Vlaamse partijen, vind je hier.

Powered by Labrador CMS