Simon Grymonprez

Benieuwd wat deze auteur in het verleden schreef? Hier alvast een handig overzicht.

Artikels van Simon Grymonprez

Nu de ploeg van vicerectoren gekend is, blikt rector Luc Sels tevreden terug. ‘In dit bestuur zijn er mensen die wellicht voor Rik Torfs gestemd hebben. Ik heb daar geen criterium van gemaakt.’

Rector-elect Luc Sels stelt vandaag zijn nieuwe ploeg van vicerectoren voor. Tine Baelmans maakt haar comeback in het rectoraat.

Het Green Office, de duurzaamheid-jongeren aan de KU Leuven, wil studenten aanzetten hun thesis of papers te schrijven over duurzame onderwerpen. Voorbeeld? Het potentieel van fietstaxi's in Leuven.

Hoe ga je om met een drama dat na veertig jaar nog steeds je leven tekent? In de monoloog ‘Vuur’ keert Het nieuwstedelijk terug naar een brand in een jongenscollege.

Beursstudenten stoppen tot drie keer meer met een universitaire opleiding dan niet-beursstudenten. Ook bij hogeschoolopleidingen speelt het verschil nog steeds, maar in mindere mate.

De Studentenraad van de Associatie KU Leuven (StAL) ontbindt haar eigen vzw en verandert naar een informeler overlegorgaan tussen de studentenraden van de Associatie.

Een jaar geleden stapte de Studentenraad KU Leuven (Stura) uit de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). De twee organisaties zijn ondertussen nauwelijks naar elkaar toegegroeid. Integendeel.

Zowat alle belangrijke spelers in de medische (onderwijs)wereld maken in een persbericht brandhout van de aanpak omtrent de 'dubbele cohorte'. 'Studenten mogen niet het slachtoffer worden.'

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) stelt in een adviestekst dat er te weinig studentenvertegenwoordigers (stuvers) zijn. Een volwaardig statuut en de nodige middelen zouden de kwestie moeten verhelpen.

Marc Depaepe, vicerector van de Kulak, moet plaats maken voor een nieuwe Kortrijkse ‘campusrector’. ‘Alle verkeerde stereotypen die men over mij had, heb ik kunnen doorprikken.’ Een terugblik.

De KU Leuven heeft gekozen: Luc Sels leidt de komende vier jaar de universiteit. Hij klopte huidig rector Rik Torfs met 48 stemmen verschil.

De Studentenraad van de KU Leuven (Stura) trekt zich terug uit de verkiezingscommissie. De studenten zijn het vertrouwen in Herman Daems, voorzitter van de verkiezingscommissie, kwijt.

Gisteren verstuurde Herman Daems, voorzitter van de verkiezingscommissie, een mail naar alle kiesgerechtigden met een afsluitende tekst van Rik Torfs. Tegen de beslissing van diezelfde commissie in.

Jos Vaesen trekt zich terug uit de Verkiezingscommissie van de KU Leuven, zo meldt de nieuwsdienst. De directeur-generaal van de rectorale diensten wijst erop dat hij 'geen fout begaan heeft'.

Zaterdag kwam 'De Standaard' met het eerste grote schandaal van deze rectorverkiezingen naar buiten.

Dinsdag 9 mei trekt de KU Leuven naar de stembus. Volgens onze inschatting wordt het spannend - maar trekt huidig rector Rik Torfs aan het langste eind.

Onze studentenvertegenwoordigers organiseren studentencongressen om te peilen naar de mening van studenten wie de volgende rector van de KU Leuven wordt. Het gebrek aan een uniforme aanpak valt op.

Vijf Letterenstudenten hebben een klacht ingediend bij de verkiezingscommissie van de KU Leuven. Het studentencongres, waar de Letterenstudenten zijn gaan stemmen, zou partijdig verlopen zijn.

Een 'verdachte man van allochtone origine' zou in de inkomhal van de Pieter De Somer-aula in het Arabisch een filmpje opgenomen hebben, zo meldt politie Leuven. Genoeg om de aula te ontruimen.

Gisterenochtend werd nog eens duidelijk wat ‘je in je ochtendkoffie verslikken’ precies betekent. Reden? Rik Torfs.

