Tijs Keukeleire

Benieuwd wat deze auteur in het verleden schreef? Hier alvast een handig overzicht.

Artikels van Tijs Keukeleire

Vier instanties houden zich bezig met contactonderzoek aan de KU Leuven. Met een verwachte stijging in COVID-19-besmettingen is het ook de vraag of zij voldoende bemand zijn.

De vliegbijdrage van de KU Leuven wordt minder vrijwillig dan voorheen. Werknemers krijgen automatisch de factuur gepresenteerd, maar kunnen nog steeds uit het programma stappen als ze willen.

KU Leuven heeft werk, zo erkent rector Luc Sels in zijn welkomstwoord bij de opening van het academiejaar. Hij kondigt een aangescherpt tuchtreglement aan, gebaseerd op een nieuw Inclusiestatement.

In januari zal de KU Leuven meer examens afnemen op zondag en vanaf 6 januari, de woensdag voor de normale start. Er kunnen, indien nodig, ook examens vallen op maandag en dinsdag in de lesvrije week.

Volgende week start de KU Leuven overal in code geel, behalve in Diepenbeek. Dat is dus ook in Antwerpen en Gent, hoewel de plaatselijke universiteiten daar zelf in oranje starten.

Dit academiejaar gaan we beurt om beurt naar de aula, zolang de kleurencode niet naar rood omslaat. Practica gaan wel altijd door en mondmaskers zijn overal verplicht.

In augustus slaagde 70% voor de ijkingstoets burgerlijk ingenieur, tegenover 64% in de eerste sessie vorig jaar. De toetsen werden omwille van COVID-19 een maand later afgenomen dan normaal.

Stad Leuven en studentenkoepel LOKO hebben richtlijnen klaar voor dit semester. Voorlopig geen dopen of cantussen en een flowchart voor andere activiteiten. Wie overtreedt, riskeert een corona-pv.

Sinds half zes is Luc Sels wakker. Covid 19 vereist een andere aanpak voor een rector die niet houdt van aansturen: 'Van de ene dag op de andere ben ik in de rol van CEO gekropen. Omdat het moest.'

De Vlaamse universiteiten hebben afgesproken om niet vooraf de studievoortgangsregels te versoepelen, maar zo nodig wel op basis van de resultaten achteraf. De KU Leuven werkt nu scenario's uit.

Maatregelen zoals de harde knip of de 50% CSE-regel staan niet in steen gebeiteld: de universiteiten en hogescholen kregen de opdracht om 'bijkomende of alternatieve' voorstellen te doen.

Vierdejaarsstudenten Verpleegkunde vallen vaak in voor ziekte, afwezigheid of personeelstekort. Ze lopen bijna een heel jaar stage: zonder de aangekondigde vergoeding, maar wel met inschrijvingsgeld.

In mei kiest de faculteit Ingenieurswetenschappen een nieuwe decaan, met twee kandidaten met uiteenlopende visies. Bij de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde komt telkens één kandidaat op.

KU Leuven spreidt voor haar examenperiode maximaal in tijd en ruimte. De extra week en de zondagen worden ingevuld als volwaardige examendagen, de Brabanthal wordt een 'vierde campus'.

Verplichte deelname aan de ijkingstoets industrieel ingenieur gaat door de coronacrisis niet door. Voor de richting burgerlijk ingenieur worden de ijkingsproeven uitgesteld naar augustus en september.

KU Leuven Bibliotheken werkt aan een afhaalsysteem voor boeken. De timing van de opstart hangt af van de coronamaatregelen en de beschikbaarheid van materiaal.

28 procent van de studenten denkt dit jaar niet te slagen, bij eerstejaars is dat zelfs 36 procent. Dat blijkt uit een enquête van Teleblok. KU Leuven en de universiteiten bekijken hun CSE-regels.

Dankzij een Vlaams nooddecreet kunnen individuele studenten later afstuderen dan voorzien. Het decreet geeft universiteiten en hogescholen meer vrijheid, onder andere om geen herexamens te bieden.

Het toelatingsexamen arts en tandarts vindt dit jaar een maand later plaats, op 25 en 26 augustus – tijdens de herexamens. Het examen gaat digitaal door, met minder leerstof door de coronacrisis.

