Nora Sleiderink

Benieuwd wat deze auteur in het verleden schreef? Hier alvast een handig overzicht.

Artikels van Nora Sleiderink

De Standaard wil de democratie redden. Of toch een beetje. Hoofdredacteur Karel Verhoeven spreekt met ons over democratie, burgerschap en de media. 'Het is de exactheid die de democratie verstevigt.'

Stel: je komt als international in Leuven studeren, verliest je hart aan de universiteit én aan een nieuwe liefde. Trouwen aan de KU Leuven? Bij de English-speaking University Parish (EUP) kan het.

De onderwijsraad van de UGent heeft een advies geformuleerd waarbij een herindeling ondergeschikt is aan het pedagogisch project. Dit maakt een herindeling aan de KU Leuven nog onwaarschijnlijker.

Om 7u ’s ochtends en zonder aankondiging protesteerden de studentenvertegenwoordigers van de studentenraad afgelopen woensdag aan de statige deuren van het rectoraat.

Een jaar na de verkiezing van rector Luc Sels is het tijd voor een tussentijdse evaluatie, waarin het geïntegreerd beleidsplan dat eind april uitkwam niet mag ontbreken.

Een jaar na de verkiezing van rector Luc Sels is het tijd voor een tussentijdse evaluatie, waarin het geïntegreerd beleidsplan dat eind april uitkwam niet mag ontbreken.

‘Veto, dan zijn jullie toch van Gent, niet?’ De minister is in de war. Haar zoon studeerde in Gent, nu in Leuven. ‘Vandaar dat ik de associatie maakte, soit. Dat was een schampere opmerking.’ (lacht)

‘This group is intended to be as SAFE a SPACE as possible. So, we ask that before commenting/posting that you read the following group guidelines.’

Een honderdtal studenten protesteerde vanochtend aan het rectoraat tegen de herindeling van het academiejaar. De rector zelf was niet aanwezig.

Wie treedt in de sporen van Leuven of Gent en sluit zich aan bij een herindeling van het academiejaar? De stemmen in het Vlaamse studielandschap zijn verdeeld.

De Vlaamse Universiteiten gaan geen nieuwe structurele samenwerkingen meer aangaan met Iraanse instellingen. Maar individuele projecten blijven wel nog mogelijk.

Na bijna een jaar wachten, was het afgelopen week eindelijk zover: rector Luc Sels stelde op donderdag 26 april zijn geïntegreerd beleidsplan voor.

In samenwerking met KU Leuven heeft de UHasselt een alternatief uitgewerkt voor de ijkingstoets met hogere voorspellende waarde. Bovendien werkt het over alle opleidingen heen.

Vanaf heden, bijna een jaar na Luc Sels' verkiezing als nieuwe rector, is het geïntegreerd beleidsplan vrij raadpleegbaar voor alle geledingen van de universiteit. De rector licht zijn plannen toe.

Maatschappelijke dienstverlening is een van de drie basistaken van de academicus, maar moet vaak het onderspit delven voor onderzoek en onderwijs. Daar denken deze mediaproffen anders over.

Leuven-Vlaams deed de regering vallen, een halve eeuw later weigert KU Leuven het momentum te vieren. 'Wat zijn we toch een laf land.'

Bekende proffen zoals Eva Brems ondertekenden het al: een charter voor de academicus als all-round intellectueel. Schoenmaker, blijf bij je leest?

LOKO, de Leuvense studentenkoepel, organiseert zoals vorig jaar een debat over grensoverschrijdend gedrag. Volgens oud-rector Rik Torfs zouden enkel vrouwen in het panel zitten, maar dat klopt niet.

Overal wordt de KU Leuven geroemd voor haar research & development afdeling. Niet enkel een mooi visitekaartje, maar ook goed voor 23 procent van de totale onderzoeksfinanciering.

De mogelijke herindeling van het academiejaar wil studieduurverlenging tegengaan. Tot spijt van menig student wordt het uithollen van de herexamens daar het grootste wapen toe.

De millennial is aan het opgroeien. En daarvoor zijn boterhammen met choco en een plens in het gezicht niet meer genoeg. Zijn we verwend? Het bestedingsgedrag van de millennial onder de loep genomen.

In 2013 erkende de UGent de eerste SM-studentenvereniging van ons land, Kajira. Zij bieden een platform voor studenten met interesse in BDSM.

Het lijkt wel één van de best bewaarde geheimen binnen de KU Leuven, de slaagcijfers van de examens. Reden te meer voor studenten om er na elke examenperiode naar hartenlust over te gaan speculeren.