Ook de doctorandi, postdocs en assistenten trekken volgende week naar de stembus. ‘Dingen in de praktijk brengen in een instelling als de KU Leuven is ... heel moeilijk.’

Wat is er op vlak van duurzaamheid de afgelopen vier jaren exact gerealiseerd? Niemand weet het.

Hoe win je een rectorverkiezing aan de KU Leuven? Een duik in de geschiedenis kan helpen. Over valse beloftes en geheime afspraken, maar ook: een zittende rector is nog nooit verslagen.

De verschillen tussen de twee kandidaat-rectoren worden steeds duidelijker. Rik Torfs en Luc Sels over vluchtelingen, ethiek, valse geruchten en … hun toekomst na de rectorverkiezingen.

In ons artikel over de onvrede over het personeelsbeleid aan de campussen van de KU Leuven was Rik Torfs niet bereikbaar voor commentaar. Ondertussen heeft de rector onze vragen beantwoord.

Donderdagavond organiseerde de Studentenraad KU Leuven het eerste debat in deze verkiezingscampagne.

Rik Torfs gaat voluit voor een tweede termijn als rector. Hoog tijd voor een gesprek over vier jaar rectorschap.

Na het programma, het interview. Kandidaat-rector Luc Sels: ‘Ik speel echt heel weinig op de man. Of Rik Torfs zelf tekort geschoten is, laat ik aan het oordeel van de kiezer over.’

In een open brief in deze krant pleiten 371 academici van de KU Leuven voor een basisfinanciering voor onderzoek. Kandidaat-rectoren Rik Torfs en Luc Sels reageren mild enthousiast.

Ook het Administratief-Technisch Personeel, een vaak vergeten personeelsgroep aan de KU Leuven, trekt op 9 mei naar de stembus. Vertegenwoordiger Isabelle Benoit is kritisch.

Volg het eerste debat tussen de kandidaat-rectoren hier op de voet. Refresh regelmatig!

De campagne voor de rectorverkiezingen 2017 gaat vanaf vandaag officieel van start. Tot 6 mei mogen de twee kandidaten campagne voeren.

Maar liefst 70 pagina's telt het volledige programma van kandidaat-rector Luc Sels. Veto somt de belangrijkste programmapunten per domein op.

Het programma van Luc Sels bevat in totaal zo’n 70 pagina’s. Veto analyseert en licht de belangrijkste punten per domein uit.

Het personeelsbeleid aan de campussen loopt spaak. Een gevoel van frustratie en onvrede maakte zich de voorbije jaren meester van heel wat personeelsleden.

Er was op zich niet veel nodig om het verhaal van Magnus Carlsen, de hoogst geklasseerde schaker aller tijden, tot een goede documentaire te verwerken.

Jazz wordt 100 jaar en dat wordt overal ter lande gevierd. Weinig jazzkennis om een receptie door te komen? Hier vind je alvast de basics.

De KU Leuven kan geen tijdelijke, voltijdse contracten aanbieden aan leden van het Zelfstandig Academisch Personeel zonder perspectief op verlenging, dus gebruikt ze merkwaardige ‘95%-contracten’.

Het Instituut voor Levende Talen (ILT) organiseert al 1,5 jaar individuele schrijfsessies voor studenten. Organisator Lieve De Wachter noemt het project een succes, maar wil meer studenten bereiken.

Luc Sels stelt zich kandidaat als rector, maakt 'De Standaard' vandaag bekend.

De faculteit Letteren komt niet terug op de opschorting van Slavistiek. Studenten startten ondertussen een petitie. Rector Torfs uitte lichte kritiek, maar staat weer pal achter decaan Jo Tollebeek.

Aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB) moeten studenten de masterproef alleen digitaal indienen. De efficiënte en duurzame aanpak lijkt goed te werken. Welke faculteiten volgen?

De sp.a is niet opgezet met de houding van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) omtrent de verschillende ‘graden van verdienste’ aan de Vlaamse universiteiten.

Onder andere het advies van de klassenraad en je werkethos in het secundair zijn belangrijke voorspellers voor studiesucces in ingenieurs- en wetenschapsrichtingen aan de KU Leuven.