Een ontslagen prof heeft vorige week een kritische mail over de universiteit naar alle werknemers gestuurd. De KU Leuven verwijderde die: mogelijk een inbreuk op de communicatievrijheid.

De KU Leuven maakt meer details bekend over de junizittijd. Alle schriftelijke examens gebeuren op de campus, enkel mondelinge examens kunnen online via Skype gebeuren.

De series vliegen er ongetwijfeld door nu we massaal in ons kot blijven. Netflix al helemaal uitgekeken? De Veto-redactie schiet te hulp met extra inspiratie.

De junizittijd gaat niet door want dat is te moeilijk, melden de Vlaamse universiteiten en hogescholen. 'We willen nog minstens een maand langer mails kunnen sturen.'

De juiste soundtrack kan alledaagsheid episch doen klinken, of helpt je om een leven in afzondering draaglijk te maken. Deze albums loodsen de Vetoredacteurs door coronatijden.

De examenperiode duurt een week langer, tot 4 juli. Ook als fysieke examens niet kunnen, werkt KU Leuven aan oplossingen. Rector Luc Sels: 'We hebben nu de handen vrij om scenario's uit te werken.'

De examenperiode wordt verlengd tot 4 juli, staat in een mail van rector Luc Sels. Examens kunnen in de blok vallen. De vijfde week na de paasvakantie komt er geen nieuwe leerstof meer.

'Alle scenario's gaan ervan uit dat we in juni examineren', heeft rector Luc Sels donderdagavond gezegd op ROBtv. Vandaag volgt meer duidelijkheid.

Wat begon met irritatie over wifi-inlogrituelen resulteerde in een internationaal samenwerkingsverband. Een gesprek met Klaas Wierenga, oprichter van Eduroam en lid van de Internet Hall of Fame.

Sommige hogeschoolstudenten krijgen vanaf 18 mei misschien toch nog fysiek les. Dat beslisten de Vlaamse hogescholen dinsdag.

Hogeschoolstudenten krijgen ten vroegste na dinsdag informatie of er nog lessen zullen doorgaan. De universiteiten schaften die vrijdag allemaal af, maar de context bij de hogescholen is anders.

Het online onderwijs gaat door tot het einde van het academiejaar. Dat beslisten de Vlaamse universiteiten deze voormiddag in overleg.

Opleidingen zoeken naar alternatieven voor verplichte stages. En voor de examens deze zomer worden verschillende scenario's uitgewerkt. De Vlaamse rectoren bespreken die vrijdag.

Onderzoek dat niet thuis of via telewerk kan, wordt stopgezet met uitzondering voor essentieel onderzoek. Stages die fysieke aanwezigheid vereisen gaan niet meer door, tenzij in de gezondheidszorg.

Alma sluit al zijn vestigingen behalve drie: Alma 2, Alma Gasthuisberg en De Moete in Arenberg. Dat komt door de grote terugval in verkochte maaltijden.

De KU Leuven sluit alle bibliotheken vanaf woensdag voor het publiek. Die dag is er nog een laatste kans om op afspraak materiaal op te zoeken en in te scannen. Donderdag gaan alle deuren op slot.

Als onze wekenlange afzondering één voordeel heeft, is het dat we even terug tijd hebben om te lezen. Barbóék en Boekarest bezorgen je nu zelfs boeken thuis! Hier alvast wat tips van de Veto-redactie.

De Vlaamse regering laat volgend academiejaar 156 extra studenten Geneeskunde en Tandheelkunde toe, tegen het advies van het veld in. De faculteiten vragen bijkomende middelen, de minister onderzoekt.

UHasselt wil vanaf 2022-2023 een bachelor Sociale Wetenschappen inrichten. Dat kan de Leuvense faculteit Sociale Wetenschappen pijn doen, die kampt met een dalend aantal nieuwe bachelorinschrijvingen.

(Thesis)studenten mogen alleen in bibliotheken als zij de fysieke collectie nodig hebben. Zo vermijdt de universiteit een verplaatsing van de leercentra naar de bibliotheken.

Voorlopig adviseert de KU Leuven studenten in het buitenland om niet terug te keren. Op korte termijn kan dat nog veranderen.

