NIEUWS ISRAËL

Vakbonden ACV Puls en ABVV eisen dat KU Leuven de samenwerking met Israëlische universiteiten stopzet

'Het Charter voor Inclusie tolereert geen enkele vorm van geweld, wat ook geldt voor partners en derden.'

In een gezamenlijk standpunt vragen de KU Leuven-fracties van vakbonden ACV Puls en ABVV om de samenwerking van de universiteit met Israëlische partnerinstellingen stop te zetten.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Reactie KU Leuven

KU Leuven reageert schriftelijk via haar persdienst: 'KU Leuven blijft elke vorm van geweld tegen burgers veroordelen. We volgen de evoluties in het conflict op de voet, ook in functie van bijsturing van het eigen beleid. Een tijdelijk staakt-het-vuren is een positieve evolutie, maar de eis om dit permanent te maken moet luid blijven weerklinken. Als universiteit blijven we intern inzetten op respectvolle dialoog en zorgzaamheid, en blijven we onze samenwerkingen met Israëlische universiteiten constant evalueren.'

Socialistische vakbond ABVV en christelijke vakbond ACV Puls vragen de KU Leuven om onmiddellijk alle samenwerkingsakkoorden tussen Israëlische universiteiten en de KU Leuven stop te zetten. 

Dat laten ze optekenen in een gezamenlijk standpunt dat ze dinsdag bezorgde aan de ondernemingsraad van de KU Leuven, de Raad voor Internationaal Beleid en het Gemeenschappelijk Bureau van de universiteit. 

Charter voor inclusie

De vakbonden spreken van 'internationale ruime eensgezindheid' dat het humanitair recht momenteel wordt geschonden in de Palestijnse gebieden. Voor die 'diepe discriminatie' zijn volgens hen het Israëlische leger en haar overheid verantwoordelijk. Daarom pleiten ze ervoor dat de KU Leuven al haar samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. 

'ABVV en ACV Puls KU Leuven vragen aan KU Leuven om inzake samenwerkingen met Israëlische instellingen en parastatalen een congruent beleid te voeren ten aanzien van het respecteren van mensenrechten als hoeksteen van haar beleid', schrijven ze.

Ze wijzen daarbij op de universiteit haar eigen Charter voor Inclusie, dat stelt 'geen enkele vorm van geweld te tolereren', wat dan ook geldt voor 'partners en derden.' 

De meeste universiteiten in Israël werken samen met het Israëlisch leger, onder andere door onderzoek naar wapentechnologie of op logistiek vlak. Veto kon verschillende samenwerkingen vaststellen tussen de KU Leuven en Israëlische instellingen. 

De vakbonden spreken zelf van twintig overeenkomsten inzake onderwijsmobiliteit met Israëlische universiteiten, twee onderwijsprojectovereenkomsten en 32 onderzoekssamenwerkingen. 

Druk neemt toe

De vraag van de vakbonden volgt op het eerdere standpunt dat de Vrije Universiteit Brussel innam in het conflict in Israël-Palestina en waarin de universiteit opriep tot een staakt-het-vuren. Ook de UGent pleitte haar academische samenwerking met Israël onder de loep te nemen. 

De voorbije weken nam de druk toe – vooral vanuit pro-Palestijnse actiegroepen – aan de andere Vlaamse universiteiten om ook een standpunt in te nemen. Vooralsnog is dat aan de KU Leuven nog niet het geval. Wel riep de rector op tot een sereen en open debat over de kwestie. 

Powered by Labrador CMS