Ana Van Liedekerke

Benieuwd wat deze auteur in het verleden schreef? Hier alvast een handig overzicht.

Artikels van Ana Van Liedekerke

Besparingen van 228,4 miljoen, het opdrijven van de CSE-regel en een harde knip tussen bachelor en master; de Vlaamse regering is niet bang de hand te leggen op de koers van de universiteiten.

De Vlaamse meerjarenbegroting kondigt besparingen aan van 228,4 miljoen op universiteiten. Luc Sels betreurt het knippen bij de universiteit – een ‘hefboom van cohesie en welvaart’.

Een kleine brand woedt in sushirestaurant 'You Sushi' in de Muntstraat. De straten werden afgezet. Ondertussen is alles onder controle.

Wie scherp wil zijn, begint beter bij de wereld dan bij zichzelf, zo weet ook onze Alma mater.

Dries Van Langenhove, vorig jaar geschorst aan de UGent, wil naar de KU Leuven komen om zijn thesis af te ronden. De rector wenst niet te reageren.

Na twee jaar Diversiteits- en Studentenbeleid gaf vicerector Chantal Van Audenhove maandag de fakkel door. Hilde Feys, haar opvolger, komt voor een complex veld te staan met veel valkuilen.

De Oude Markt is vanaf oktober een winterbar rijker. EISBEAR belooft ‘een lawine aan de grootste meezingers en beste après-skihits, liters bier und flying Hirsch.’

Deze ochtend verklaarde rector Luc Sels het academiejaar 2019-2020 officieel voor geopend. Instroombeleid, levenslang leren en een focus op meertaligheid zijn speerpunten.

Racistische Tinderberichten van een student leidden in augustus tot mediaheisa. Nu roept de tuchtcommissie van zijn hogeschool hem tot verantwoording.

Vestiville, een driedaags hiphopfestival in Lommel dat vandaag van start ging, wordt de eerste dag stopgezet. Met dubieuze partners en een onvindbare organisator was de val voorspelbaar.

Met vermoeide handen van zo'n tachtig keer applaus (87 aldus een goede bron), maar evenzoveel enthousiasme en vreugde, was de slotavond van IFTf de kers op de taart van een vruchtbaar toneeljaar.

Bij de opening van het academiejaar maakte rector Luc Sels van wetenschappelijke integriteit een van zijn belangrijkste strijdpunten. Een jaar later blijven er echter nog heel wat vragen over.

Professor Peter Baekelmans is een katholieke priester en maakt deel uit van de scheutisten, een missionaire gemeenschap binnen het Rooms-Katholicisme.

De prestigieuze Ecole Nationale d’Administration dreigt te verdwijnen. De Franse eliteschool levert al decennialang de toppers van het Franse politieke bestel af, waaronder president Macron.

Vanop de bovenste verdieping kijkt CEO Wim Robberecht uit over Leuven stad. Sinds oktober 2018 draagt hij als gedelegeerd bestuurder de hoogste verantwoordelijkheid voor de uitdagingen van het UZ.

Largo Desolato, de recentste realisatie van CampusToneel, doet Havels stuk recht aan met veel voeling voor zijn dramatiek en absurdisme in de unieke setting van het Leuvense Anatomisch theater.

De laatste jaren werden in Vlaanderen steeds meer diploma’s uitgereikt, maar tegelijk deden studenten er nog nooit zo lang over. Steeds minder studenten slagen ook volledig in hun eerste jaar.

Achter de lage slaagkansen in het eerste jaar schuilt een probleem in de voortrajecten van studenten. Die lijken in Vlaanderen steeds minder te beantwoorden aan de uitdagingen van het hoger onderwijs.

‘Tinder is veel meer dan een datingapp. Het is een culturele beweging.’ De slogan van Tinder schiet raak. Alleen verzwijgt hij wijselijk dat niet alle cultuurkenteringen wenselijk zijn.

Uit een rapport van de Europese Commissie blijkt Vlaanderen de slechtste leerling op vlak van begeleiding van (ex-)vluchtelingen in het hoger onderwijs. Van acht maatregelen past ze er maar één toe.

Woensdag stelden de deelnemende kringen aan het IFTf de teasers van hun voorstellingen voor in de Minnepoort. Mits oogkleppen voor over- en underacting overtuigt menige kring in haar verleidingsspel.

De klassieke talen in het onderwijs staan onder druk. Volgens Ana van Liedekerke en Vincent Cuypers is het tijd om eens te bezinnen op waar onderwijs echt voor dient.

Volg hier het Groot Kopstukkendebat van Politika en VRG op de voet met live verslaggeving, factcheck en commentaar.