Rector Luc Sels reageert op onze berichtgeving over ontslagen binnen de dienst Studentenvoorzieningen.

Afgelopen jaren bleef het aantal beroepsprocedures aan de KU Leuven stijgen. Nu is er voor het eerst weer een significante kanteling te merken en dat zou te danken zijn aan feedback.

Anne Neyskens, hoofd van het Studentengezondheidscentrum, werd afgelopen week ontslagen. Ook directeur Studentenvoorzieningen Jan De Vriendt wordt door het rectoraat naar de uitgang begeleid.

8 maart is het Internationale Vrouwendag. Die dag lijkt nog steeds noodzakelijk: tal van debatpanels zijn overwegend mannelijk. Zeggen vrouwen te vaak nee?

Basisfinanciering was een van de grote campagnethema’s tijdens de rectorverkiezingen. Maar nu Luc Sels ook effectief rector is, lijkt implementatie verre van zeker.

Wetenschappelijke integriteit is hot topic en kent aan onze universiteit een steeds groter belang. De CWI verhoogt daarom weldra haar transparantie: ‘Anders gaat het leereffect van ons werk verloren.’

De specifieke lerarenopleiding is passé. Vanaf 2019 doen de educatieve masters hun intrede. Alleen is het nog heel onduidelijk hoe deze precies vorm zullen krijgen.

Langdurige ziekte is niet alleen een zware tegenslag om te verwerken, als student brengt het ook een administratieve rompslomp mee.

Het Patroonsfeest is dé feestdag van de KU Leuven. Maar studenten bleken liever elders feest te vieren. Nochtans droegen ook de studenten een eredoctor voor.

Uit een analyse blijkt dat bijna vier op tien van de KU Leuven studenten met een niet-West-Europese migratieachtergrond geweigerd wordt voor herinschrijving. Toch is de factor complexer dan lijkt.

We brachten deze week een artikel over de mentale gezondheid van doctorandi. Eén op de drie loopt risico op een ernstig mentaal probleem. Hier leest u hun getuigenissen.

Professor Magaly Rodríguez García besloot op haar veertiende al dat ze naar Europa wou gaan. Op haar achttiende trok ze van Ecuador naar de VS. Anderhalf jaar later was het de beurt aan België.

De 30% CSE-regel van de KU Leuven kan op veel kritiek rekenen. Veel studenten met diversiteitskenmerken worden door deze regel uiteindelijk geweigerd. Maar dat is zelden onterecht, blijkt uit analyse.

De herindeling van het academiejaar wordt hét dossier dat het beleid van nieuwe rector Luc Sels zal tekenen. Maar de discussie is nog niet gevoerd. Of wel?

Studiepunten zouden een maat moeten zijn voor studietijd per vak - althans in theorie. Daarom komt de KU Leuven met een 'app' om na te gaan hoelang studenten écht voor hun vakken zitten te zwoegen.

‘En, ziet ge de examens zitten?’ Een awkward lachje volgt. Als Veto-redacteurs is studeren niet altijd prioritair.

Cijfers van onderzoeksbureau ECOOM duiden op een alarmerend probleem met de mentale gezondheid van doctorandi in Vlaanderen. Vicerector Van Audenhove betwist dat en wijst op een grote tevredenheid.

Meerkeuzevragen zijn een fluitje om te verbeteren, maar steeds nieuwe vragen bedenken is minder eenvoudig. Veel proffen weigeren de vragen dus mee te geven.

Het is weer de tijd van het jaar: voor je het weet, staat iedereen vanaf zeven uur ‘s ochtends kou te kleumen in de rij voor Agora, de ebib of CBA voor een ideaal studeerplekje.

Identiteit. Een actueler dossier was er wellicht niet te brengen. Identiteit, we worden ermee om de oren geslagen.

Migreren jouw cursussen ook naar zolder zodra je een tien ziet verschijnen op je studievoortgangsdossier? Dan is de tendens van geïntegreerd proeven voor jou slecht nieuws.

We treffen Erik de Jong wanneer hij net fluitend een fles witte wijn uit de koelkast van de kleedkamers plukt. Slecht voor het imago, zo zouden sommige artiesten denken.

Op date gaan met iemand die je nooit zag, sprak of stuurde. Het klinkt idyllisch, maar in tijden van social media quasi onmogelijk.

Zowel bij rechten als psychologie lijkt een extra stagejaar voor bepaalde beroepen in de maak. Wordt ons onderwijs opnieuw elitairder?

Skills zijn up and coming. Onze alma mater lijkt steeds meer haar rol op te nemen op de arbeidsmarkt van morgen.