De universiteit schrapt alle fysieke lessen tot minstens de paasvakantie, ongeacht hun aard. Studenten hoeven na dit weekend niet meer terug te komen.

Studenten kunnen alleen afhalen in Alma, de online bestelmogelijkheden breiden uit. Het Universitair Sportcentrum zet zijn activiteiten voor kaarthouders stop.

Om social distancing te garanderen, beperkt KU Leuven Bibliotheken de capaciteit bijkomend tot een derde. Eerder deze dag was dat nog de helft.

Op 1 april zal er geen Beiaardcantus zijn. LOKO bekijkt of ze het evenement kunnen verplaatsen.

Een overleg tussen de Leuvense presides toonde consensus over de voorlopige afgelasting van cantussen. Er is nog geen beslissing over de Beiaardcantus.

De KU Leuven wil hoorcolleges zoveel mogelijk vervangen door online lesvormen. Fuiven of cantussen kunnen best niet meer doorgaan, zegt de universiteit. Er is nog onduidelijkheid over bibliotheken.

Het coronavirus kan campussen of faculteiten in lockdown dwingen – of misschien zelfs de hele universiteit. Digitale lesmiddelen nemen dan het onderwijs over, zegt vicerector Piet Desmet.

De KU Leuven heeft een probleem in haar beslissingscultuur en dat baart ons als soixante-huitards zorgen.

De Academische Raad wil dat studenten binnen de twee jaar al hun eerstejaarsvakken halen. Wat de gevolgen en uitzonderingen zullen zijn, staat nog niet vast. De maatregelen zijn voor 2021-2022.

Na een open brief tegen de keuze voor het digitale boek (Veto 4607), uitte onder meer de bibliothecaris van Rechtsgeleerdheid zijn ongenoegen. Een daling van de uitleen blijkt het grootste argument.

Eerstejaars zullen in de toekomst worden gedelibereerd voor maximum 12 studiepunten. Na twee jaar moet je alle eerstejaarsvakken hebben behaald. Dat besliste de Academische Raad dinsdag.

KU Leuven campus Kulak Kortrijk gaat de master TEW/handelsingenieur niet inrichten. Het West-Vlaamse bedrijfsleven reageert misnoegd.

Na een half jaar staat weer iemand aan het hoofd van de Studentenraad Associatie Leuven (StAL). Interne onenigheid speelt het inspraakorgaan parten, terwijl de Associatie aan belang wint.

Schepen Thomas Van Oppens (Groen) vindt dat overlast in Leuven komt door een gebrek aan feestzalen. 'Fuifruimte in Leuven is altijd een goede investering.'

De Vlaamse regering trekt ten strijde tegen studieduurverlenging.

De hoeveelheid gebruikelijke studievoortgangsbetwistingen op Vlaams niveau is vorig jaar weer gestegen. Maar dat zegt niet direct iets over de juridisering van het hoger onderwijs.

De Vlaamse regering wil eerstejaarsstudenten minstens 50 studiepunten laten opnemen omdat ze anders studievertraging oplopen. Aan sommige instellingen kunnen de effecten significant zijn.

De Vlaamse regering wil meer studenten Geneeskunde toelaten. Er is echter geen gebrek aan artsen in totaal, wel voor bepaalde afstudeerrichtingen zoals huisarts of geriatrie.

Volgens een onderzoek van de UGent leidt hoger smartphonegebruik tijdens de les, leren én daarbuiten tot lagere studieresultaten. Voor het eerst is een causaal verband tussen de twee vastgelegd.

De Vlaamse regering wil terug prestige geven aan de lerarenopleiding. Maar dat getuigt van een verouderde visie op het beroep, zeggen studenten en docenten.

Hogeschool UCLL biedt als instellingsbreed keuzevak 'Studentenparticipatie' aan. Zo erkennen ze de competenties die studentenvertegenwoordigers opdoen.

Sociale School-studenten worden dinsdag vrijgeroosterd voor een 'general college' over de gevolgen van de besparingen in hun sector.

De geldverdeling tussen de meeste faculteiten en departementen ligt al minstens zeven jaar vast. Rector Luc Sels: 'We gaan dit nog niet direct herbekijken.'