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) heeft een advies klaar voor de Vlaamse regering rond het taalbeleid. Ze pleit voor versoepeling en wil de strenge regels liever zien verdwijnen.

Het is voor de progressieve medemens ondanks alles toch fantastisch leven vandaag.

In het artikel ‘Moeten UCLL-studenten uit E-bib geweerd worden?’ leest u dat de Studentenraad (Stura) van de KU Leuven vindt dat er te veel UCLL-studenten tijdens de blokperiode de E-bib bezetten.

Slechts 23% van de schakelstudenten industrieel ingenieur werkt het programma binnen de voorziene tijd af. Dat is te weinig, vindt de faculteit.

Marc Depaepe, vicerector aan de Kulak en hoogleraar pedagogische wetenschappen, vindt schakels een motor van democratisering, maar waarschuwt voor utilistisch denken.

De geschiedenis van de faculteit Wetenschappen is er één van emancipatie, strijd en succes. Professor Geert Vanpaemel schreef er naar aanleiding van de 200ste verjaardag een boek over.

De faculteit Wetenschappen wordt dit jaar 200 jaar. Hoewel decaan Peter Lievens vindt dat de faculteit bloeit, ziet hij ook uitdagingen.

De eerste lichting geneeskundestudenten van het zesjarige curriculum heeft een loodzware examenperiode achter de rug. Gelukkig kwam de faculteit deels aan hun klachten tegemoet.

In deze nieuwe reeks, 'Prof & Soc', interviewen we professoren die zich maatschappelijk, politiek of sociaal hebben ingezet voor de samenleving of dat nog steeds doen. Deze week: Zeger Debyser.

Door de hervorming van de opleiding geneeskunde zijn er dit semester bijna dubbel zoveel stages nodig. De basisstages zijn 100% in orde. Over de specialisaties bestaat veel meer onzekerheid.

De KU Leuven trekt 20.000 euro uit voor de opstartkosten van twee nieuwe Honourprogramma’s volgend academiejaar. Kunnen de Honours overleven zonder vaste financiering?

Vanaf vandaag telt Veto zestien pagina’s in plaats van twintig.

Eens in de zoveel tijd moeten we in Vlaanderen onze kneutigerheid op onderwijsvlak aan onszelf bevestigen.

Begin januari stelden drie onderzoekers aan de KU Leuven voor om schriftelijke examens voortaan anoniem te verbeteren. Rector Rik Torfs was geen voorstander.

Na het voorstel om examens ‘blind’ te beoordelen is het misschien tijd om mondelinge examens onder de loep te nemen, vindt Winibert Segers (KU Leuven).

Vorige week opende de KU Leuven een nieuw gebouw in hartje Brugge. Het historisch waardevolle Hof Bladelin doet dienst als studie- en congrescentrum.

Ondanks alle kritiek staat Letterendecaan Jo Tollebeek nog pal achter de opschorting van Slavistiek. ‘Het herstelplan heeft algemeen zeer weinig implicaties voor onderwijs.’

In het kader van het facultair herstelplan dat de faculteit Letteren er (financieel) weer bovenop moet helpen, wordt de opleiding Slavistiek en Oost-Europakunde opgeschort.

Stage-aanbieders zijn sinds dit jaar steeds verantwoordelijk voor ‘lichte fouten’ van stagiairs, waar vroeger de stagiair zelf aansprakelijk kon worden gesteld. De verandering zorgt voor onrust.

In het kader van een Europese tournee streek Trixie Whitley neer in Het Depot. Hoewel Whitley nooit echt teleurstelt, waren een maagvirus en oude songs in een nieuw jasje kleine spelbrekers.

‘Er zijn geen herbergzame meningsverschillen meer. Wie anders denkt is dom, wereldvreemd of moreel verwerpelijk.’

De Dienst Studentenvoorzieningen van de KU Leuven denkt na over langere examentijd voor iedereen. Hoewel het denkproces pril is, lijkt de stap naar inclusiever onderwijs gezet.

Dat Rik Torfs zichzelf graag wil opvolgen als rector, is al gekend. Voorlopig meldde zich nog geen tegenkandidaat. Dreigt de rectorverkiezingen een formaliteit te worden?