Sinds de seksuele revolutie maakte onze datingcultuur tabula rasa. Porno, Tinder en casual sex: zijn klassieke relaties anno 2017 outdated?

In het publieke debat wordt religie vaak gemarginaliseerd. Wie al eens op twitter rondhing, weet dat religie en vooral katho- licisme niet bijzonder sexy zijn. Not done, zo lijkt het wel.

Met een nieuw ontslag in het algemeen bureau van Studentenraad KU Leuven (Stura), komen nog meer vraagtekens te staan bij een duurzame oplossing voor de studentenvertegenwoordiging.

De Faculteit Theologie en Religiewetenschappen spreekt tot de verbeelding. De kleinste, de internationaalste, de rijkste, de raarste. Veto schetst de Faculteit der Stigma's.

Bloed, zweet, tranen en vooral veel passie. Dat is de 24 urenloop in een notendop. Verlengt Apolloon zijn abonnement op de eerste plaats, of toch maar VTK? Of een derde hond? Volg het hier!

De eerste woorden van de stichtingsbul van onze universiteit zeggen het al: ‘De Heer zelf.’ Wie anders? ‘Schenker van de onverwelkbare wijsheid.’ Wel bedankt. De K van KU Leuven:

Ouderejaarsstudenten kennen het fenomeen wellicht al: je zit in de les en opeens hoor je op de achtergrond enkele West-Vlaamse boeren of Brusselse ongelovigen.

'LBK doet het slecht', klonk het eerder deze 24 urenloop-editie. Maar LBK maakte een opvallende comeback.

Wat u moet weten voor het slapengaan: de stand is in lijn van de verwachtingen, LBK doet het slecht.

Bloed, zweet, tranen en vooral veel passie. Dat is de 24 urenloop in een notendop. Verlengt Apolloon zijn abonnement op de eerste plaats, of toch maar VTK? Of een derde hond? Volg het hier!

Twee weken geleden namen de belangrijkste leden van het bureau van Studentenraad KU Leuven (Stura) ontslag. Sindsdien staat de studentenvertegenwoordiging op een wel heel laag pitje.

Met het Onderwijsdebat brachten CDS en LVSV dinsdag een explosieve politieke discussie van het Vlaamse toneel naar een Leuvense aula.

48%. Dat is het percentage meisjes in de groep van jongeren die de juiste vooropleiding heeft genoten om aan een opleiding burgerlijk ingenieur te beginnen.

Jaarlijks stromen ongeveer evenveel mannelijke als vrouwelijke generatiestudenten in. Van deze eerstejaars komt meer dan de helft in een ‘genderonevenwichtige’ opleiding terecht.

De grappige prof: geen unicum aan onze universiteit, tenminste als je mag afgaan op de Facebookpagina 'Quotes by KUL professors'. Maar leert deze ons ook wat?

Het is crisis bij Stura, de studentenraad van de KU Leuven. De Algemene Vergadering, het hoogste beslissingsorgaan van de studenten, komt normaal morgenavond samen voor een spoedoverleg.

Een groot deel van het bureau van Studentenraad KU Leuven neemt ontslag. Dat komt er na escalatie van een sluimerende onenigheid tussen de mandatarissen en hun algemene vergadering.

Het is natuurlijk een beetje voorbarig, een analyse van de inschrijvingsaantallen terwijl die nog lopen. Maar ook voorbarige cijfers ontwaren trends.

De prijsverhoging van Alma: voor een heerlijke salade betaalt u sinds maandag een democratische €1,60/100 gram. Wanneer u aan de kassa de rekening krijgt, wel... Schept u best niet te veel op.

Het glazen plafond is een feit. Waarom klimmen vrouwelijke academici niet door tot de top? Veto zocht naar obstakels - en vond.

Iedere januari is het prijs: een hoop bibberende benen en liters angstzweet. Vele studenten durven de professor niet onder ogen te komen of blokken zich kapot. Het probleem faalangst.

De Nederlands-Vlaamse Accredatieorganisatie bracht op 11 september de instellingsrewies uit, waarin ze de kwaliteit van de instellingen van hoger onderwijs naging.

Uitbrekend angstzweet, hulpeloos in het wild schietende ogen of toch maar een schaterlach. Ook dit jaar verzorgden enkele studentenkringen het spektakel tijdens de eerste les.

De plannen rond de herindeling van het academiejaar komen wel heel concreet in de media, klinkt het bij Studentenraad KU Leuven. 'We zijn verbaasd.'

