NIEUWS STUDENTENWELKOM

Studentenwelkom keert terug in nieuw jasje

Het bekende Studentenwelkom keert terug. Vanaf komende editie omvat het niet één, maar meerdere evenementen aan de start van het academiejaar. KU Leuven wil zo via één kanaal zoveel mogelijk studenten aanspreken. Het festival Project L wordt deel van het programma.

Gepubliceerd

Na de geschrapte editie van 2022 keert Studentenwelkom dit academiejaar volledig getransformeerd terug. De term verwijst niet langer naar een op zichzelf staande activiteit van de KU Leuven en haar partners. In plaats daarvan omvat hij nu een boel verschillende festiviteiten en evenementen in Leuven tussen 18 september en 6 oktober.

Studentenwelkom wordt voortaan een platform waaraan verschillende verenigingen of instanties kunnen deelnemen. 'We willen duidelijkheid prioriteren en studenten bereiken via één kanaal', vertelt Iris Rademaekers van de Dienst voor Publiekswerking, Congressen en Evenementen. 

Een centrale website verzamelt daarom zoveel mogelijk activiteiten van kringen en studentenverenigingen. Ook andere evenementen zoals de startersdagen voor nieuwe studenten zullen daar terug te vinden zijn.

Student Square

Studentenwelkom was tot vorig academiejaar steeds een groot evenement op het Ladeuzeplein in Leuven. Naast een groot podium in het midden van het plein, stond het terrein ook vol infostanden en kraampjes. 'Maar we merkten al langer dat de traditionele Studentenwelkom op het Ladeuzeplein niet meer populair was bij studenten: er was nood aan een nieuwe aanpak', verklaart LOKO-voorzitter Bram Schaefer. 

'We laten het feestgedeelte nu volledig over aan Project L en het Studentenwelkom op de Oude Markt'

Iris Rademaekers, Dienst voor Publiekswerking, Congressen en Evenementen

Daarom organiseren KU Leuven, LUCA School of Arts, UCCL en stad Leuven in samenwerking met LOKO en Stura dit jaar een gelijkaardig evenement op 3 oktober: Student Square.

'Student Square wordt een aanvulling op het reeds bestaande aanbod van activiteiten', verduidelijkt Rademaekers, 'we doen een poging om zo bij te dragen aan een overkoepelende communicatie.' Er zal een aanbod zijn van informatieve standen van de organisatoren, studentenkringen, studentenverenigingen en andere initiatieven die graag studenten willen bereiken.

Beleving staat centraal: bezoekers kunnen in een klein loungegedeelte terecht voor een hapje en een drankje, en is er ruimte voor optredens van onder andere studentenensembles. 'We willen studenten vooral samenbrengen en laten proeven van het ruime aanbod dat Leuven te bieden heeft,' benadrukt Schaefer. 'Het evenement richt zich dus niet enkel op eerstejaars; ook ouderejaars kunnen er nieuwe ontdekkingen doen.'

'Het grootste verschil met andere festivals is dat wij ons houden aan schappelijke prijzen'

Kevin Lepinoy, medeverantwoordelijke Project L bij VTK

Vorig academiejaar bleek de financiering van zo'n evenement niet evident: voor de kleinere organisatoren is het moeilijk om evenveel bij te dragen als de grotere. Destijds gaf de organisatie aan dat die financiële factor een belangrijk aandachtspunt zou zijn bij de uitwerking van de editie van 2023.  

Toch is er op dat vlak niet veel veranderd: 'De financiële bijdragen van de verschillende organiserende partners zijn nagenoeg gelijk gebleven', deelt Rademaekers mee. Enkel de bijdrage van commerciële partners zou fundamenteel gedaald zijn sinds de coronacrisis, wat volgens haar niet meer dan logisch is: 'Vele onder hen hebben hun sponsorbudgetten zien dalen.'

Festiviteiten

Hoe zullen deze twee weken eruitzien? Op de Oude Markt worden op de eerste donderdag van het academiejaar – die valt op 28 september – studenten welkom geheten met een groot feest en optredens van diverse artiesten. Daarnaast zal ook Project L deel uitmaken van het aanbod. De derde editie van het bekende Leuvense studentenfestival – georganiseerd door kringen LBK, Industria, Psychologische Kring, Ekonomika, Medica, Politika, VRG en VTK – vindt dit jaar plaats op 4 en 5 oktober.

De samenwerking tussen KU Leuven en Project L is inhoudelijk eerder beperkt

'De organisatoren benaderden ons met de vraag of we mee in dat overkoepelende idee wilden stappen', vertelt Kevin Lepinoy van VTK, die zelf al drie jaar in de organisatie van het festival zit. Aanvankelijk organiseerden LBK, Industria, Psychologische Kring en VTK het alleen, maar inmiddels is het uitgegroeid tot een grote samenwerking tussen kringen. Zo dragen Ekonomika, Medica, Politika en VRG ondertussen ook bij aan de organisatie van het festival.

'We laten het feestgedeelte nu volledig over aan Project L en het Studentenwelkom op de Oude Markt', verklaart Rademaekers. De samenwerking tussen KU Leuven en Project L is inhoudelijk eerder beperkt: 'KU Leuven draagt organisatorisch noch financieel bij aan ons festival', vertelt Lepinoy.

Alle verantwoordelijkheid ligt dus bij de praesidia van de organiserende kringen. 'Het is veel werk, maar het zorgt ook voor ontzettend veel voldoening', zegt Lepinoy trots. Het evenement is succesvol en groeit jaarlijks in schaal. 'Het grootste verschil met andere festivals is dat wij ons proberen te houden aan schappelijke prijzen, want we blijven dan ook maar arme studenten', lacht hij. Het belooft een groot feest te worden.

Voor meer informatie over het Studentenwelkom kan je terecht op de website.

Powered by Labrador CMS