Dit jaar kan elke student een stem uitbrengen. Het systeem doet denken aan het Amerikaanse kiessysteem: elke faculteit heeft kiespersonen die dan nog eens zelf een ‘echte’ stem uitbrengen.

Voor elk vak bestaan er ECTS-fiches met informatie over de gebruikte onderwijs- en examenvormen. Die fiches zijn evenwel niet altijd volledig of up-to-date. Dat kan beter, zo oordeelt de KU Leuven.

Gisteren streek de Amerikaanse jazzpianist Fred Hersch neer in Leuven. Hersch’ smetteloze techniek kon een zeker routinitis evenwel niet verbergen.

De Studentenraad heeft toegestemd om in een open brief de universiteit te vragen afstand te nemen van haar aandelen in fossiele brandstoffen.

Hoewel de Kortrijkse afdeling van de alma mater bloeit, moet ze ook opboksen tegen de aantrekkingskracht van de Gentse universiteit. Op bezoek bij de ‘onderwijsproeftuin’ van de KU Leuven.

Zowel de KU Leuven als de UGent bieden vakken en opleidingen aan die officieel ingeschreven staan als Nederlandstalig, maar de facto worden gedoceerd in het Engels.

Zowel de KU Leuven als de UGent omzeilen via ‘creatieve oplossingen’ de strenge Vlaamse taalwetten voor de masters. Ze roepen de Vlaamse overheid op tot realisme. ‘Dit is een onwerkbare toestand.’

Zestien jaar na de introductie van zijn term 'postdemocratie' lijkt Colin Crouch relevanter dan ooit tevoren. Al relativeert hij dat zelf liever: ‘Ik heb Trump en de brexit niet voorspeld.’

Elke buitenlandse professor die hier wil komen lesgeven (niet eens in het Nederlands) en onderzoek wil doen, moet binnen de drie jaar op B2-niveau Nederlands kunnen spreken.

Buitenlandse professoren moeten na drie jaar een strenge taaltest Nederlands afleggen. ‘Onrealistisch en schadelijk’, vinden vicerector Onderwijsbeleid Didier Pollefeyt en enkele decanen.

Nu de hype rond Massive Open Online Courses is gaan liggen, is het hoog tijd voor een kritische evaluatie. Over een mislukte democratisering, gebrek aan interactie en … neokolonialisme.

Universiteiten in het buitenland kennen de laatste jaren steeds meer bewegingen die het gebrek aan etnische diversiteit aankaarten. Aan de KU Leuven blijft het stil.

De Studentenraad KU Leuven wil de werking van de Permanente Onderwijscommissies (POC’s) in kaart brengen en optimaliseren. De actie wordt afgesloten op 23 maart met ‘De Nacht van de POC’.

Deze week ontvangt de KU Leuven een vijfkoppige commissie die de kwaliteit van het onderwijs controleert. De licht zenuwachtige universiteit is goed voorbereid.

De hervorming van het academiejaar ligt opnieuw op tafel, zowel aan de KU Leuven als de UGent. Een mogelijke herindeling staat gepland voor 2020.

Na meerdere klachten van ernstig grensoverschrijdend gedrag ontslaat de KU Leuven de directeur van het Justus Lipsiuscollege. De universiteit lijkt te hebben geleerd uit precedenten.

Op 28 oktober werd de directeur van het Justus Lipsiuscollege van de KU Leuven met onmiddellijke ingang ontslagen. Vicerector Gosselink spreekt van ‘ernstig grensoverschrijdend gedrag en intimidatie'.

Apolloon is de winnaar van de 24 urenloop 2016. VTK was een waardige tegenstander, maar moest uiteindelijk de duimen leggen voor de overmacht van de Apolloniërs. Ekonomika won de tweestrijd met LBK.

De nacht bracht weinig verrassingen. In de vroege ochtend schakelde VTK een verzetje hoger en naderde Apolloon tot een half rondje.

Voor de 9.000 nieuwe studenten in Leuven vatten we graag de essentie van de 24 urenloop samen.

Het grootste sportevenement aan de KU Leuven volgen we 24 uur lang op de voet. Op en naast de piste staat er weer veel te beleven en op deze pagina mis je niets.

