ANALYSE PARTIJPROGRAMMA'S

Recht op lesopnames en micro­credentials: dit wil cd&v voor het hoger onderwijs

In hun 70-puntenplan hebben de christendemocraten er ook eentje over het hoger onderwijs. De partij komt met enkele duidelijke ideeën rond blended learning en versterking van het regionale opleidingsaanbod.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

In 't kort

  • Herziening financieringsstelsel.
  • Aanpassing systeem studietoelagen.
  • Vijf gratis psychologenconsultaties per student.
  • Groter opleidingsaanbod in regio's als West-Vlaanderen en Limburg.
  • Opstartfinanciering voor microcredentials.
  • Blended learning aanmoedigen.

Beter beurssysteem, vijf gratis psychologenconsultaties

Net als de meeste partijen pleit cd&v voor een herziening van het financieringsstelsel van universiteiten en hogescholen. En net als de meeste partijen is ze daar niet heel erg concreet over. Met enkele specifieke actiepunten drukt de partij wel een aantal duidelijke wensen uit.

Een belangrijk programmapunt is de aanpassing van het systeem van studietoelagen. De partij kloeg eerder al aan dat het huidige systeem onvoldoende afgestemd is op het secundair en lager onderwijs: door verschillen in criteria en regelgeving verliezen veel beursgerechtigde middelbare scholieren hun toeslag wanneer ze de stap zetten naar het hoger onderwijs. 

Het is inmiddels hun stokpaardje: cd&v pleit in haar programma opnieuw voor het 'recht op lesopnames'

De schooltoeslag in het secundair onderwijs wordt automatisch toegekend op basis van het zogenaamde groeipakket, waar ook de kinderbijslag onder valt. Die wordt niet door het departement Onderwijs, maar door Welzijn uitgekeerd. Cd&v wil beide toeslagen door eenzelfde departement laten uitreiken. 

Ook in het mentale welzijn van de student wil de partij een ingreep doen. Ze pleit voor de mogelijkheid om iedere student minstens vijf consultaties bij een begeleider of psycholoog te verzekeren. Bovendien wil de partij garanderen dat studenten binnen de twee weken een afspraak kunnen boeken. 

Meer aanbod in de regio's, levenslang leren

Sommige provincies hebben te maken met een 'brain drain' omdat hun jongeren elders gaan studeren', schrijft cd&v in hun programma. De partij pleit voor een basisaanbod in elke provincie. Specifiek Limburg en West-Vlaanderen hebben meer opleidingen nodig, vindt cd&v. Dat hoeft niet te verassen: beide parlementsleden van de partij in de commissie Onderwijs - Loes Vandromme en Brecht Warnez - komen uit West-Vlaanderen.

De cd&v wil een 'sterkere cultuur' rond blended-learning

Verder hopen de christendemocraten op meer aandacht voor het zogenaamde levenslang leren. De partij wil 'sterkere allianties tussen kennisinstellingen en bedrijven' aanmoedigen. Bovendien wil cd&v een opstartfinanciering voor de zogenaamde microcredentials onderzoeken.

Dat zijn mini-opleidingen die een officieel certificaat afleveren – voor de partij ideale instrumenten om levenslang leren te promoten aan de universiteiten en hogescholen. Microcredentials moeten 'een breed gekend kwaliteitslabel' worden. Cd&v is de enige partij die een expliciet standpunt inneemt rond microcredentials

Ondernemingszin aanwakkeren

Plots lijkt het programma van cd&v even op dat van de liberalen: de partij maakt een duidelijk punt van ondernemingszin bij studenten. Concreet wil ze hogeronderwijsinstellingen aanmoedigen om studenten te ondersteunen bij het combineren van studies en ondernemingen. 

Via een nieuw actieplan 'ondernemend onderwijs' wil de partij bovendien structuren stimuleren in het hoger onderwijs, verspreid over heel Vlaanderen, om 'de stap als student naar het ondernemerschap' te zetten. De partij wijst op het huidige statuut van student-zelfstandige als goede vertrekbasis. 

Blended-learning als prioriteit

Het is inmiddels haar stokpaardje: cd&v pleit in haar programma opnieuw voor het 'recht op lesopnames' voor studenten in bijzondere omstandigheden. Eerder deed parlementslid Brecht Warnez al een voorstel in een conceptnota, al werd daar uiteindelijk niets mee gedaan. 

Cd&v wil een 'sterkere cultuur' rond blended learning – het combineren van fysieke en digitaal afstandsonderwijs – en ziet daarin een rol voor de Vlaamse overheid. Die zou doelgericht moeten investeren in de noden van de instellingen, zoals bijvoorbeeld gepaste infrastructuur betreft. 

Levert cd&v de volgende minister van Onderwijs?

Het is van 2019 geleden dat cd&v die positie vervulde met Hilde Crevits. Crevits werd gezien als iemand die het moeilijke evenwicht kon handhaven en een duidelijke stempel drukte op het onderwijsbeleid. Tegelijk kreeg ze soms de kritiek te veel 'in de broekzak' van de KU Leuven te zitten.

Misschien komt Loes Vandromme in aanmerking. De eerste schepen uit Poperinge maakt zich sterk als dé onderwijsspecialist van cd&v in de commissie Onderwijs. Ze staat op de derde plaats op de West-Vlaamse lijst. 

Partijgenoot Brecht Warnez bleek de voorbije legislatuur ook een luide stem in de commissie Onderwijs. Binnen West-Vlaanderen heeft de docent bestuursrecht enige bekendheid, maar het ontbreekt hem aan grote bestuurservaring. Bovendien staat hij slechts op de 4de plaats op de West-Vlaamse lijst. Aan dossierkennis zouden beide commissieleden echter geen gebrek hebben.

Powered by Labrador CMS