Ana Van Liedekerke

Benieuwd wat deze auteur in het verleden schreef? Hier alvast een handig overzicht.

Artikels van Ana Van Liedekerke

Vorige week stelde de dienst Diversiteit van de KU Leuven haar nieuwe beleidsplan voor. Een brede notie van diversiteit en een bijhorende focus op inclusie springen daarbij in het oog.

Gisteren was het feest voor het Centrum voor Levende Talen. Het vierde zijn 45e verjaardag. Daarvoor kwamen de cursisten samen op het Ladeuzeplein om liederen te zingen in alle talen. Vreugde alom!

De Eerste Wereldoorlog spaarde Leuven en haar universiteit niet, integendeel. Een bibliotheekbrand, gevluchte of strijdende studenten en professoren: de KU Leuven in oorlogstijd.

In ‘Belgium: een utopie voor onze tijd’ tekent filosoof-econoom Philippe Van Parijs zijn droomscenario uit voor ons kleine landje. Zingen we over tien jaar de Brabançonne in het Engels?

‘Dansen is luisteren’, stelt Anne Theresa de Keersmaeker. In A Love Supreme, de voorstelling die ze maakte met Salva Sanchis, zien we dansers die de kunst van het luisteren verstaan.

De KU Leuven wil afstand behouden van het Leuvense Confucius-instituut. Dat huist nochtans in hun eigen gebouw, en investeert in projecten van onder andere Groep T en de opleiding sinologie.

Op 2 oktober organiseerde KVHV de lezing ‘Achter de schermen van Al-Qaeda en IS’, verzorgd door Montasser AlDe’emeh. Dat uit de lezing debat voortvloeide, is het minste wat ervan gezegd kan worden.

Het verkiezingsdebat in de Blauwput donderdag was goed voor een avond loftuitingen aan de bloemetjes en de bijtjes. Als de groene rozengeur en maneschijn nu maar mogen aanhouden na verkiezingstijd.

Leuven kampt met een overschot aan koten. Van de circa 32 000 koten in Kotwijs, staan er nog een 800-tal leeg. Afhankelijk van de stem die spreekt, gaat het om een ‘ideale’ tot ‘onhoudbare’ situatie.

Dé student, die slaapt en feest. Of niet? Veto zet drie historische studentenprotesten op een rijtje.

Sinds zijn uitstap uit Groen in september zetelt Hermes Sanctorum als onafhankelijke in het Vlaams Parlement. Veto sprak hem over politieke durf en het gebrek daaraan in de hedendaagse democratie.

Aartsbisschop Jozef De Kesel is drukbezet deze dagen. Afgelopen zaterdag werd hij in Rome benoemd tot kardinaal. Veto kon hem interviewen een dag voor hij op het vliegtuig stapte.

De resultaten van de docentenevaluaties 2015-2016 zijn bekend. Maar het is de vraag of de studentenbevragingen zoals ze op dit moment aan de KU Leuven worden afgenomen, wel productief zijn.

De KU Leuven organiseert elk jaar een niet-verplichte, niet-bindende ijkingstoets. Zowel onderwijsminister Crevits (CD&V) als de faculteit Ingenieurswetenschappen zien dat graag anders.

Eind juni raakte bekend hoeveel subsidies de cultuurhuizen de komende vijf jaar van Vlaanderen zullen ontvangen. Leuvense organisaties zoeken nu uit hoe ze verder moeten met de toegewezen middelen.

Op dinsdag 3 mei vond in de Universiteitshallen de 39e uitreiking van Babylons Interuniversitaire Literaire Prijs plaats. Poëtisch en prozaïsch plezier verzekerd.

Naar jaarlijkse gewoonte verzamelde het Politikadebat weer een legertje strijdvaardige politici. En dat ze strijdvaardig waren, dat hebben we geweten, al was er geen vrouw van de partij.

Een tussentijdse evaluatie van de extra koteninspecties van de KU Leuven levert erbarmelijke resultaten op. Maar liefst de helft van alle koten voldoet niet aan de norm.

De Belg spaart, koopt huizen en zit goed bij kas. Maar dat is niet het hele verhaal. Van structurele maatregelen tegen armoede wordt vooralsnog te weinig werk gemaakt.