Na dertig jaar universiteitsnieuws verschijnt in december het laatste nummer van de Campuskrant. In de plaats komt een nieuw magazine dat de hele universitaire gemeenschap moet aanspreken.

Vijf Vlaamse scholen bieden al de richting Bijzondere Wetenschappelijke Vorming aan. Minister Weyts' beleidsnota had het juist over de invoering van zo'n schakeljaar als universiteitsvoorbereiding.

De infrastructuur voor weblectures breidt geleidelijk aan uit, maar veel proffen weigeren nog. Dit ondanks het nut voor veel studenten én de strijd tegen de clandestiene handel in lesnotities.

De KU Leuven werkt aan een 'University College' voor een nieuwe Engelstalige multidisciplinaire opleiding. Die moet de concurrentie helpen aangaan met buitenlandse instellingen.

Vrijdag stemde de Studentenraad KU Leuven voor wederaansluiting bij de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), na meer dan drie jaar afwezigheid. Desondanks blijven bepaalde eisen niet ingewilligd.

Herintredende studentenraden, efficiëntere vertegenwoordiging: sinds vorig jaar zit de Vlaamse Vereniging van Studenten weer op de rails. Maar de interne en externe uitdagingen blijven groot.

Spookopleidingen gaan misschien in tegen de geest van de wet, tegen de letter zeker niet altijd. Hierdoor heeft de Vlaamse regering andere middelen nodig om op te treden.

De saga rond verhoogde inschrijvingsgelden voor niet-EER studenten bereikte recentelijk een nieuw stadium: plannen voor uniforme tarieven. Wat betekent dit en wat is er aan de hand?

De 24 urenloop gaat weer van start. Op deze blog vindt u gedurende de hele 24 urenloop live verslag van het reilen en zeilen van de lopers alsook het hele randgebeuren.

De 24 urenloop gaat weer van start. Op deze blog vindt u gedurende de hele 24 urenloop live verslag van het reilen en zeilen van de lopers alsook het hele randgebeuren.

Besparingen van 228,4 miljoen, het opdrijven van de CSE-regel en een harde knip tussen bachelor en master; de Vlaamse regering is niet bang de hand te leggen op de koers van de universiteiten.

Ben Weyts (N-VA) is de nieuwe minister van Onderwijs en er blaast een nieuwe wind door zijn domein. Dat vraagt om een doorlichting van zijn regeerakkoord.

Strenger dan de KU Leuven wil de Vlaamse regering voor eerstejaars een 50% CSE-maatregel invoeren. Nieuwe bindende toelatingsproeven en een harde knip tussen bachelor- en masteropleiding komen er ook.

De Zweedse partners trekken ten strijde tegen het lage studierendement van de Vlaamse student. Vooral de flexibilisering lijkt de dupe te worden. Kleine opleidingen houden ook hun hart vast.

Tijdens de zomer openden in Leuven twee ‘cannabisshops’ de deuren. Hun producten bevatten niet het roesverwekkende THC, maar wel CBD, legaal in België. Toch bindt Stad Leuven de strijd aan.

De universiteit erkent dat herexamens niet zo courant gebruikt worden als spreidingskans, maar zal geen bijkomende steun bieden om ze te halen. Daarnaast komen er verbeteringen voor 'Erasmussers'.

KU Leuven wil het ambitieuzer: in drie jaar een bachelor halen moet opnieuw het doel zijn. Daartoe wil ze de autonomie van eerstejaars inperken, met misschien zelfs opnieuw examencommissies.

Na twee jaar Diversiteits- en Studentenbeleid gaf vicerector Chantal Van Audenhove maandag de fakkel door. Hilde Feys, haar opvolger, komt voor een complex veld te staan met veel valkuilen.

Het komend academiejaar zal Lotte Delemarre met haar ploeg aan het hoofd van Stura staan, zo besliste de Algemene Vergadering maandag. Daarmee komt een einde aan drie maanden verkiezingssaga.

Na de gebeurtenissen van de afgelopen dagen stelt Stura haar verkiezingen voor het kernbestuur opnieuw uit. Vier mandatarissen voor Internationaal en Duurzaamheid werden dit weekend wel al ingezworen.