De KU Leuven organiseert elk jaar een niet-verplichte, niet-bindende ijkingstoets. Zowel onderwijsminister Crevits (CD&V) als de faculteit Ingenieurswetenschappen zien dat graag anders.

Expert in onderwijsinnovatie, maar duidelijk geen meeloper. Nee, de KU Leuven is niet conservatief, weerstand tegen vernieuwing is niet noodzakelijk slecht en het hoorcollege is best oké.

Niet alleen de Rechtsfaculteit ziet veel eerstejaars weinig studiepunten halen. Ook Letteren, Sociale Wetenschappen en Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (PPW) hebben het moeilijk.

Eerder maakte de KU Leuven bekend dat 26,9% van de vorige eerstejaarsstudenten zich dit jaar niet mag herinschrijven in dezelfde richting. De verschillen tussen de faculteiten zijn opvallend groot.

Meerkeuze-examens zijn en blijven een oud zeer. Zowel de UGent als de KU Leuven onderzoeken alternatieven voor de klassieke giscorrectie, maar ook de nieuwe systemen blijven vatbaar voor kritiek.

Lang daalden de inschrijvingen, dit jaar gaat Campus Oostende sterk vooruit. Kan beter, vindt academisch beheerder Marc Depaepe. ‘We hebben er alle belang bij een West-Vlaanderen-politiek te voeren.’

Op pagina vier en vijf van deze krant lees je een uitgebreide analyse van de meest radicale vorm van onderwijsinnovatie van de laatste jaren aan de KU Leuven: OASE van de faculteit Wetenschappen.

Minder lesuren, een kortere examenperiode… Met OASE wil de faculteit Wetenschappen haar voortrekkersrol als onderwijsinnovator binnen de KU Leuven onderstrepen. Tijd voor een evaluatie.

Vanaf 2019 kan je een ‘educatieve master’ aan de KU Leuven behalen in minstens 7 verschillende CVO’s over heel Vlaanderen. Het gaat om de vroegere lerarenopleiding die hervormd is.

COBRA 1.0 is niet meer, COBRA 2.0 is springlevend. Het interne kwaliteitszorgsysteem van de KU Leuven heeft een stevige update gekregen, waarin iedereen zich min of meer lijkt te vinden.

De opening van het academiejaar stond in het teken van Thomas More’s ‘Utopia’. Rik Torfs bepleitte onvolmaaktheid en het vrije denken, terwijl het personeel kritisch uit de hoek kwam.

Vandaag wordt het academisch jaar aan de KU Leuven op gang geschoten. De openingsspeeches, de stoet van de togati en alle andere evenementen kan je hier op de voet volgen.

Binnen enkele dagen of weken wordt duidelijk wat de impact is van de 30% cumulatieve studie-efficiëntieregel, die zich voor het eerst dit jaar doet gelden.

De start van het academiejaar betekent ook een balans opmaken van de inschrijvingsaantallen. De nieuwe bachelorinschrijvingen blijven stabiel, terwijl de internationale instroom lijkt te dalen.

De laatste jaren is de studentenspeech bij de start van het academiejaar steevast aan de brave kant. Nochtans is de speech een uitzonderlijk platform om op te roepen tot actie en protest.

Met de hervorming wil de Vlaamse studentenkoepel conflictdenken tegengaan en de organisatie een nieuw elan geven. Studentenraad KU Leuven, die vorig jaar uit de organisatie stapte, reageert negatief.

Ook dit academiejaar past studentenrestaurant Alma haar prijzen aan. De twee goedkoopste maaltijden gaan tien cent omhoog. Daarnaast wordt het aantal prijscategorieën gereduceerd tot drie.

Vorige week stapten de studentenraden van de KU Leuven en UAntwerpen uit de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS). Stura KU Leuven wil nu een koepel zonder hogescholen.

De KU Leuven zet de toon op vlak van onderzoek en onderwijs. Toch moet rector Rik Torfs zich zorgen maken over werkdruk, de integratie en een weinig inspirerend Diversiteits- en Duurzaamheidsbeleid.

Onderzoek aan de KU Leuven excelleert, al blijft ook hier de werkdruk bijzonder hoog. “Ik denk dat we heel goed bezig zijn,” vindt vicerector Onderzoeksbeleid Liliane Schoofs.

