NIEUWS GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Professoren makkelijker preventief geschorst bij meldingen van grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag komt steeds vaker op de politieke agenda.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil dat universiteiten academisch personeel preventief kunnen schorsen bij meldingen van grensoverschrijdend gedrag. In de praktijk gebeurde dat al langer, maar er bestond nog geen wettelijk kader voor.

Gepubliceerd

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wijzigde vorige week het decreet over grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs. Concreet kunnen ook professoren vanaf nu op non-actief worden gezet bij meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Eerder was dat in principe enkel mogelijk voor het ondersteunend personeel aan de instellingen. 

In de praktijk werd academisch personeel vaak al preventief geschorst, maar een wettelijke grondslag bestond tot dan toe nog niet. De decreetswijziging is dus vooral een actualisering van die regelgeving.

Proffen boven de wet?

Dat ook proffen, en niet enkel administratief en technisch personeel, nu eenvoudiger preventief geschorst kunnen worden, heeft een belangrijke symbolische waarde. Dat stelt Michaël Devoldere, woordvoerder van Ben Weyts: 'Het is altijd goed om een signaal te geven dat een beroepsgroep die ooit een aura van onaantastbaarheid had, niet boven de wet staat.'

'De timing voelt eerder aan als een statement in de aanloop naar de verkiezingen'

Vincent Hofmans, voorzitter Stura

Weyts benadrukt in het persbericht dat grensoverschrijdend gedrag in direct verband staat met machtsstructuren: 'Er zijn veel hiërarchische relaties in de universiteiten en hogescholen', staat er te lezen. 'Als er zaken gebeuren die niet kunnen, dan moeten we kunnen ingrijpen.' Daar sluit ook Wim Grevendonk (ABVV KU Leuven) zich bij aan: 'Het statuut van professoren is overbeschermd. Recente casussen tonen dat ook aan.'

Stroomversnelling

Sinds 2023 staat het thema pas echt hoog op de agenda van de Vlaamse Regering. In dat jaar legde ze de hogeronderwijsinstellingen een register op voor het bijhouden van alle meldingen. De KU Leuven werkt al met zo'n register sinds 2016.

Studenten en academisch personeel kunnen met klachten niet enkel terecht bij de universiteiten, maar sinds dit academiejaar ook bij het Vlaams Mensenrechteninstituut. Een meldpunt dat losstaat van de onderwijsinstellingen zou drempelverlagend werken. 

Structurele aanpak?

Weyts spreekt in dat verband over een 'structurele aanpak van het probleem'. Maar een extern meldpunt, dat enkel zaken uit het hoger onderwijs opvolgt, komt er vooralsnog niet. Daar was nochtans een grote vraag naar vanuit de studenten en de Studentenraad (Stura). Het huidige meldpunt is volgens Stura namelijk te breed. 'We geloven meer in een korte keten van communicatie', vindt Vincent Hofmans, voorzitter van Stura. 

'We moeten afwachten op de toepassing in de praktijk'

Wim Grevendonk (ABVV KU Leuven)

VVS-voorzitter Jef Vandorpe reageerde in De Morgen alvast positief over de beleidsmaatregel. Ook Grevendonk hoopt dat het besluit van Weyts zijn vruchten zal afwerpen. 'Maar we moeten nog afwachten op de toepassing in de praktijk.' 

Volgens Hofmans komt de maatregel er echter te laat. 'De timing voelt eerder aan als een statement in de aanloop naar de verkiezingen in plaats van een dossier dat al lang in de pijplijn zat.'

Powered by Labrador CMS