Het hoger onderwijs is weinig aan bod gekomen deze campagne, ondanks de grote uitdagingen. Nochtans staat er heel wat in de programma’s, en ook de universiteiten schuiven prioriteiten naar voor.

Over het hoger onderwijs wordt tijdens campagnes minder gesproken, maar ook daar wordt met spanning uitgekeken naar de politieke machtswissel.

De Studentenraad kent een kort en toch erg turbulent bestaan. Na een rampjaar had een nieuwe ploeg dit academiejaar als taak de vertegenwoordiging weer uit de brand te slepen.

Onder het houten dak van de Faculty Club kruisten de onderwijskopstukken van de vijf grootste partijen de degens. Of eerder de pool noodles.

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde is op zoek naar een tweede adem voor haar masteropleidingen in Brussel. De studentenaantallen vallen er tegen, maar studenten en academici zien veel potentieel.

De studentenclubs presenteren maandag een eigen doopcharter en vragen dat de KU Leuven dat ondertekent. Vanuit de universiteit klinkt alvast een duidelijke weigering.

Volgend jaar krijgen de faculteiten anderhalve dag voor startersactiviteiten. Vanaf het academiejaar erna zouden die de week voor de start van het academiejaar al plaatsvinden.

Na de woelige periode vorig jaar worden enkel nog de startersdagen, activerend onderwijs en herkansingsbeleid behandeld. Die laatste kan op termijn evenwel de basis vormen voor een echte herindeling.

Vorig jaar was het het meest prangende gespreksonderwerp aan de KU Leuven, op dit moment lijkt het op haar laatste benen te lopen. Het idee van een herindeling gaat echter al een hele tijd mee.

In 'Den beer heeft mij gezien' (ARSENAAL/LAZARUS) baseren Sien Eggers, Sofie Palmers en Jessa Wildemeersch zich op Tsjechovs 'Drie Zusters', maar het aangekondigde Rusland ontdekken we minder.

In Dubbel geboekt laten we twee prominente figuren met een link aan het woord over hun belangrijkste boek. Deze editie: de twee mannen achter Artefact en Leuven Jazz.

Donderdag maakte Studentenraad HoGent bekend dat ze uit de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) stapt. Ze bekijkt een VVS op hogeschoolniveau, maar daar lijkt weinig enthousiasme voor.

Woensdag werd een evaluatierapport van de verplichte ijkingstoets gepubliceerd en een verbreding naar de sociale wetenschappen lonkt. Al is dat daar minder evident dan bij technischere opleidingen.

Volg hier het Groot Kopstukkendebat van Politika en VRG op de voet met live verslaggeving, factcheck en commentaar.

Het onderwijslandschap nuanceert de communicatie van onderwijsminister Hilde Crevits over de voorlopige resultaten van een jaar verplichte ijkingstoets burgerlijk ingenieur(-architect).

De eindejaarsfeesten bieden een gelegenheid om tegelijk nabij te zijn en afstand te nemen. Vijf stemmen over die merkwaardige jaarlijkse lichtpuntjes.

Sinds de lancering van de KU Leuven (web)app klinkt de vraag naar een 'native' KU Leuven-smartphoneapp. Maar de ontwikkeling daarvan zou veel tijd en werk kosten.

De ‘Religie, zingeving en levensbeschouwing’-vakken zullen in de toekomst een online leerplatform krijgen. Daar zullen studenten kunnen kiezen tussen verschillende multidisciplinaire modules.

Anno 2018 is de democratisering van het hoger onderwijs nog steeds een heikel punt. De KU Leuven zet nu in op niet-bindende toelatingsproeven, maar zetten die ook zoden aan de dijk?

Vliegen naar een conferentie in New York kan 25 euro duurder worden, naar Madrid 10 euro. Waar dat geld naartoe gaat, kiezen de betalers zelf.

Minister Crevits wil het recht op examenkopieën inperken. Studenten hoger onderwijs zouden uitsluitend nog bij een beroepsprocedure kopieën mogen nemen, en dan enkel van de vragen die ze fout hadden.

Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) roept alle studenten in Vlaanderen op om door te geven hoeveel het studentenleven hun kost.