“LOKO Sociaal kampt met besparingen en uitgedund team” kopte Veto in september. Een terugblik op een bewogen jaar leert dat vooral volgend jaar hoopvol stemt.

Pitbull van de N-VA, allesbehalve verlegen om straffe uitspraken, een veelbesproken passage in 'Terug naar eigen land' en een verleden aan de KU Leuven. Stof genoeg voor een gesprek met Zuhal Demir.

Niemand lijkt vandaag de dag echt tevreden over de positie van Alma. “We moeten ons bezinnen over de rol die Alma moet spelen,” vindt ook vicerector Studentenbeleid Rik Gosselink.

Deze maand worden op de Leuvense gemeenteraad de circulatieplannen goedgekeurd. Drie maanden na de lancering zijn de meningen over plannen en werkwijze nog steeds verdeeld.

De faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen doorzwemt woelige waters. Huidig decaan Kris Willems en decaan-elect Bert Lauwers blikken terug en vooruit op uitdagingen en verwezenlijkingen.

Sinds twee jaar heeft de KU Leuven een project rond pioniersstudenten, studenten waarvan de ouders geen hoger onderwijs hebben doorlopen. Volgend jaar doen al zeker dertien faculteiten mee.

Inefficiënt bestuursmodel, genderkloof, gebrekkige financiering en de integratie houden de groep Wetenschap &Technologie en vicerector Gielen wakker. Onderwijs en onderzoek doen het dan weer goed.

In twintig jaar is het aantal busreizigers per jaar in regio Leuven vervijfvoudigd, zo maakt De Lijn bekend. Toch moet het aantal bussen in het centrum naar omlaag.

Veto berichtte eerder dat studenten en universiteit Sofia, het online leerplatform van Acco, goedkoper willen. LOKO pleit nu voor een lagere, uniforme prijs.

Excellerend onderzoek, prestatiedruk, financiële moeilijkheden en weinig vrouwelijke proffen. De groep Biomedische onder Wim Robberecht kent uitdagingen, maar staat er nog steeds sterk voor.

Op 31 januari 2014 komen twee Ierse meisjes van 19 en 22 jaar om het leven tijdens een woningbrand op de Kapucijnenvoer.

Een tussentijdse evaluatie van de extra koteninspecties van de KU Leuven levert erbarmelijke resultaten op. Maar liefst de helft van alle koten voldoet niet aan de norm.

Binnenkort is het seizoen van de zoektocht naar een kot alweer geopend. Veto geeft 13 bruikbare tips mee.

GAS-boetes voor fietsers en te dure cursusprijzen door Sofia. Studenten moeten waakzaam blijven. Anders komen ze er bedrogen uit.

Na klachten over de prijs van het online leerplatform Sofia heeft Acco besloten de prijspolitiek te herzien.

Studenten spelen nog nauwelijks een rol in het maatschappelijk debat en zijn op een politiek dieet. Wie of wat redt ons van de maatschappelijke irrelevantie?

Kwaliteitzorg, oriëntering, lerarenopleiding en future self. Het Onderwijsbeleid van Didier Pollefeyt is ambitieus en dynamisch, al klagen sommigen over werkdruk en toenemende centralisatie.

Alma verdient jaarlijks 50.000 euro netto aan drank- en voedingautomaten, goed voor 6% van de totale omzet. Toch wil CEO Daniël Lips de strijd aangaan met frisdranken.

Hoewel nog steeds een maatschappelijk taboe, is sexting populair bij jongeren. Experts pleiten er dan ook voor om het uitwisselen van naaktselfies of seksberichten uit het verdomhoekje te halen.

Het is met enige ongemakkelijkheid dat enkele vrienden en ik donderdagavond hebben deelgenomen aan de tegenbetoging in het kader van de traditionele NSV!- optocht.

Het aantal nieuwe inschrijvingen gaat op een meerderheid van de campussen achteruit. De KU Leuven maakt zich echter “geen zorgen”.

“Wraakporno wordt in de media vaak nogal eng gedefinieerd,” vindt Eva Lievens, professor Rechten aan de Universiteit Gent.

Naaktfoto's van jezelf zijn iets erg intiems, maar dankzij sociale media kunnen ze in verkeerde handen vallen. Het overkwam Nele en Sofie. “Ik ben bang dat die foto’s weer opduiken.”

