ANALYSE BEN WEYTS

Weyts' beleid rond grensoverschrijdend gedrag: 'Schrik dat meldpunt voor te veel sectoren zal gelden'

LOKO-campagne seksueel grensoverschrijdend gedrag (archiefbeeld)

Tijdens het onderwijsministerschap van Ben Weyts dook het ene na het andere verhaal van grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs op. Hij wil een extern centraal meldpunt oprichten, een idee waar hij zich eerst tegen keerde: 'Typisch Weyts: eerst nee zeggen en het dan toch doorvoeren.'

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Dossier Weyts

Lees hier de andere delen van het dossier.

Nu we een jaar verwijderd zijn van de verkiezingen, legt Veto samen met politici en experts het hogeronderwijsbeleid van Ben Weyts op de rooster. Wat bakte Weyts ervan?

We zoomen in op vier dossiers: financiering, mentaal welzijn, studievoortgang en grensoverschrijdend gedrag. In dit artikel zetten het mes in het beleid rond grensoverschrijdend gedrag.

Meldpunt is er nog niet

Op 17 maart heeft de Vlaamse Regering het voorontwerp van het decreet over grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs principieel goedgekeurd. Het decreet hoort een kader rond grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs te creëren met een centrale registratie waarbij elke melding rond grensoverschrijdend gedrag actief zal worden opgevolgd binnen de instellingen. Daarbij komt er een wettelijk statuut voor vertrouwenspersonen waar studenten bij terechtkunnen.

Het grootste discussiepunt was het al dan niet creëren van een extern meldpunt. De instellingen waren daar vurig tegen en Weyts verloor zo veel tijd. In juni 2022 volgde de beslissing om dan toch een extern meldpunt in te voeren. Later werd bekend dat dat wel binnen de schoot van het Vlaams mensenrechteninstituut zou gebeuren. Weyts schoof zo de hete aardappel door.

'Hopelijk is het nuttig genoeg en toegankelijk voor studenten'

Julien De Wit, voorzitter Vlaamse Vereniging van Studenten

Vlaams parlementslid Brecht Warnez is kritisch voor de aanvankelijke houding van Weyts naar het extern meldpunt: 'Typisch Weyts: eerst nee zeggen en het dan toch doorvoeren. We moeten luisteren naar de instellingen en studenten.'

Ook Julien De Wit, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) heeft zijn bedenkingen: 'Het meldpunt is nog steeds in de maak. Ik heb schrik dat het een meldpunt wordt dat voor te veel sectoren zal gelden. Het meldpunt zou er volgens de huidige timing tegen de zomer van 2023 moeten komen, al zijn er nog veel onzekerheden. Ook de Vlor vroeg in een advies duidelijkheid over het externe meldpunt. Met de verkiezingen in het vooruitzicht is het maar de vraag of het er nog van zal komen.

Er is dus nog werk aan de winkel, aangezien het externe meldpunt nog niet bestaat. Gwendolyn Rutten (Open VLD) doet een suggestie: ‘Ik denk dat het Mensenrechteninstituut die taak wel op zich zou kunnen nemen. We hebben in Vlaanderen al heel veel instellingen, dus zo'n apart extern punt oprichten lijkt mij niet de juiste oplossing.’ De Vlor reageerde met een advies op het voorontwerp van het decreet en stelde daarin dat er eerst meer nood is aan duidelijkheid omtrent het meldpunt.

Powered by Labrador CMS