Vandaag betekent het begin van een nieuw academiejaar aan de KU Leuven, onder de nieuwe leiding van rector Luc Sels. Volg zijn openingsspeech, de traditionele stoet der togati en nog veel meer.

De academisch beheerders, mini-rectoren van de campussen, zetelen niet langer in het de facto hoogste orgaan van de KU Leuven; studenten worden volwaardig lid. Althans, als het van Sels afhangt.

Gisteren ging het langverwachte project Universiteit van Vlaanderen van start, dat wetenschap buiten de unief wil communiceren. De academische wereld juicht - wellicht te vroeg.

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de KU Leuven positief beoordeeld in de instellingsreview. Wat staat er in het rapport?

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) overhandigde vandaag de instellingsreviews aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Ook de KU Leuven is geslaagd.

Ook de KU Leuven is geslaagd. In een rapport van de NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, wordt de Leuvense alma mater positief beoordeeld. Veto sprak met kersvers rector Luc Sels.

Nu de ploeg van vicerectoren gekend is, blikt rector Luc Sels tevreden terug. ‘In dit bestuur zijn er mensen die wellicht voor Rik Torfs gestemd hebben. Ik heb daar geen criterium van gemaakt.’

Tinder, de betere match. Het gesprek begint, blijft, duurt. De vragen komen, het afspreken dringt zich op.

Marie Vanwingh, aftredend voorzitter van de Studentenraad KU Leuven, heeft er een woelig jaar opzitten met bewogen rectorverkiezingen.

Nog altijd roept het woord ‘verkrachting’ een beeld op van ongure mannen in steegjes van nachtelijk Brussel. Clichés ten spijt, dekt het juridische begrip verkrachting een veel grotere lading.

Aan de KU Leuven krijg je geen fietsvergoeding, wel een KU Leuven-fiets die je van de universiteit kunt lenen voor je woon-werkverkeer. Maar niet iedereen is zo opgezet met dat systeem.

De Studentenraad van de KU Leuven (Stura) trekt zich terug uit de verkiezingscommissie. De studenten zijn het vertrouwen in Herman Daems, voorzitter van de verkiezingscommissie, kwijt.

Gisteren verstuurde Herman Daems, voorzitter van de verkiezingscommissie, een mail naar alle kiesgerechtigden met een afsluitende tekst van Rik Torfs. Tegen de beslissing van diezelfde commissie in.

Naar aanloop van de rectorsverkiezing, dinsdag aanstaande, zijn alle ogen gericht op het ziekenhuis. Traditioneel zou de faculteit Geneeskunde de stemming bepalen.

Plots staan er paspoppen op centrale plaatsen van de KU Leuven. Ze zijn naakt, enkel hun geslachtsdelen zijn bedekt en op borsthoogte staat in opvallende alcoholstift een telefoonnummer geschreven.

De verschillen tussen de twee kandidaat-rectoren worden steeds duidelijker. Rik Torfs en Luc Sels over vluchtelingen, ethiek, valse geruchten en … hun toekomst na de rectorverkiezingen.

‘We zijn te arrogant geworden’, liet Luc Sels optekenen in 'De Standaard' bij zijn onverwachte kandidaatstelling voor de komende rectorverkiezingen.

Donderdagavond organiseerde de Studentenraad KU Leuven het eerste debat in deze verkiezingscampagne.

Rik Torfs gaat voluit voor een tweede termijn als rector. Hoog tijd voor een gesprek over vier jaar rectorschap.

In een open brief in deze krant pleiten 371 academici van de KU Leuven voor een basisfinanciering voor onderzoek. Kandidaat-rectoren Rik Torfs en Luc Sels reageren mild enthousiast.

Professor Marie-Claire Foblets studeerde niet enkel rechten en filosofie maar ook nog eens antropologie. Vandaag is ze vermaard omwille van haar werk rond migratiezaken als rechtsantropoloog.

De Vlaamse Interuniversitaire raad (VLIR) heeft zich in een advies positief uitgesproken over verplichte, niet-bindende ijkingstoetsen voor de opleiding burgerlijk ingenieur. Hoewel, verplicht?

Seksisme is nog steeds alomtegenwoordig, ook aan onze universiteit. Lean In Leuven Law wil haar eigen steentje bijdragen in de strijd om gelijkheid.

De Studentenraad KU Leuven is voor het verplichten van studenten om docentenevaluaties in te vullen. De stemming kwam er op voorstel van LBK, die via een verplichting de responsgraad wil opkrikken.