Studentenvoorzieningen (stuvo’s) zijn big business, al verbleekt het werkingsbudget van 23 miljoen bij het geld voor onderwijs en onderzoek. Ook de stuvo’s ontsnapten niet aan de besparingsgolf.

Veto helpt een dag mee in de keuken van Poverello Leuven. “Waarom zij hier komen eten, hoeven wij niet te weten. Maar als ze hun verhaal kwijt willen, bieden we graag een luisterend oor.”

Net als campus Oostende verhuist ook campus Brugge van gebouw. “Bouwen is zeker in West-Vlaanderen nog altijd het beste bewijs van vooruitgang,” meent academisch beheerder Marc Depaepe.

Vanaf eind 2017 is KU Leuven Campus Oostende niet meer. Proffen en studenten blikken met veel plezier en trots terug, maar kijken vooral vol verlangen naar de nieuwe campus in Brugge.

Sinds de integratie van enkele academische opleidingen in 2013 telt de KU Leuven maar liefst 15 campussen. Elke campus heeft nood aan studentenvoorzieningen. Een complex verhaal, zo blijkt.

Campus Brussel telt veel pendelstudenten uit Leuven, maar om te eten in de Leuvense Almarestaurants moeten ze €3,90 extra ophoesten. Misschien komt daar binnenkort verandering in.

Gloednieuwe Acco-CEO Franck Libeer krijgt de zware taak online leerplatform Sofia tot een succes te maken. Samen met gedelegeerd bestuurder Herman Peeters vertelt hij over het Acco van de 21ste eeuw.

De noodkreet van hogescholen afwimpelen met woorden als "passie" en "kwaliteit" getuigt van bitter weinig empathie. Bizar, want dat laatste zou net een vereiste moeten zijn voor Onderwijsministers.

Sociaal kortjes belichten misschien minder opvallende, maar daarom niet minder belangrijke korte nieuwsfeitjes.

Wouter Duyck is professor cognitieve psychologie aan de Universiteit Gent. Hij is de figuurlijke vader van de Gentse oriënteringsproef SIMON en werkt nu mee aan de nieuwe variant voor Vlaanderen.

De stad Leuven wil snel werk maken van een autoluwe binnenstad en stelt dinsdag haar nieuw circulatieplan voor. Slechte communicatie naar de KU Leuven en handelaars zorgt echter voor vertraging.

Goed nieuws: Alma produceert minder organisch afval, al komt dat deels door minder verkochte maaltijden. Andere duurzaamheidsinspanningen botsen op financiële beperkingen.

Het rectoraat nuanceert en wil een aanpassing van het beoordelingskader, al wil het wel de Permanente Onderwijscommissies (POC’s) herwaarderen. De studenten hebben hevige kritiek.

In mei 1985 bezocht Paus Johannes Paulus II op een officiële rondreis door België de KU Leuven. Toenmalig rector Pieter De Somer toonde zich opvallend kritisch in zijn toespraak.

De Leuvense universiteit was niet altijd even Nederlandstalig als vandaag. Eind jaren 60 veroorzaakten de Leuvense studenten de splitsing van hun universiteit.

Het Interbellum: de periode dat de Grote Depressie de wereld onderuit haalde, de democratie door velen als voorbijgestreefd werd gezien en men ondertussen op de rand van de vulkaan feestte.

Op woensdag 7 oktober komt Bony King naar Leuven in het kader van UUR KULtUUR. Wij konden hem al een uurtje strikken voor een gesprek over de natuur en vermeende taalfouten in songteksten.

Op 24 oktober bestaan de Verenigde Naties 70 jaar. Volgens sommigen een log en inefficiënt instituut, voor anderen een onontbeerlijk internationaal platform. Hoog tijd voor een evaluatie.

Rechtstreeks geïmporteerd uit Kortrijk en nu voor elke Leuvense student: de KULtuurzolder. Sympathiek, ongedwongen en en gratis studentikoos cultuurplezier.

Een "nuttige idioot". Zo werd Jean-Paul Sartre genoemd omdat hij de communistische praktijk in de voormalige Sovjet-Unie verdedigde en vergoelijkte.