Het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte schrapt vijf van zijn negen minoren in de bacheloropleiding. De decaan spreekt van ‘organisatorische onhoudbaarheid’.

Jean-Luc Nancy is een klinkende naam onder filosofen. De Franse denker doctoreerde bij Ricoeur en spreekt over Derrida en Hélène Cixous als kameraden. We spraken hem tijdens zijn verblijf in Leuven.

12,5% van de instromende Leuvense studenten heeft een migratieachtergrond. Daarbij zijn ook studenten met West-Europese roots. Inclusieve ambities ten spijt kleurt de KU Leuven te wit.

Vorige week stelde de dienst Diversiteit van de KU Leuven haar nieuwe beleidsplan voor. Een brede notie van diversiteit en een bijhorende focus op inclusie springen daarbij in het oog.

Gisteren was het feest voor het Centrum voor Levende Talen. Het vierde zijn 45e verjaardag. Daarvoor kwamen de cursisten samen op het Ladeuzeplein om liederen te zingen in alle talen. Vreugde alom!

De Eerste Wereldoorlog spaarde Leuven en haar universiteit niet, integendeel. Een bibliotheekbrand, gevluchte of strijdende studenten en professoren: de KU Leuven in oorlogstijd.

In ‘Belgium: een utopie voor onze tijd’ tekent filosoof-econoom Philippe Van Parijs zijn droomscenario uit voor ons kleine landje. Zingen we over tien jaar de Brabançonne in het Engels?

‘Dansen is luisteren’, stelt Anne Theresa de Keersmaeker. In A Love Supreme, de voorstelling die ze maakte met Salva Sanchis, zien we dansers die de kunst van het luisteren verstaan.

De KU Leuven wil afstand behouden van het Leuvense Confucius-instituut. Dat huist nochtans in hun eigen gebouw, en investeert in projecten van onder andere Groep T en de opleiding sinologie.

Op 2 oktober organiseerde KVHV de lezing ‘Achter de schermen van Al-Qaeda en IS’, verzorgd door Montasser AlDe’emeh. Dat uit de lezing debat voortvloeide, is het minste wat ervan gezegd kan worden.

Het verkiezingsdebat in de Blauwput donderdag was goed voor een avond loftuitingen aan de bloemetjes en de bijtjes. Als de groene rozengeur en maneschijn nu maar mogen aanhouden na verkiezingstijd.

Leuven kampt met een overschot aan koten. Van de circa 32 000 koten in Kotwijs, staan er nog een 800-tal leeg. Afhankelijk van de stem die spreekt, gaat het om een ‘ideale’ tot ‘onhoudbare’ situatie.

Dé student, die slaapt en feest. Of niet? Veto zet drie historische studentenprotesten op een rijtje.

Sinds zijn uitstap uit Groen in september zetelt Hermes Sanctorum als onafhankelijke in het Vlaams Parlement. Veto sprak hem over politieke durf en het gebrek daaraan in de hedendaagse democratie.

Aartsbisschop Jozef De Kesel is drukbezet deze dagen. Afgelopen zaterdag werd hij in Rome benoemd tot kardinaal. Veto kon hem interviewen een dag voor hij op het vliegtuig stapte.

De resultaten van de docentenevaluaties 2015-2016 zijn bekend. Maar het is de vraag of de studentenbevragingen zoals ze op dit moment aan de KU Leuven worden afgenomen, wel productief zijn.

De KU Leuven organiseert elk jaar een niet-verplichte, niet-bindende ijkingstoets. Zowel onderwijsminister Crevits (CD&V) als de faculteit Ingenieurswetenschappen zien dat graag anders.

Eind juni raakte bekend hoeveel subsidies de cultuurhuizen de komende vijf jaar van Vlaanderen zullen ontvangen. Leuvense organisaties zoeken nu uit hoe ze verder moeten met de toegewezen middelen.

Op dinsdag 3 mei vond in de Universiteitshallen de 39e uitreiking van Babylons Interuniversitaire Literaire Prijs plaats. Poëtisch en prozaïsch plezier verzekerd.

Naar jaarlijkse gewoonte verzamelde het Politikadebat weer een legertje strijdvaardige politici. En dat ze strijdvaardig waren, dat hebben we geweten, al was er geen vrouw van de partij.

Een tussentijdse evaluatie van de extra koteninspecties van de KU Leuven levert erbarmelijke resultaten op. Maar liefst de helft van alle koten voldoet niet aan de norm.

De Belg spaart, koopt huizen en zit goed bij kas. Maar dat is niet het hele verhaal. Van structurele maatregelen tegen armoede wordt vooralsnog te weinig werk gemaakt.