Dit jaar werden voor het eerst studenten uitgesloten van hun opleiding door de 30% CSE-regel. Nu kan ook de impact ervan op het aantal examenbetwistingen worden gemeten.

Het Groot Kopstukkendebat is een samenwerking tussen de verschillende Leuvense jongerenpartijen. De grote vissen van de moederpartijen mogen het tegen elkaar opnemen en strijden om de studentenstem.

Tinder: een vriend downloadde het voor jou of je wilde zelf wel eens weten wie van je kennissen single is. Maar bij bijna iedereen heeft de app het ooit tot hun gsm geschopt.

Deze week: Gratis afdrukken

De Studentenraad van de KU Leuven vraagt samen met de actiegroep 'KU Leuven Fossil Free' aan de universiteit zich te distantiëren van aandelen in fossiele brandstoffen. VTK en Ekonomika stemden tegen.

No talent wasted. KU Leuven erkent het belang van diversiteit. De rector preekt erover alsof het onze universiteit haar nummer één prioriteit is.

Joeri Vananroye: hij geeft nog maar vier jaar les, maar heeft nu al de ongemakkelijke eer als Legende door het leven te gaan.

Trage Suikers van Het nieuwstedelijk? Spelers, muzikanten, zangers, wetenschappers, schrijvers 'en andere mensen' werkten één dag lang aan een avond vol tekst, muziek, debat, theater en audio.

Meerkeuze-examens zijn en blijven een oud zeer. Zowel de UGent als de KU Leuven onderzoeken alternatieven voor de klassieke giscorrectie, maar ook de nieuwe systemen blijven vatbaar voor kritiek.

Een opiniestuk over verkracht willen worden na een bolleke of twee​.

De helft van de KU Leuven studenten heeft een sportkaart. Die kaart geeft toegang tot een gevarieerd aanbod van 75 sporten.

Bijna iedereen maakt er dagelijks gebruik van en de KU Leuven zal het geweten hebben: de netwerken eduroam en kotnet, waarmee de Leuvense studenten en het personeel toegang krijgen tot het internet.

Niet alle attesten op tijd in orde, een controleur die niet komt opdagen: bijna moest fuifzaal Albatros haar eerste feestje annuleren.

Heuglijk nieuws. Pintjes in Fakbar Letteren kosten tegenwoordig nog maar één euro en dat werd uitvoerig gevierd. Maar hoe zit het met de prijzen in andere studentencafés? Veto vergelijkt.

Uitkijken was het niet naar "Rooms begonnen, half gewonnen". Medica’s trailer was langdradig en saai – geteased werden wij hoe dan ook niet. Gelukkig bleek het stuk zelf opwindender.

"Mensen spreken soms over de Verlichting met een vanzelfsprekendheid alsof ze het over buislampen hebben," tweet Torfs. Ook Rik zegt af en toe iets pertinents.

De KU Leuven brengt haar uitstroombeleid samen in een nieuw 'student career center'. Daar kunnen studenten en potentiële werkgevers terecht met vragen over werk en carrière.

De hervorming van het secundair onderwijs is een langdurige discussie. Tegen de zomer zou de onderwijscommissie tot een akkoord moeten komen.

Niets mis met de wil om kunst met een grote K te maken. Maar wie met ambitie zit, moet ze ook weten te verzilveren. Of de kunst laten voor wat ze is.

Geneeskundestudenten zijn te apathisch en geprivilegieerd. Dat is althans de conclusie van Gentse professor Jan De Maeseneer, een mening die hij neerschreef in een opiniestuk voor De Standaard.

Sociaal-artistiek theater was lang het kneusje in zijn soort, maar dat is buiten Reinhilde Decleir gerekend. “Er moet iets staan dat waardevol is.”

Dankjewel. Dankjewel dat mijn rechten jou zo nauw aan het hart liggen. Ik had er namelijk al lang slapeloze nachten van dat ik in zwembaden niet gelijk was aan mijn mannelijke medemens.

Een kind, het slaapt. Op een strand, met een deken van schuim. Een zoute traan in een veel grotere zee.

Ik zit te knoeien met woorden.

Actrice en theatermaakster Jessa Wildemeersch maakte de voorstelling "Dagen zonder data", die een stem wil geven aan zij die getekend zijn door oorlog.

16 februari is het zover, dan organiseert 11.11.11 voor de tweede maal op rij haar Jonge Wolven-debat, een debat voor en door jong Vlaanderen.

U had het ongetwijfeld al opgemerkt in de Sinterklaasfilm. Zwarte Piet is niet meer zo zwart. “Cultuur en tradities evolueren en hebben dat ook altijd gedaan."