Joël De Ceulaer heeft last van meningen. Wie hem op Twitter volgt, weet waarover het gaat. In Knack onderzoekt hij waar al die meningen vandaan komen.

De aangekondigde extra controles door de Huisvestingsdienst zijn voorlopig stopgezet. Twee van de aangeworven adviseurs verlieten het project. De helft van de koten bleek to nu te kort te schieten.

Volgens de jaarlijkse contractstudie van de Huisvestingsdienst KU Leuven is de gemiddelde kotenprijs min of meer gestabiliseerd. Een stijging van 12 maandencontracten gooit echter roet in het eten.

Olaf Koens sluit met zijn nieuwste boek “Oorlog en Kermis” acht jaar correspondentschap in Rusland af. Koens heeft het land gehaat, bemind, maar nooit helemaal begrepen.

Presessen worden niet zelden politieke beestjes later. Bekende ex-presessen blikken terug op hun presesjaar. “Je wordt vicepremier als je als student beseft dat het niet allemaal om studeren gaat.

De politieke tegenstelling links-rechts is verouderd. Tijd voor een schoonmaak.

Zoals Veto vorige week al kort aankondigde, voert Alma traditiegetrouw een prijsstijging door. De duurste maaltijden worden nog duurder. Tegelijk zet Alma meer in op "beleving".

Acco beleeft woelige tijden. In juni werd de algemeen directeur na een jaar bedankt voor bewezen diensten. Nu is het bedrijf volop op zoek naar een vervanger, die voor een berg uitdagingen zal staan.

Februari is traditioneel het seizoen van de Studie Informatie Dagen (SID-ins). Voor de een zieltjeswinnerij, voor de ander een handige informatiebron over het Vlaamse hoger onderwijs-landschap.

Met de nieuwe cel “Dienst Woontoezicht” lijkt de stad Leuven de krotenproblematiek eindelijk serieus te nemen. Nu ook de universiteit een extra inspanning doet lijkt een verbetering in zicht.

Ondanks goede voornemens stoot Leuven niet minder, maar meer CO2 uit. Al wil het stadsbestuur geen cijfers vrijgeven, stelt de oppositie.

Onder het stijgende aantal seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) is chlamydia de sterkste klimmer. Met 1 op 20 besmette personen zijn jongeren het kwetsbaarst. Experts luiden de alarmbel.

Een openhartige burgemeester overschouwt zijn tijdperk: “Ik geef graag toe dat mobiliteit een probleem is en blijft."

Al sinds 1995 is Louis Tobback burgemeester van Leuven. Eenentwintig jaar bestuur en een binnenkort een nieuwe opvolger: dat verdient een evaluatie.

Niet iedereen kan zich vinden in de tweedeling man-vrouw. Ook aan de KU Leuven zijn er transgenders en transseksuele studenten. Zij zijn voorlopig nog een verdoken groep.

De KU Leuven wil bij de inschrijvingen van de studenten een derde genderaanduiding toevoegen. Wettelijk kan het nog niet. “We bekijken een aanpassing van de wetgeving,” laat Koen Geens weten.

Het Leuvense stadsbestuur maakt eindelijk werk van een fietsbeleid. De verkennende nota ligt op tafel, de definitieve versie staat gepland voor 2016. Toch is niet iedereen tevreden.

Saïd El Khadraoui stelt zich niet kandidaat als nieuwe Leuvense lijsttrekker. Bruno Tobback heeft wel interesse, al spreekt Tobback senior dat formeel tegen: "Bruno doet niet mee en dat is een feit."

Bij gebrek aan tegenstanders, staat Mohamed Ridouani in pole position als lijsttrekker voor sp.a in 2018. De weg naar het burgemeesterschap van Leuven ligt open.

Het chronisch tekort aan koten in Leuven was de afgelopen jaren bijna een vertrouwd gezicht geworden. Vorig jaar kondigde zich echter een verandering aan. De Leuvense kotenmarkt is nu ontspannen.

Wie is er nog bang van de grote boze prof? Niemand. In zijn nieuwe boek "Autoriteit" analyseert Paul Verhaeghe het einde van het patriarchaat en gaat op zoek naar alternatieven.